Proč jsem nechtěl koupit kotelnu

Vyšlo v RZ 01/12.

Jde o reakci na projednávaný odkup kotelny (prosincové zastupitelstvo).

Příspěvky se štítkem kotelna.


Na posledním zastupitelstvu se řešil odkup (od soukr. vlastníka) bývalé mazutové kotelny v centru města. Jde o budovu v dezolátním stavu, která by neměla existovat ani někde na periferii, natož pak v samém srdci obce. Na tom se shodují všichni. Přesto nebyl odkup realizován – většina zastupitelů s nákupem nesouhlasila – byl jsem jedním z nich.

Problémem byla primárně požadovaná cena 1.5 mil. korun. Ta sice vznikla po dlouhém vyjednávání vedení města s majitelem, ale i tak jde pro mě o přemrštěnou a nepřijatelnou sumu. A jak jsem uvedl přímo na jednání “i zadarmo je to drahé”.

Je třeba si uvědomit, že jediným plánem, co s touto budovou, je její demolice. Zároveň jde asi i o nejlepší možnost, co s ní provézt. K tomu je třeba připočíst náklady ekologické likvidace mazutového hospodářství. V takovém případě jsou všechny znalecké posudky na ocenění stavby (z nichž vzešla cena) zbytečné. Město by maximálně mohlo chtít koupit “stojící stavební suť s ekologickou zátěží” – určitě ne budovu jako takovou. A i v tomto případě by měla být cena symbolická ne-li přímo nulová.

Několik občanů přímo na zasedání zastupitelstva vyjádřilo svojí nespokojenost s výsledkem (neodkoupení stavby). Argumenty zahrnovaly nevzhlednost objektu, tak i možnost případného úrazů občanů (primárně zkoumavých dětí a mládeže) a s tím související nevyčíslitelností zdraví a života.

Uvedené argumenty jsou dozajista oprávněné, ale jsou také velmi subjektivní a emociální. Po soudcích přece také chceme, aby rozhodovali nezaujatě, nestranně a věcně. Já se jako zastupitel snažím k problémům přistupovat podobně – s péčí řádného hospodáře a promýšlet kolika obyvatel Rychvaldu se problém týká. A tady to vidím jasně.

Cena je nehorázně vysoká, když si uvědomím jaké nemalé prostředky bude ještě nutno vynaložit na likvidaci objektu. I když budova hyzdí část centra, tak je “zasažena” pořád jen nepatrná část území a obyvatelstva města. Potřeby většiny (a za 1.5 mil se toho dá udělat hodně) převážily nad potřebami menšiny nebo jednotlivce!

Napsat komentář

Jméno *
Email *
Webová stránka