Zákony a předpisy


 

Některé zákony a předpisy, se kterými přijde člověk do styku v komunální politice.

 • zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízení)
  • Obsahuje definice základních pojmů, pravomocí a povinností obce (starosta, zastupitelstvo, rada města, městský úřad, …), možné počty zastupitelů (§ 68), …
 • zákon 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
  • Tímto zákonem se řídí komunální volby (podávání kandidátních listin, sčítání hlasů, …) – platnost hlasu (§40 od. 5, §41), počítání hlasů a mandátu (§45), …
  • Vysvětlení, jak se v komunálních volbách počítají hlasy, najdete v dalších článcích na těchto stránkách – jsou uvedeny zde.
 • zákona 85/1990 Sb. o právu petičním
  • Popisuje způsob, jak podávat petice.
 • zákon 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • Je zde stanoveno, za co a v jaké výši může obec vybírat poplatky.
  • Pokud vám zajímají primárně poplatky „za popelnice“, projděte si stránku Poplatky za popelnice a odpad (a komentáře v ní obsažené).
 • zákon 185/2001 Sb. o odpadech
 • zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový) – jeden ze základních zákonů
  • § 1013 – „neobtěžování sousedů a okolí“:
   Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.
 • zákon 46/2000 Sb. tiskový zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon)
  • § 4a – Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku: 
   Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.

 

17 komentářů u „Zákony a předpisy

 1. Veronika 1.5.2014 at 20:53

  Dobrý den,

  zajímalo by mne, zda mohu na chatě trvale bydlet, nebo je to nějak omezeno zákonem? Předem děkuji za odpověď.

  Veronika

  • Jan Vavříček 1.5.2014 at 21:05

   Děkuji za zajímavý dotaz. Já osobně odpověď neznám, ale stačí se zeptat internetu: „mohu na chatě trvale bydlet“. Co jsem pochopil, tak to není problém – i dle nějaké právní poradny: Zákon říká – občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen (zkolaudován) k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

 2. Jitka Dynková 12.10.2014 at 10:28

  Dobrý den,
  zajímalo by mě, zda členové volební komise přu komunálních volbách mohou být příbuzní kandidátů do zastupitelstva obce, například sestra nebo švagrová.
  Děkuji za odpověď, Jitka Dynková

  • Jan Vavříček 12.10.2014 at 10:41

   Pochopitelně že mohou! Naštěstí tu máme systém, kdy vám nejsou upírána práva, protože váš příbuzný NĚCO.
   Vyloučeni jsou jen kandidáti samotní (v dané obci kde kandidují – mohou být v komisi třeba v sousední obci [vlastní zkušenost]).

 3. Pavel Matula 14.10.2014 at 18:35

  Dobrý den.
  Jde o konání právě proběhlých komunálních voleb. Chtěl bych se zeptat, jestli může kandidát do zastupitelstva jezdit s přenosnou urnou po obci. U nás se to stalo a když kandidát do zastupitelstva nemůže sedět ve volební komisi, tak by asi taky neměl jezdit s přenosnou urnou ne?
  Jde o dva kandidáty do zastupitelstva a zároveň je jeden přímo zastupitel(z předchozího volebního období) a zároveň zaměstnanec obce a druhý je také zaměstnanec obce. Oba byli pověřeni vedením obce. Všichni zároveň kandidujou ve stejném sdružení za Stranu nezávislých kandidátů společně se současným vedením obce.
  Děkuji Vám za odpověď.
  Pavel Matula

  • Jan Vavříček 15.10.2014 at 07:00

   Řekl bych, že v tomto případě půjde o tzv „šedou zónu“ (neznám dost detailů) – není to přímo proti zákonu, ale úplně dobře asi taky ne (eticky). Kandidát nemůže být členem okrskové volební komise ze stejné obce (§17 1a) – bývalý (a nyní již nekandidující) zastupitel členem být může.
   Reálně to není tak, že se kandidát nesmí urny ani dotknout. Jestli ve vašem případě jen nevypomáhal, protože měl auto např. – v menších obcích se stávají různé takové věci. Jde o to, aby se dodržela „myšlenka“ zákona. Pokud máte i nějaké další pochybnosti – že třeba ovlivňovali voliče, nikdo z okrskové volební komise s nimi nebyl atd. tak neváhejte se stížností.

 4. Pavel Matula 15.10.2014 at 08:40

  Děkuji Vám za předešlou odpověď.
  Měl bych ještě jeden dotaz. Může být zastupitel obce zároveň zaměstnán v obci jako technický pracovník? Není to střet zájmů?
  Děkuji

  • Jan Vavříček 15.10.2014 at 10:43

   Řekl bych, že může – ale záleží, co znamená to „technický pracovník“ – zákon říká toto (§5 ods. 2-3; trochu jsem to zkrátil): Funkce člena zastupitelstva je neslučitelná podle odstavce 2 pouze za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce, nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou nebo radou obce.

 5. Adéla Poláková 6.11.2014 at 12:00

  Dobrý den,
  může se stát starostou obyvatel jiného města?
  Děkuji.

  • Jan Vavříček 6.11.2014 at 12:23

   NE i ANO – záleží, co rozumíte pojmem „obyvatel“ – zákony rozlišují pouze úřední trvalé bydliště (kde máte kartáček na zuby, peřinu nebo barák je věc jiná). Starostou se může stát jen zastupitel dané obce, a zastupitelem se může stát jen občan, který má trvalé bydliště v té dané obci.

   • Jarmila Ftáčková 20.11.2018 at 21:07

    dobrý den,
    mohl by jste mi napsat právní základ – ze kterého zákona vycházíte? Podobný problém řešíme u nas a nějak nemohu najít oporu v zákoně. Předem děkuji

    • Jan Vavříček 20.11.2018 at 22:33

     To je jednoduché …

     zákon o obcích 128/2000 Sb. [128/2000 Sb.] §103 ods. 2): „Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky.
     .
     zákon o volbách do zastupitelstev obcí 491/2001 Sb. [491/2001 Sb.] §5 ods. 1): „Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič … který je v den voleb v tomto městském obvodu nebo městské části přihlášen k trvalému pobytu.

     Převedeno do běžné řeči – starostou může být jen občan ČR, který se dostal do zastupitelstva obce. Ve volbách mohl kandidovat pouze tehdy, pokud měl trvalý pobyt v obci hlášen alespoň od dne voleb. A trvalý pobyt musí mít v obci po celou délku mandátu, jinak dochází k zániku jeho mandátu zastupitele (dle 491/2001 §55 ods. 3-b) … nemůže být volen [nemá trvalý pobyt], tudíž nemůže být zastupitel.

     A jak jsem napsal v předchozím komentáři – mluvíme jen a pouze o trvalém pobytu (bydlišti) … ten údaj, který máte v občance … není to místo, kde spíte a máte kartáček na zuby, hrabete listí, …

 6. Lenka Pečená 19.3.2015 at 16:35

  Jsem v plném invalidním důchodu a mám průkazku ZTP. Musím platit za popelnici, případně kolik ?

 7. Petra Zvalová 13.5.2015 at 13:54

  Ráda bych odpověd na můj email.
  Jak je to s poplatky komunálních odpadů aniž jsem trvalý občan se ZPS, invalidita 3.trvalého stavu v
  plném inval.důchodu a šetřím jak můžu neb vysoký inv.důchod nemám!!!! A jsem navíc neslyšící !!!
  Existuje nějaké osvobození???? Děkuji a budu čekat odpověd na můj email.. Zvalová P.

  • Jan Vavříček 18.5.2015 at 08:23

   Nic takového není – na úrovni zákona.
   Ale výše (a případné slevy a osvobození) poplatku je plně v rukou daného města – určuje se to vyhláškou, kterou zastupitelstvo schvaluje. Některé města mají různé slevy, ale opravdu záleží na konkrétním městě. Nejlépe uděláte, když se zeptáte přímo na vaší radnici jak je to přímo u vás.

 8. Petra Zvalová 13.5.2015 at 13:55

  Existuje osvobození o od komunál.odpadů pro ZP?????

 9. Miroslav Buchar 13.7.2021 at 23:41

  dobry den muze starosta obce vykonavat svoji funkci kdyz je dlouho v EXEKUCI.Pripada mi to ost zvlastni .clovek pak muze mit pochyby aby nezneuzival svoji funkci ,,stred zajmu atd“

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka