Komunální volby – jak hlasovat a plně využít svých možností

Do nadcházejících komunálních voleb (voleb do obecních zastupitelstev) už chybí jen 9 týdnů – proběhnou 10. a 11. října). Připomeňme si specifika těchto voleb, a jak plně využít svých možností.

Lidé neví jakou moc mají

Několik faktů:

 • Komunální volby se řídí zákonem 491/2001 Sb. – odkaz na aktuální znění najdete na stránce Zákony a předpisy. Všechny další mnou uváděné informace pocházejí z tohoto zákona, takže si je můžete ověřit (přečíst si detaily).
 • Volit můžete v obci, kde máte trvalé bydliště a pokud vám alespoň druhý den voleb bude 18 let (§4).
 • Zjednodušeně lze říct, že podmínky pro to, aby člověk mohl být volen jsou shodné s podmínkami na voliče + nemohou být voleni lidé ve výkonu trestu a zaměstnanci města (detaily viz §5).
 • Členem okrskové volební komise (lidé sedící u voleb, kteří vám vydávají obálky) můžete být v libovolné obci republiky (volit ale pořád můžete jen v místě trvalého bydliště) – viz §17.
 • Volební strana je jedno uskupení v komunálních volbách – může jít o politickou stranu, hnutí, koalici, nezávislou kandidátku, … Každá volební strana podává pouze jednu kandidátní listinu. (§20) … Kandidátní listina může mít v Rychvaldě 15 kandidátů (velikost zastupitelského sboru). Množství volených zastupitelů určuje zastupitelstvo – pro obce různých velikostí je v zákoně o obcích (128/2000 Sb. § 68) stanovené přípustné rozmezí.
 • U komise se musíte prokázat platných občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Jak hlasovat (§34)

Pochopitelně se bavíme o tom, jakým způsobem a ne pro koho 🙂

V komunálních volbách máme trochu více možností, co s volebním hlasem udělat – máme hlasů totiž několik. Už jsme o tom psali před minulými volbami. Pojďme si tyto možnosti připomenout.

V komunálních volbách máme tolik hlasů kolik je kandidátů/členů voleného zastupitelstva. V Rychvaldu se bude volit 15 zastupitelů – můžete tady rozdělit až 15 hlasů. Toto rozdělení může proběhnout třemi způsoby – detaily viz zákon.

 1. Pouze volební stranaobčan zaškrtne POUZE velké políčko vedle názvu volební strany.
  Tímto způsobem předává občan této straně veškeré svoje hlasy. Ty jsou postupně přidělovány jednotlivým kandidátům od lídra níže – každý dostane jeden. Nemá tedy smysl dělat křížky u některých „favoritů“ této  jediné strany – počítání hlasů a ani jejich pořadí to neovlivní!
 2. Jedna volební strana a kandidáti z jiných stranobčan zaškrtne jedno velké políčko vedle názvu některé volební strany, a pak vybere několik kandidátů z jiných volebních stran křížkem vedle jejich jména (jména kandidátu).
  Občanovy hlasy jsou nejprve přiděleny těm několika kandidátům z ostatních stran a zbytek (do celkového počtu) dostává označená volební strana.
  Takže pokud občan zakřížkuje např. 7 kandidátů z různých stran a ještě stranu ABC, pak strana ABC dostane celkem 8 hlasů (příklad Rychvaldu s 15 zastupiteli). Jejím kandidátům jsou tyto hlasy přidělovány postupně od lídra níže.
  Nemá smysl dělat křížky u některých „favoritů“ této strany ABC – počítání hlasů to neovlivní!
 3. Pouze jednotliví kandidátiobčan zaškrtne POUZE jednotlivé kandidáty napříč volebním stranám (do maximální počtu volených zastupitelů – v Rychvaldu je to 15).
  Občanovy hlasy jsou přiděleny jednotlivým kandidátům, které vybral. Těch může vybrat maximálně tolik, kolik je volených zastupitelů – tzn. může vybrat třeba jen jednoho člověka z celé volební „plachty“ (tím se ale ochuzuje o velkou část své rozhodovací síly).

Jak vidíte, tak možnosti hlasovat jsou opravdu široké a můžete si hezky vybrat svoje „oblíbence“ a ne pouze nějakou stranu (a anonymními jmény). Situace v obcích je trochu jiná než na národní úrovni a vámi voleni lidé jsou vlastně vaši sousedi. Nebojme se využit možností, které máme!

1 komentář u „Komunální volby – jak hlasovat a plně využít svých možností

 1. Soukupová Vladimíra 27.9.2022 at 10:50

  Je sice hezké, že můžete zakřížkovat své favority, ale ti se i s nejvyšším počtem hlasů do zastupitelstva nedostanou. Přepočítávání hlasů je vyšachuje. Přepočítávání hlasů v komunálních volbách je největší podvod na občany. Soukupová

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka