Velká mapa Rychvaldu s vyznačenými oblastmi hustější zástavby

Před pád dny jsem vám nabídl velkou mapu Rychvaldu složenou s výřezů pořízených z mapového serveru Mapy.cz, s tím že jsem ji potřeboval pro tento článek o rozložení obyvatelstva v Rychvaldu.

Na této mapě jsem vyznačil jednotlivé oblasti s jasně rozeznatelnou hustější zástavbou a doplnil ji informací o počtu obyvatel zde žijících. Následně jsem propočítal různé statistické údaje, které najde v přiložené tabulce.

Obě mapy najdete na stránce Ke stažení.

Motivace

Již několikrát jsem v zastupitelstvu, nebo v různých článcích upozorňoval na charakter zástavby v Rychvaldu, která je velmi nerovnoměrná. Existuje zde několik oblastí s hustější zástavbou, která tvoří jistý logický a geografický celek. A záležitosti týkající se např. případného odkupu staré kotelny (které je v podstatě záležitostí pouze jedné z těchto oblastí) mě nutily k tomu zjistit, jak je to s množstvím obyvatel s těchto jednotlivých oblastech.

Tvrdá a orientační data o obyvatelstvu

Díky velmi vstřícné a rychle pomoci úřednic Městského úřadu jsem získal informace o tom, kolik lidí je hlášeno k trvalému pobytu na jednotlivých ulicích, které jsem vybral, a která tvoří dané oblasti. Rozlohu vyznačených oblastí pak poskytl Katastr nemovitostí (jeho mapový systém).

Protože mnou definované oblasti protínají některé ulice (například Orlovská, Bohumínská, …) a já musel stanovit nějaký započítavací poměr (kolik procent obyvatel dané ulice započítat do dané oblasti), a taky jsem jistě některé menší ulice opomenul, je třeba brát čísla o počtu obyvatel v daných oblastech za orientační. Také vycházíme pouze z počtu obyvatel, kteří mají na ulici hlášeno trvalé bydliště. Ale i tak jsou výsledky zajímavé.

Velikosti, počty a poměry

Oblastpřibližný
počet
obyvatel
rozloha
oblasti [ha]
podíl
z celkové
populace
podíl
rozlohy
hustota
osídlení
[ob./ha]
teoretický
počet
zastupitelů
Celkem71911704100 %100 %4.2215.00
jádro101216.0114.07 %0.94 %63.212.11
širší centrum
(včetně jádra)
1689126.1223.48%7.40 %13.393.52
Václav89164.8912.39 %3.80 %13.731.86
Eldorádo19617.422.73 %1.02 %11.250.41
oblast JZD74499.2510.35 %5.82 %7.491.55

  • 1/7 obyvatel Rychvaldu žije v jeho jádru (okolí náměstí), i když to zabírá <1% rozlohy celého města
  • v širším centru pak žije skoro každý 4. obyvatel (1/4 všech)
  • oblast Václav má asi 1/8 obyvatel a je taky co do počtu srovnatelné s jádrem – hustota osídlení je tu přibližně stejná, jako v širším centru a ta je asi třikrát větší než je průměrná hustota osídlení celého Rychvaldu

Do tabulky jsem taky přidal informaci o teoretickém počtu zastupitelských míst připadajících na danou oblast podle počtu obyvatel.

Uvidíme, jak se v budoucnu tento stav promění s rostoucím počet novostaveb v Rychvaldu.

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka