Poplatek za popelnice – novelizace zákona o poplatcích

Možná jste dnes v médiích zaznamenali zprávy o schválení (zatím jen poslaneckou sněmovnou – ještě chybí senát a prezident) novelizace zákona o místních poplatcích, která by měla umožnit odpustit „poplatek za popelnice“ dětem a seniorům v domovech. Dále pak vrací obcím možnost rozhodnout o prominutí poplatků.

Více než třetina veškerého provozu na tomto webu směřuje na stránku, která se věnuje problematice „poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ – lidově řečeno poplatku za popelnice – Poplatky za popelnice a odpad, takže toto téma nemohu opomenout.

Mediální zprávy:


 

Projednávaná novela se týká zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích, který stanovuje po kom může obec požadovat tento poplatek (a jaké všechny poplatky může vybírat, …)

Sněmovnou schválenou novelu si můžete prohlédnout ve směnovním tisku 219/5 – schválen byl „pouze“ pozměňovací návrh A. Pro úplnost si můžete projít stenozáznam jednání poslanecké sněmovny k tomuto bodu (90).

Co se vlastně změní (pokud by zákon už neprodělal další změnu)? Velmi volně je to popsáno v článcích, které publikovala média, a na které jsou odkazy výše. Uvedu zde některé části schválené novely, protože si myslím že jsou dostatečně srozumitelné.

 • Od poplatku [za popelnice] je osvobozena fyzická osoba, která je
  • a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
  • d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 • Nedoplatek
  • (1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
  • (2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
  • (3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
 • Zastupitelstvo obce může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek podle § 10b [za popelnice] nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.
 • Žádost o prominutí lze podat i na poplatky, které měly být zaplaceny i před platností tohoto zákona (takže aktuální nedoplatky).

Hlavně dva poslední body mohou pomoci lidem, kteří reálně bydlí různě po republice i světě, ale stále mají trvalé bydliště třeba u rodičů/na vesnici, které na nich chce zaplatit popelnice. Lze totiž požádat zastupitelstvo o prominutí tohoto poplatku.

40 komentářů u „Poplatek za popelnice – novelizace zákona o poplatcích

 1. Miroslav 26.5.2015 at 17:50

  Chtěl bych se zeptat jak to je s lidí co jsou v podnájmech jestli má taky plnit odpadavé povinost jestli ano chtěl bych se zeptat jakou tam mám dlužní částku a jestli mi to v případě zájmu mohly prominout. Bo jsem momentálně na tom finančně špatně.Dozvěděl jsem se to právě nedávno že takoví zákoník vyšel.Děkuji předem za info a přejí vám krásný zbytek dne. S pozdravem Šaraj.

  • Jan Vavříček 27.5.2015 at 07:09

   To záleží, kde je vaše trvalé bydliště. Ale předpokládám, že vám tam naskakují „nezaplacené popelnice“ pokud jste se o to nezajímal (poplatek byl dlouhodobě prakticky všude cca 500,-/rok). To, že máte trvalé bydliště třeba na úřadě v tom nehraje roli – máte ho „na triku“ – druhá věc je jeho vymahatelnost (obce mají jen malou možnost vás vypátrat), ale to neznamená že vás to jednou nedožene.
   Kontaktujte „svoji radnici“ a zeptejte s tam. Je možné, že část vašich dluhů již odepsali jako „nevymahatelné“. Určitě je dobře, že se o to zajímáte.
   Článek na této stránce je o novele zákona, která je teprve v parlamentu, takže ještě neplatí!

 2. Miroslav 26.5.2015 at 18:05

  Dobrý den.Mé jméno je Miroslav Šaraj a chtěl bych se tímto úvodem zeptat na dlužní částku co vám dlužím.A chtěl bych se předem omluvit a jestli mi prominete tu dlužní částku momentálně nejsem na tom finančně dobře a tohle to by mě hodně dostalo ještě níž než jsem.Dozvěděl jsem se to nedávno a teď po dlouhé době jsem se dostal na pc.Jsem pravě bydlel kde se dalo 5 let asi v Českém Těšíně u známich a 2 roky v Třinci v Ostravě po dlouhé době bydlím zase u přátel.Něco přes 9 let jsem přihlášený na úřadě.Děkují vám za pochopení a srdečné odpuštění od poplatku co vám dlužím.

 3. Jan 29.5.2015 at 06:15

  Dobry den, jmenuji se Habasko. Vlastnim nemovitost k rekreaci v obci Lounovice. Jiz nekolik let se narizenim obce plati poplatek za odpad 1150 korun rocne. Ma obec narok pozadovat takovou vysi poplatku? Pokud ne, mohu chtit vratit rozdil za roky zpet? Dekuji, Habasko

  • Jan Vavříček 29.5.2015 at 06:57

   Na Internetu jsem si našel vyhlášku o odpadech obce Louňovice a asi vás nepotěším 🙂
   Obec pochopitelně vybírá poplatek správně – má totiž vyhlášku o popelnicích postavenou na zákonu o odpadech (a nikoliv na zákonu o místních poplatcích), kde není žádné omezení výše poplatku.
   Tuto variantu mají většinou větší města, ale také „speciální“ místa (váš případ). Druhá varianta (vyhlášky o popelnicích) totiž stojí na trvalém bydlišti, a to bývá ve velkých městech problém (je tam hodně lidí bez tamějšího trvalého bydliště) stejně jako v rekreačních oblastech (hodně lidí, málo „domorodců“). Což je patrně případ Louňovic, které jsou jistě rekreačním místem pro Prahu.

 4. Ilona 13.7.2015 at 07:24

  Dobrý den,
  zajímá mě,jestli je v pořádku,že jedna osoba má platit za odpad to samé,jako celá rodina – 4osoby. Je to poněkud diskriminační. Jeden člověk neudělá tolik odpadku,jako 4.V Praze se plati za osobu.U nás v obci to rozdělené není.

  • Jan Vavříček 13.7.2015 at 20:04

   Jestli je to v pořádku záleží na vyhláškách, zákonech a nařízeních 🙂 … ale chápu, že se ptáte v tom obecném slova smyslu … jestli je to slušné/etické/správné.
   A je to přesně jak píšete – poplatek za odpad může byt postaven různě a všechny ty varianty mají různá pro a proti. Když si projdete zdejší komentáře, tak na ně narazíte – na stesky lidí právě proti té jejich variantě. Různá města to mají různě.
   A navíc to nikdy není o množství generovaného odpadu (i když to zní zvláštně) ale o „vybírání popelnice“ – ale začínají se objevovat nové přístupy: Revoluční řešení v Ostopovicích. Lidé zaplatí za svoz odpadu podle jeho váhy

 5. Ilona 13.7.2015 at 07:27

  ještě mě zajímá,zda obec má nárok požadovat platbu zpětně za rok 2014,ačkoliv jsem neměla známku na popelnici,tudíž je jasné,že jsem odpad v obci nevyvážela.Mám provozovnu v Praze a vyhazovala jsem v Praze do zaplacené popelnice.

  • Jan Vavříček 13.7.2015 at 20:10

   Jako všechny příspěvky na Internetu, tak i ten můj berte informativně:
   Řekl bych, že to obec může udělat – raději zaplaťte. Poplatníkem poplatku za odpad jste se stala na základě obecní vyhlášky (trvalé bydliště, nemovitost, …) – nějaká nálepka na nádobě je jen „označení pro popeláře“, aby věděli jestli jste zaplatila městu.
   Možná, že by se to dalo u nějakého soudu vyhrát, ale …

 6. Jiří 9.9.2015 at 10:21

  Dobrý den, mám specifický dotaz. Trvalé bydliště mám stále u rodičů, kam dojíždím maximálně na víkendy. Poplatky za celou rodinu (všechny členy) zde vždy hradili rodiče, tedy i za mě. Nedávno jsem si kvůli změně zaměstnání pořídil vlastní byt v bytovém komplexu v jiném městě, kde se popelnice automaticky vyváží (o nic jsem se nemusel starat). V tomto městě jsem pouze vlastníkem nemovitosti, nemám zde nahlášené ani přechodné bydliště. Rodiče mě však v místě mého trvalého bydliště odhlásili z poplatků za popelnice na základě nějakého prohlášení, že už u nich již trvale nežiji a tudíž zde neprodukuji odpad. Obec to vzala a rodiče za mě platit přestali. Je tedy v pořádku, že nyní neplatím za odpady za sebe nikde, a nebo z toho může být do budoucna nějaký problém? Co bych m ěl případně udělat, pakliže adresu trvalého bydliště měnit nechci? Předem děkuji za radu.

  • Jan Vavříček 10.9.2015 at 08:24

   Zajímavá situace – ale řekl bych, že celkem běžná.
   „Rodičovská“ obec po vás poplatek nechce, protože jste jí požadovaným způsobem prokázali, že tam nebydlíte (ale máte tam trvalé bydliště) a opravdu to tak je. Takže zde vám nic nevzniká.
   „Pracovní“ obec – zde záleží na jakém principu je vám u toho bytového komplexu vyvážen kontejner. Zda-li si ho platí „družstvo/sdružení/…“ – pak bych čekal, že nějaký odpad se bude platit – že nebudou chtít, aby jste na nich parazitoval, když tam vlastníte byt. Nebo je tam kontejner „z města“, protože v tom komplexu má trvalé bydliště velké množství lidí. Pak vlastně taky parazitujete, ale na městu – ale asi není páka s vámi něco udělat, pokud si nechcete změnit trvalé bydliště.
   Tohle se ale může v budoucnu změnit zavedením institutu přechodného bydliště – to o čem píšu je vlatně přesně ta věc, co obcím vadí, a proto tuhle věc chtějí.
   Takže pokud po vás nikdo nic nechce, tak patrně nic platit nemusíte.

   • Jiří 10.9.2015 at 16:48

    Díky moc za informaci. V zásadě mi šlo o to, abych se časem nedostal do situace, že někdo přijde a řekne mi, že jsem takovou a takovou dobu neplatil za odpady NIKDE a tudíž je moje dlužná částka taková a taková.. V „rodičovské“ obci mají zato, že platím v „pracovní“ obci a v „pracovní“ obci se má zato, že platím v místě trvalého bydliště „rodičovská“ obec. Asi to tedy začnu řešit až vejde v platnost ten nový institut přechodného bydliště a nebo v případě, že bych se časem stěhoval ještě někam jinam a rozhodl bych se pro změnu trvalého bydliště v novém místě. Snad nebude onen institut schválen v brzké době a snad tímto „parazitováním“ neporušuji žádný zákon (o to mi jde především).

 7. Miloš Pour 6.12.2015 at 15:41

  Dobrý den – zajímalo by mě, zda je někde stanovená maximální částka za popelnice. Žiju na vesnici – cca 180 lidí – žiju singl a platím za popelnici 1462,- Kč ročně – stejně jako pětičlenná rodina. Poplatek je stanovován za popelnici a číslo popisné. Zdá se mi to nespravedlivé – má na to obec právo – toto stanovit svojí vyhláškou??? Díky za odpověď. Pour

  • Jan Vavříček 6.12.2015 at 23:43

   Podle toho, jak to popisujete, tak máte v obci popelnice řešeny podle zákona o odpadech. Neřeší se trvalé bydliště, ale „odvoz nádoby“.
   Bohužel pro vás, je tento postup „v pořádku“. Patrně to pro vaši obec vychází lépe – záleží jak je to s rekreačními objekty v obci, kolik lidí žije průměrně v jednom domě atd.

 8. Stecula 26.12.2015 at 18:34

  Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jak se budou posuzovat podle novely dluhy za popelnice u dětí v pěstounské péči, za období, kdy byli děti ještě v biologických rodinách. Máme dětí v PP, poplatky za ně platíme. Za období v dětském domově jim jsou poplatky prominuty, ale co dluh, který vznikl před umístěním do DD, není soudně vymáhán a biorodina brala v době vzniku dluhu příspěvky na děti? Bude dluh převeden na biologické rodiče, nebo bude dále požadováno doplacení dluhu po dětech v plnoletosti.

 9. josef matějus 4.1.2016 at 15:04

  dobrý den- dotaz-dcera,češka, s 2. dětmi školního věku, 11 let trvale žije ve Skotsku. Vdaná za angličana, trvale tam zaměstnaná,děti ve škole,u rodičů v ČR však mají trvalé bydliště.Do čech jezdí jen na návštěvu. MÚ za všechny tři stále vyžaduje poplatky za komunální odpad.Každoročně musíme pro osvobození od poplatků dokládat ověřené trvalé zaměstnání a školní docházku navíc v čs i ang. jazyku. Je možné toto zjednodušit?

 10. Stecula 6.1.2016 at 10:19

  Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jak se budou posuzovat podle novely dluhy za popelnice u dětí v pěstounské péči, za období, kdy byli děti ještě v biologických rodinách. Máme dětí v PP, poplatky za ně platíme. Za období v dětském domově jim jsou poplatky prominuty, ale co dluh, který vznikl před umístěním do DD, není soudně vymáhán a biorodina brala v době vzniku dluhu příspěvky na děti? Bude dluh převeden na biologické rodiče, nebo bude dále požadováno doplacení dluhu po dětech v plnoletosti.

  • Jan Vavříček 6.1.2016 at 11:25

   Tohle je spíš otázka na právníka, ale jak si pročítám znění příslušných paragrafů (§10b-§12) zákona o poplatcích (565/1990 Sb.), tak bych řekl že staré dluhy zůstávají na dětech (§12 ods. 1 – pokud tohle neplatí i zpětně/retroaktivně). Doporučoval bych si tuto zkutečnost ověřit na příslušném obecním úřadě, kam vaše děti spadali – jestli u nich mají dluh.
   A kdyby na nich dluhy „zůstaly“, tak můžete použít §16a, kterým požádáte o prominutí tohoto dluhu/poplatku. Tahle možnost dříve nebyla možná.

   • stecula 20.1.2016 at 17:04

    Děkuji za odpověď

 11. Stainková Dana 6.4.2016 at 14:55

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestli se sleva za poplatek vztahuje i na inv.důchodce III.stupně.Děkuji.

 12. Helena Landová 9.5.2016 at 14:48

  Dobrý den narazila jsem na tento článek a docela se desim:'( ja mám trvalý pobyt v Tachlovicich kde už od 99roku nebydlim ten barák už je leta zbourany muže mi naskakovat dluh za popelnice? ??? Tudis i mim dětem ktere maji automaticky trvalý pobyt po me i když cislo pipisne už ani neexistuje? ?? Mic Děkuji za odpověď s pozdravem Landová

  • Jan Vavříček 19.5.2016 at 19:10

   Těžko odpovědět … může. Nejlépe uděláte, když si na ten obecní úřad zavoláte a zeptáte se – může existovat spousta důvodů PRO i PROTI tomu, že něco dlužíte.

 13. |Kateřina 1.6.2016 at 11:39

  Dobrý den chtěla bych se zeptat když mám trvalé bydliště od roku cca 2005 na uřadě platí se za popelnice ? dekuji

  • Jan Vavříček 1.6.2016 at 11:51

   Obecně – trvalé bydliště na úřadě nezbavuje člověk „poplatnictví“!
   Prakticky – pro velmi těžkou vymahatelnost poplatků z lidí, kteří mají trv. bydlište na úřadě, mají někdy obce ve vyhláškách výjimku (že tito lidé neplatí).
   Konkrétně – zkuste oslovit ten váš úřad a zeptejte se, jak je to přesně u vás.

 14. Sabina 24.9.2016 at 18:50

  Dobrý den,mám na vás dotaz.Koupila jsem nemovitost a řádně obci zaplatila poplatek.V místě trvalého bydliště musím prokázat,že mám zaplaceno v jiném městě.Logicky jsem jim předložila doklad o zaplacení plus kupní smlouvu.Oni ale po mě požadují,aby mi obec,kde mám novou nemovitost, napsala,že mám zaplaceno za sebe i syna,přímo s uvedením našich jmen,že jim nestačí doklad o zaplacení beze jména.Nicméně tato obec,kde mám nemovitost mi jmenovitě doklad nevydá,jelikož v ní nemám trvalý pobyt,tudíž jen obecný doklad o zaplacení.Teď mi poraďte jak tedy v místě trvalého pobytu tuto situaci vyřešit abych platbu nedělala ve dvou městech? V současnosti již měním bydliště,ale zdá se mi nefér zbytečně hradit 9 měsíců.Velice děkuji za radu.

  • Jan Vavříček 2.10.2016 at 20:53

   Bojím se, že se „dvojímu“ placení nevyhnete.
   Je to pořád ta stejné písnička jako tu ve v desítkách komentářů – ‚obec s nemovitostí‘ po vás chce zaplatit poplatek za prázdnou nemovitost (nikdo tam není hlášený) a ‚obec s trvalým bydlištěm‘ po vás chce poplatek „za hlavu“ … s tím že by vám i uznala, že platíte jinde (muselo by to být město, kde se platí podlé zákona o odpadech. tzn. nehraje roli trvalé bydliště, např. Praha) „za svojí hlavu“ … což vy ale vlastně neděláte … platíte za nemovitost.
   Takže si myslím, že s aktuálním zněním zákonů a obecných vyhlášek, vám „dvojí“ placení nemine.

 15. tereza 12.10.2016 at 14:19

  Dobrý den, minulý měsíc jsem ukončila pobyt v dětském domově, tento týden jsem zjistila, ze mam exekuci na úctě za popelnice. Na obecním úřadě mi řekli ze je to nezajímá ze jsem byla v domově. Jsem z toho zoufalá, poradíte mi co mám dělat?

  • Jan Vavříček 12.10.2016 at 21:37

   Tohle by měla řešit právě ona novela zákona 565/1990 Sb. o poplatcích.
   Asi bych nejprve zkusil napsat žádost na obecní úřad s žádostí o prominutí – viz §16a zákona … „Obecní úřad může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek podle § 10b nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.“

   A nebo můžete zkusit využít bezplatnou právní poradnu … krajské soudy toto nabízejí – viz BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ.

 16. Adam 20.10.2016 at 15:29

  Dobrý den,
  dlouhodobě bydlím mimo trvalé bydliště, které mám na MÚ v rodném městě. Vzhledem k tomu, že jsem doložil, že se více jak 9 měsíců v roce nezdržuji v danné lokalitě (Pracuji momentálně na druhém konci republiky), byl jsem osvobozen od platby za popelnice. Bylo mi řečeno, že v takovém případě poplatek platit nemusím a to nikde. Chápu to správně?
  Momentálně bydlím na ubytovně zaměstnavatele a ten si žádné poplatky za svoz odpadu neúčtuje.

 17. Blanka Smetanová 21.10.2016 at 09:48

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat jak je to s placením za popelnice u studentů vysokých škol, kteří mají v místě studia pronajatý byt, kde jsou prakticky celý rok včetně víkendů a do místa trvalého pobytu jezdí jen párkrát za rok. Děkuji Blanka Smetanová

 18. Jaroslava 18.4.2017 at 19:39

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat jak to je s dlužníkem když dluží obci poplatky za popelnice někdy za rok 2002-2005 je to už promlčená doba po 10 letech a je povinnen starosta tohoto dlužníka obeslat upomínkou nebo není, a podle jakého zákona se toto prosím řeší. Děkuji Jarka

 19. Milan B. 11.7.2017 at 21:13

  Dobrý den,
  mám nahlášené trvalé bydliště v obci, kde se dlouhodobě nezdržují a kde platím poplatek za odad. Pobývání v jiném městě, kde užívám mnou vlastněnou bytovou jednotku, za kterou v příslušném městě platím poplatek za odpad. Pokoušel jsem se s obcí, kde mám trvalé bydliště dohodnout na odpuštění poplatku, ale bezúspěšně.

  Nicméně mě zajímá, jaký zákon/vyhlaska řeší to, na jak velkou odpadovou nádobu mám v místě trvalého bydliště narok? A dále Jaky zákon/vyhláška má řešit, kde má být odpadová nadoba pro příslušného poplatníka umístěna v katastru obve? Tím myslím, pokud mám v katastru obce trvalou adresu xy, ale chtěl bych umistit odpadovou nádobu v katastru obce na jinou adresu? Město má vyhlášku „Vyhláška o shromazdovani sberu prepravy trideni vyuzivani a odstranovani…“, kdy v této vyhlášce není řešeno umístění odpadových nádob, tak velikost. Mám to tedy chápat tak, že mám nárok na jakýkoliv počet odpadových nádob a mohu požadovat umístění odpadové nádoby na jakémkoliv místě v katastru obce, kde mám hlášené trvalé bydliště?

  Dekuji

 20. Alice K 25.2.2018 at 10:03

  Dobrý den,mám dotaz, vlastním být v obci, kde mám hlášené trvalé bydliště s rodinou a řádně platím poplatky nyní jsem koupila dům ve stejné obci,trvalé bydliště mám stále na adrese bytu, jak je to s poplatkem, pokud vlastní člověk více nemovitostí? Děkuji

  • Jan Vavříček 25.2.2018 at 16:49

   Na to nejde odpovědět jednoznačně. Pokud se bavíme o klasickém stavu, tak běžně se platí poplatek „za hlavu“ (trvalé bydliště) a „za prázdnou nemovitost“ (dům, kde není nikdo hlášený k trv.bydl.). Takže záleží jestli je dům „prázdný“ – pokud ano, tak po vás bude chtít obec zaplatit popelnice i tam. Některé obce mají ale různé výjimky, které třeba tohle pokrývají – to ale musíte nahlédnout do vaši místní vyhlášky.

 21. Renata 5.6.2018 at 08:19

  Dobrý den,

  Ctěla bych se zeptat jak je to s placením poplatku za odpady dcera s námi už 3 roky nebydli plati si odpady v miste sveho nynejšiho bydliště, ale trvalý pobyt má stale u nás přece neni možne aby platila opady dvakrat.U nás žádný odpad neprodukuje.

  Díky za info

 22. Helena 29.10.2018 at 23:25

  Mám otázku. Bola som, ako občan Slovenskej republiky, s trvalým pobytom na Slovenskiu, študentka Lekárskej fakulty v Olomouci. V roku 2008 som štúdium ukončila. Odvtedy žijem na Slovensku, tu som doštudovala a neskôr i pracujem a v mieste trvalého pobytu platím poplatok za odpad. V čase štúdia som bola prihlásená na prechodný pobyt na internáte. Teraz som za náhodne dozvedela, že mestu Olomouc dlžím 7250 Kč za poplatky za odpad a je na mňa exekučné konanie. Ako je to možné, že je odo mňa vymáhaný poplatok za odpad? A za aké obdobie? Ako vzniknutú situáciu riešiť? Predsa nie je možné, aby som platila za odvoz odpadu mestu , v ktorom som 10 rokov nabola a odpad v ňom nevytvárala. Ďakujem za odpoveď.

 23. Josef 17.7.2023 at 22:06

  Dobry den, jsem obcan EU bydlici v cizine SNR i v CZ. Podle narizeni EU muzu myt 2 trvale pobyty v EU. V SNR platime spolu s manzelkou celorocni poplatek za popelnici a v CZ taky celorocne za dve osoby (2×900 Kc). Musime platit oba poplatky, teda v SNR a taky v CZ ?
  Dekuji za informace.

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka