Dozvuky zastupitelstva (14.12.2011)

Je tomu skoro týden, co se konalo letošní poslední zasedání zastupitelstva města Rychvald (materiály jsou dostupné zde). Jak už je koncem roku zvykem, schvaloval se nový rozpočet a několik obecně závazných vyhlášek, které se dotýkají nás všech. I další témata byla závažná – odkup bývalé mazutové kotelny, odkup pozemku v rámci mimosoudního vyrovnání, …

Odkup bývalé mazutové kotelny (bod 7)

Důležitým bodem jednání byl návrh na odkoupení budovy bývalé mazutové kotelny na sídlišti za cenu 1.5 mil Kč. Ač byl nákup prosazován vedením města, nakonec schválen nebyl. V zastupitelstvu (i u mne) převládl názor, že jde o značnou sumu za objekt, který má prakticky jediný osud – demolici.

O mém rozhodnutí, proč jsem nechtěl kotelnu koupit, jsem napsal článek do zpravodaje, který by měl vyjít v lednu.

OZV – regulace loterií (bod 10)

Zastupitelstvo schválilo OZV, kterou se zakazují výherní automaty a videoloterijní terminály na území města. Byla tak využita možnost dána novelizací zákona, kdy lze do konce roku vydanou OZV zakázat videoloterijní terminály. Další možnost by byla až za 3 roky – od 1.1.2015.

OZV – poplatky za popelnice (bod 11)

Poplatek za popelnice zůstává stejný jako letos – 492 Kč.

U této vyhlášky jsem se snažil navrhnout osvobození pro osoby mladší 6 let a starší 80, které by bylo financováno snížením odměn pro zastupitele, členy komisí, atd. Můj návrh bohužel nebyl schválen.

OZV – poplatky za psy (bod 12)

I tento poplatek zůstává stejný jako je ten aktuální, ale s jedním zásadním rozdílem! Byl odstraněn bod, kterým se zvedal poplatek za druhého a každého dalšího psa o 50%. Aktuálně tedy budou všichni psi za stejnou cenu a nebude nutné přihlašovat psi na jednotlivé členy domácnosti – všichni mohou být hlášeni na jednoho člověka.

Za toto osvícené jednání náleží vedení radnice pochvala a ocenění, protože tato pitomost stále převládá v OZV mnoha měst.

Rozpočet na rok 2012 (bod 8 )

Rozpočet na příští rok je sestaven podobně jako ten aktuální. Doporučuji si jej alespoň projít – je součástí materiálů.

Mimosoudní vyrovnání – odkup bývalé skládky (bod 19)

V den zasedání zastupitelstva se podařilo dosáhnout dohody s majiteli pozemku, na kterém byla dříve městská skládka. Návrh na toto mimosoudní vyrovnání byl součástí materiálu pro zářijové zastupitelstvo – proti úvodní nabídce bylo díky vyjednávání dosaženo snížení požadované ceny, která nakonec dosáhla 1.846 mil. Kč.

Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům dodán „na stůl“ před začátkem zasedání, protože k dohodě došlo někdy kolem poledne.

Město v tomto sporu mělo na výběr prakticky jen ze špatných řešení a výsledné je to nejlepší (a asi i nejlevnější) z nich.

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka