Poplatky za popelnice a odpad

Podle statistik návštěvnosti těchto stránek, jednoznačně v „popularitě“ vedou popelnice a poplatky za ně odváděné. Pokusím se tedy podstatné informace shromáždit na jednom místě - na této stránce.

Aktualizace obsahu: 21.2.2014


Poplatek za odpod může být stanoven podle dvou zákonů (565/1990 Sb. o místních poplatcích a 185/2001 Sb. o odpadech). Nejčastěji to ale bude podle prvně jmenovaného (o místních poplatcích.

Zákon

Nejprve přímo kusy zmiňovaných zákonů – projděte si je, prosím (nebojte se, není to komplikované).

565/1990 Sb. o místních poplatcích

 • § 1 Obce mohou vybírat tyto místní poplatky
  g) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů
 • § 10b
  • (1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí
   • a) fyzická osoba,
    • 1. která má v obci trvalý pobyt,
    • 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
    • 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
    • 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
   • b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
  • (4) Sazbu poplatku tvoří
   • a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok a
   • b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.

185/2001 Sb. o odpadech

 • § 17
  • (2) Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem.
  • (5) Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, nemůže stanovit poplatek za komunální odpad podle § 17a ani místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zvláštního zákona. ^25a)
 • § 17a Poplatek za komunální odpad
  • (1) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit (§ 17 odst. 2) a vybírat poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) vznikající na jejím území. Poplatek nelze stanovit současně s místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zvláštního zákona. ^25a)
  • (2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
 • ^ 25a) § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce

Většinou se „poplatky za popelnice“ stanovují podle zákona o místních poplatcích (565/1990) a je proto NUTNÉ, aby jste se podívali přímo na vyhlášku vaši obce, aby jste znali detaily, jelikož zákon stanovuje jen to, co obce MOHOU.

Výše poplatku

 • maximální MOŽNÁ výše poplatku za popelnice:
  • tato hranice je dána v §10b-4 zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích (zákony a předpisy) a skládá se ze dvou částí (aktuálně 250 a 750 Kč = 1000 Kč => tzn. žádná obec aktuálně nemůže vybírat více než 1000Kč za osobu) . Jedna částka 250 Kč (pořád se bavíme pouze o nastavení maximální hodnoty) je za osobu a kalendářní rok a druhá částka je stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu (až 750 Kč za osobu).
 • skutečně placená/požadovaná částka:
  • Nastavení reálně vybírané částky je pak pouze v rukách místního zastupitelstva, které tak stanoví v rámci mezí daných zákonem obecně závaznou vyhláškou. Aktuální rozpětí poplatku za popelnice tak je 0-1000 Kč.
   V Rychvaldě se nyní vybírá 492 Kč.

Stanovení velikosti vybíraného poplatku je dále záležitostí obecně závazné vyhlášky a je tedy čistě na obci/zastupitelstvu jakou částku chce za popelnice vybírat. Zda-li chce vybírat částku odpovídající reálným nákladům, nebo nějakou jinou částku (123 Kč, 321 Kč, 444 Kč, 666 Kč …) nebo třeba také NIC. Je to opravdu čistě politická otázka a rozhodnutí!


Osvobození od poplatku a slevy

Ve vyhláškách se často objevují různá osvobození a slevy. Jelikož je poplatek za popelnice stanoven vyhláškou, je plně v pravomoci obce si vymyslet osvobození a slevy dle vlastní fantazie. Tyto věci pochopitelně nesmí být diskriminační (například podle rasy, barvy očí, atd.) nebo špatně prokazatelné, aby se předešlo případným sporům a tahanicím.

Běžné osvobození a slevy: osvobození podle věku (např. do 6 let a nad 70 let); vlastnictví průkazu TP, ZTP, ZTP/P; sleva (např. 10%) při brzké a elektronické platbě; …

Je ale třeba si řádné promyslet formulaci jednotlivých osvobození, aby se předešlo případným tahanicím – všechno by mělo být jasné a srozumitelné.


Příspěvky se štítkem popelnice:

14 komentářů u Poplatky za popelnice a odpad

 1. M. napsal:

  Dobry den. Co kdyz si platime soukromy svoz odpadu? Jsem povina platit jeste mestu poplatky a popelnice? Prisla mi totiz slozenka na platbu , ktera je ze zakona povinna. Dekuj za odpoved. M.

  • Jan Vavříček napsal:

   Odpovím trochu obecně – podívejte se na vyhlášku „o popelnicích“ ve vašem městě … a pokud podle ni máte platit a nevztahují se na vás žádné úlevy či osvobození (v ní uvedené) => musíte zaplatit.
   Děláte něco „netypického“ na co vyhláška nepamatovala … můžete zkusit zalobovat u vašich zastupitelů.

 2. Ema Vyhnalová napsal:

  dotaz
  prosím, naše pí starostka požaduje od majitele nemovitosti čestné prohlášení o počtu osob, které se mu v domácnosti zdržují a i když tam nemají trvalý pobyt, požaduje platbu za odvoz odpadu(dotyčný pak platí 2x- v místě trvalého bydliště a tady, kde se čestně prásknul)
  dále mi odmítá vydat nálepku na popelnice, s tím, že mám dvě 240l(platím za tři trvale hlášené osoby a i když jsem nepodepsala čestné prohlášení, bydlíme tam tři) a ona určila, že dává buď dvě 120l nálepky nebo jednu 240l, to jsme obec bez plynofikace, takže jsem nucena sypat popel a domovní odpad do jedné popelnice(odpad poctivě třídím, včetně bioodpadu).
  mám nárok na nálepku na popelnici, nebo mi někdo může nařizovat, kolik odpadu smím vyprodukovat?
  děkuji.

