Účast v okrsková volební komisi – kdo tam vlastně může být?

I když se to možná nezdá, tak podzimní krajské volby jsou už za rohem (konají se 7. a 8. října 2016). Jenže samotné volby jsou vlastně až to poslední, co je stane – do té doby musejí politické strany definovat svoje kandidátní listiny (např. kandidátní listina ODS v Moravskoslezském kraji), tiskárny musejí vytisknout volební lístky, … a musí se zajistit lidi do okrskových volebních komisí.

Okrsková volební komise tvoří ten nejnižší článek celé procesu hlasování, respektive zjišťování výsledku voleb. Tito lidé vydávají hlasovací lístky a na konci voleb sčítají jednotlivé lístky, preferenční hlasy apod. Zjištěné výsledky hlasování v okrsku jsou pak předány na určené pracoviště Českého statistického úřadu, který dále zajišťuje zjištění celkového výsledku daných voleb.

Pokud jste někdy byli u voleb, tak jste se možná ptali, co jsou ti lidé zač a jak se tam dostali? Není v tom nic tajemného. Veškeré záležitosti voleb (a tedy i složení okrskové volební komise) jsou popsány v jednotlivých zákonech:

I když je to popsáno v několika zákonech, tak princip je vlastně velmi jednoduchý – každá volební strana, která se účastní daných voleb, může do každé volební místnosti/okrsku nominovat jednoho člověka – všechno v rámci příslušného území.

Např. při obecních volbách mohou v dané obci nominovat lidi do komisí pouze ty volební strany, které se v dané obci voleb účastní a nikdo jiný. V nadcházejících krajských volbách mohou do okrsků v Rychvaldě nominovat svého zástupce všechny strany, které se účastní voleb v Moravskoslezském kraji (i když třeba nemají přímo v Rychvaldě svoji místní organizaci – např. Piráti), atd.

Tohle pravidlo může vyústit v to, že volební komise mohou být značně velké (např. 10 volebních stran v krajských volbách) – v praxi ale k takových extrémům příliš nedochází. Pokud by mělo dojít k tomu, že bude v některém okrsku naopak málo lidí (strany nenominovali žádné lidi), má příslušný obecní úřad pravomoc okrsek doplnit lidmi, kteří se mu přihlásí.

Klasické politické strany povětšinou nechávají obsazení jednotlivých okrsků na svých místních buňkách. Takže pokud se chcete účastnit voleb jako člen okrskové komise, kontaktujte zástupce politické strany (dle vlastní preference)  ve vaši obci.

Ještě je dobré doplnit, že lze být členem okrskové volební komise i v okrsku, kam dle trvalé bydliště nespadáte (volit může ale jen ve svém domácím okrsku – pokud si např. nevyřídíte voličský průkaz).

 

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka