Materiály pro zastupitelstvo 11.12.2013

Dokument je dostupný na stránce Ke stažení.

Zasedání se uskuteční 11.12.2013 v 16:30 v Kulturním domě.

Nejdůležitějším bodem programu bude rozpočet obce na rok 2014. Dalšími velmi zajímavými body bude materiál, navrhující demolici staré kotelny na sídlišti za cca 8.5 mil Kč, a pak program rozvoje města.

Všichni jste srdečně zváni – určitě to bude zajímavé … a možná i ostré 🙂

Dozvuky zastupitelstva (12.12.2012)

Poslední letošní zastupitelstvo, které se konalo ve velmi speciální datum (12.12.12), opět patřilo k těm bouřlivějším a zajímavějším pro zajímající se voliče – nákup „zajíce v pytli“, rezignace zastupitele, … Krátké ohlédnutí vám přináším v tradičních dozvucích.  Záznamy jednání jsou opět dostupné na YouTube. Pokračování textu „Dozvuky zastupitelstva (12.12.2012)“

Materiály pro zastupitelstvo 12.12.2012

Dokument je dostupný na stránce Ke stažení.

Zasedání zastupitelstva proběhne 12.12.2012 v 16:30 v Kulturním domě.

Opět půjde o zajímavé zasedání, jelikož jedním z bodů je opět návrh na odkup staré kotelny, který se projednával už před rokem. V neposlední řadě pak rozpočet města na příští rok, kde město díky novému rozpočtovému určení daní má na příjmové stránce o mnoho miliónu více.

Všichni jste zváni.

Kde je anketa o kotelně?

V poslední dnech sem tam kontroluji, jak probíhá anketa na stránkách města, kde jsme dotazování, zda-li jsme ochotni přispět na zakoupení a likvidaci kotelny na sídlišti.

Teď jsem s překvapením zjistil, že anketa již na stránkách NENÍ – bude anketa otevřena již  potřetí nebo někam zmizela?! Už to, že byla z nějakého důvodu ukončena a pak zase nově spuštěna bylo velmi DIVNÉ. No uvidíme.

Velká mapa Rychvaldu s vyznačenými oblastmi hustější zástavby

Před pád dny jsem vám nabídl velkou mapu Rychvaldu složenou s výřezů pořízených z mapového serveru Mapy.cz, s tím že jsem ji potřeboval pro tento článek o rozložení obyvatelstva v Rychvaldu. Pokračování textu „Velká mapa Rychvaldu s vyznačenými oblastmi hustější zástavby“

Dozvuky zastupitelstva (14.12.2011)

Je tomu skoro týden, co se konalo letošní poslední zasedání zastupitelstva města Rychvald (materiály jsou dostupné zde). Jak už je koncem roku zvykem, schvaloval se nový rozpočet a několik obecně závazných vyhlášek, které se dotýkají nás všech. I další témata byla závažná – odkup bývalé mazutové kotelny, odkup pozemku v rámci mimosoudního vyrovnání, … Pokračování textu „Dozvuky zastupitelstva (14.12.2011)“

Materiály pro zastupitelstvo 14.12.2011

Dokument je dostupný na stránce Ke stažení.

(POZOR změna místa konání) Prosincové zastupitelstvo proběhne 14. prosince 2011 v 16:30 v Základní umělecké škole.

Materiály jsou velmi obsáhlé (158 stran) a obsahují mnoho zajímavých bodů: rozpočet na rok 2012, odkup bývalé kotelny na sídlišti, úprava poplatků za popelnice, úprava poplatků za psy, zákaz výherních automatů, …

Jistě se objeví i další zajímavá témata – přijďte se proto podívat na své zástupce, zda-li si i nadále zasluhují vaši podporu.