  • Jan Vavříček napsal:

   Pochybuji, že někdo může stanovit množství produkovaného odpadu … ale chápu, že se spíš ptáte na množství „přidělených“ popelnic.

   Přiznám se, že nevím jak to přesně je – zkusím něco zjistit.
   Můžete zkusit zapátrat sama – začal bych nejprve od vyhlášky „o popelnicích“ a pročetl si, co tam máte přesně uvedeno … a pak směrem k zákonům. Není důvod se toho bát – nebývá to tak otřesné čtení, jak by se mohlo zdát :-)
   Taky zkuste tenhle dotaz obecně vyhledat na internetu – určitě nebude první, koho zajímá jaký má nárok na popelnice.
   A to čestné prohlášení je taky legrační.

 3. Nikol Böhmová napsal:

  Dobrý den,

  trvalé bydliště mám stále u rodičů v Havířově, nyní se ale stěhuji do Prahy, ale trvalá adresa stále zůstává. Jak je to s poplatek za popelnice. Mám se jít někde přihlásit a odhlásit?
  Děkuji, Böhmová

 4. MARIE napsal:

  marie
  chtěla jsem se zeptat,poslala jsem popelnici šekem poštou 31.5.2013 musím zaplatit 150kč za to,že jím to přišlo na ůčet pozdě
  děkují marie

 5. Radka Hanusova napsal:

  Dobry den,
  bydlime ve vesnici, kde odpad svazi jednou tydne a platime 750,- na osobu. Jsme 6ti clena rodina – ted se nam cerstve narodila dcera. Tudiz 750,-x6 prijde mi to dost nefer, kdyz se stejne castka plati nasidlisti ve meste, kde svazeji odpad 2xtydne! Mame jednu popelnici, nemelo by se platit na vesnici za popel ici? Kdyz ma nekdo 10 clenu rodiny tak plati za stejnou popelnici x10! to je prece scestne. To ten odpad vyjde levneji
  meste a jeste ho svazi casteji. Mimochodem hned ve vedlejsi vesnici plati 1000,- za popelnici! Kdo rozhoduje o poplatcich zasvoz, na koho se mam prosim obratit? Dekuji hezky den Ha
  nusova

  • Jan Vavříček napsal:

   Nejdříve začněte tím, že se podívate na základě čeho město ty poplatky vybírá – nejčastěji půjde o obecně závaznou vyhlášku. Tam se taky dozvíte i nějaké detaily.
   Většinou je to tak, že se platí „za hlavu“ a ne za „nádobu“.
   To jak často se popelnice vyvážejí je taky o komunikací s vaši obcí.
   Omlouvám se za pouze povrchní odpověď, ale neznám úplně všechny detaily kolem téhle problematiky (zatím :-) ), ale prakticky vždy jde o to komunikovat s vaši OBCI – podle mých zkušenosti se dá všude slušně zeptat a domluvit. Nebojte se.
   Pokud vám opravdu vadí nějaká nespravedlnost (a ideálně i někomu dalšímu), tak s tím jděte ven – napište/kontaktujte své zastupitele, starostu, ptejte se na zasedání zastupitelstva atd.
   Jsou to vámi zvoleni lidé a vámi placení! Vím, že to není úplně pohodlné, ale moc to nestojí … a volby se často rozhodují podle menších věcí než je třeba výše/spravedlnost poplatku za popelnice.

 6. Petra Skálová napsal:

  dobrý den,potřebuji poradit.
  Už několik let nebydlím v místě trvalého bydliště (u rodičů), platím odpady na místě přechodného bydliště. A dnes mi rodiče oznámili, že je za mě musí platit tyto poplatky. Zdá se mi to jako hloupost, ale potřebovala bych s tím poradit. Je opravdu normální platit to na obou adresách? Děkuji

  • Jan Vavříček napsal:

   Minimálně je „správná“ ta platba v místě trvalého bydliště – to je klasika… trvalé bydliště s sebou nese závazky. K té druhé platbě bych potřeboval vědět detaily… na základě čeho / komu ji platíte. Ale řekl bych, že obě platby jsou v pořádku.

   • petra skalova napsal:

    Děkuji za Vaši odpověď, na té druhé adrese to platim formou nájmu + „platba služeb“ a přijde mi to jako samozřejmost,když tam odpad vyhazuji. Smířím se s tím ;-(
    děkuji Skálová

 7. Radka napsal:

  Dobrý den prosim chtěla bych se zeptat jestli kdyz mametrvale bydliště na městě jestli sme povine platit poplatky za odpad.děkuji přeji hezký den

  • Jan Vavříček napsal:

   Pokud máte trvalé bydliště (kdekoliv), tak se stáváte poplatníkem tohoto poplatku v tom místě. Dále pak záleží na konkrétních podmínkách dané obce. „Nedá“ se tomu vyhnout – max. bydlet v obci, která tyto poplatky nevybírá (vím pouze o Teplicích, ale je možné, že je takových obcí více).

 8. Petr napsal:

  Dobrý den, musím platit poplatek za odpad v obci, kde mám trvalé bydliště, ale déle než rok v obci nebydlím?Bydlím na jiné adrese kde nejsem nějak evidován. Děkuji

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>