Otevřený dopis k problematice výkup kovů ve sběrnách

Včerejší článek na iDnes.cz (Domluva, pak pokuty. Lidé na většině Karvinska nesmí prodávat šrot) a oživená diskuze pod jedním z předešlých článků (Konec demagogie kolem sběren a výkupen kovů), mě donutili se vrátit k horkému tématu výkupu kovů ve sběrnách.

Rozhodl jsem se zaslat panu starostovi Starostkovi otevřený dopis, aby veřejným prohlášením uklidnil občany Rychvaldu, že žádný zákaz výkupu kovů na území našeho města neplatí. Dopis se dále poslal do redakcí celorepublikových deníků. Pokračování textu „Otevřený dopis k problematice výkup kovů ve sběrnách“

Výkup kovů ve sběrnách – když si nevím rady, tak to zakážu – II.

Jak to vypadá, tak tématem konce srpna jsou sběrny a výkup kovu v nich. Myslel jsem, že se tato situace uzavře vyjádřením Ministerstva vnitra, které ukončí bohumínskou demagogickou snahu o zákaz výkupu kovů ve sběrnách pro normální občany pomocí vyhlášky. No – vlastně mám pravdu … obecní vyhláškou to nejde, ale … on bohumínský starosta (Petr Vícha) je zároveň senátorem ČSSD.

Takže zcela logicky protlačil zákaz výkupu kovů pro občany do zákona o odpadech, který se v těchto dnech projednával v senátu. Je třeba přiznat, že je to zcela legitimní krok a všechno je v pořádku – obyvatelé si tohoto člověka zvolili ve volbách a i všechny další legislativní kroky zákona byly naprosto v pořádku. To ale neznamená, že se mi tento stav líbí a že s ním souhlasím (což ale upřímně řečeno platí o více zákonech). Pokračování textu „Výkup kovů ve sběrnách – když si nevím rady, tak to zakážu – II.“

Konec demagogie kolem sběren a výkupen kovů

V materiálech pro nadcházející zastupitelstvo je opět ona „samospásná“ vyhláška o odpadech, která podle demagogických prohlášení bohumínských politiků (ale i bohumínských úředníků) má zabránit tomu, aby občané mohli prodávat svůj kovový odpad do sběren.

Čest našim rychvaldským úředníkům, kteří již posledně zastávali stanovisko, že je to BLBOST – to stejné bohužel nejde říct o vedení města – viz video ze zasedání zastupitelstva (v čase cca 29:50).

V důvodové zprávě k tomuto bodu je obsažen text Ministertva vnitra, které se k této problematice vyjádřilo (10.7.2014) a taky to označilo za blbost. Originál MV najdete zde – Informace k problematice regulace odkládání kovů obecně závaznou vyhláškou obce.

Tak snad konečně bude v této záležitosti klid a nikdo nebude občany přesvědčovat a zastrašovat, že svůj kovový odpad nemohou sběrně surovin prodat. Měli bychom si ale pamatovat, kdo se o to pokoušel! Pokračování textu „Konec demagogie kolem sběren a výkupen kovů“

Vyhláška o sběrnách aneb občan chce být klamán

Už před třemi měsíci jsme upozorňovali na to, co se obci chystá ve vztahu k sběrnám (výkupnám) surovin … primárně kovů: Výkup kovů ve sběrnách – když si nevím rady, tak to zakážu. Na posledním (včerejším) zasedání zastupitelstva města se tato vyhláška dostala na program … a debata kolem ní byla opravdu „výživná“.

Na úvod připomeňme reportáž a velmi dobrý rozhovor se zástupcem sběren z března (17. 3. 2014) – Bohumín chce zakázat výkupy ve sběrnách.

Tento týden bohumínští zastupitelé tuto věc dotáhli do finále (9. 6. 2014) – V Bohumíně  už železo ve sběrnách neudáte.

Pro úplnost, zde je návrh OZV (sběrny), která měla být schválena taky v Rychvladu (ale nakonec nebyla). Podle informací od úředníku, má být prakticky totožná s tou bohumínskou, kterou se nám ale bohužel nepodařilo na internetu zatím objevit.

Ono místo plné sporu je jediná věta článku 4 (Sběr a svoz kovů): „Kovy se odevzdávají ve sběrném dvoře komunálních odpadu, který je umístěn …

Tato jediná věta má totiž dva výklady (který je správný může určit pouze soud):

  1. Jelikož je zmíněn POUZE sběrný dvůr (a nemluví se o výkupu/penězích), znamená to, že pokud někdo odnese kov do výkupny (kde dostane zaplaceno, a která není zmíněna v OZV), dopouští se přestupku proti OZV a hrozí mu pokuta. To stejné platí i pro onu výkupnu, které od fyzické osoby kov vykoupila.
  2. OZV stanoví kam mohou občané odevzdávat kovový odpad (dává jim tu možnost), ale nijak neovlivňuje další možnosti které mají.

Proto v těch všech článcích, které se o bohumínské vyhlášce objevili – Od nového roku s kovy jen do městských sběrných dvorů, je zmínka o tom, že Ministerstvo vnitra vyhlášku „posvětilo“. Je to totiž tím, že MV posuzuje, co v OZV je, ale argumentace Bohumína stojí na tom, co tam není. A podle dalších informacích, které jsme získali, jim byla vyhláška vrácena když v ní měli uvedenou formulaci „pouze / jedině“ (kovy lze odevzdat pouze ve dvoře, …).

Máme za to, že celý postup Bohumína je vlastně jen zastrašování: „Občane: pokud půjdeš prodat kov, tak za to dostaneš pokutu. Sběrno: jestli vykoupíš od našeho občana kovy, tak dostaneš pokutu.“ První, kdo se proti takové pokutě odvolá k soudu, ho určitě vyhraje … a bude konec s touto iluzí.

Co je třeba tedy udělat, aby se situace se sběrnami-sběrači vyřešila? Nejprve je třeba upravit zákony, aby města do rukou dostala OPRAVDOVOU pravomoc a nemusela si ji vymýšlet. Na této věci se naštěstí už pracuje – Pravidla provozování sběren surovin se zřejmě zpřísní.

Výkup kovů ve sběrnách – když si nevím rady, tak to zakážu

Nemohu si pomoc a musím reagovat na včerejší reportáž v regionálním zpravodajství. Jde o chystaný zákaz výkupu kovů ve sběrnách. K této akci se prý chce připojit i Rychvald!

Nejprve si přečtěte a pusťte tyto články a reportáže.

Chápu, že krádeže „šroťáků“ jsou velmi nepříjemné a mohou způsobit velké škody (mám s tím osobní zkušenost). Ale opravdu je jediným řešením ÚPLNÝ zákaz výkupu kovů? Proč mám jako slušný občan přijít o možnost prodat vlastní kovový odpad?

Pocházím „z baráku“ a vím, kolik takového šrotu se da nashromáždit (staré kusy železa, vyhozené hliníkové nádobí, měď z motorů a traf, …), a pak už nejde o malé peníze … jde i o tisíce korun. A ty mám věnovat jen tak městu?! A město to pak bude prodávat někam dál … umíte si představit lepší místo pro korupci, než prodej cenných věcí, které vás nic nestály?!

Vím, že se s touto situací musí něco dělat, ale řešením NESMÍ být upření možností/svobody slušného člověka. Jsem ochoten přistoupit na omezení – celkem dobře si umím představit situaci, kdy je výkup kovů povolen pouze (například) v sobotu dopoledne a celou tu dobu tam bude policejní hlídka, či někdo pověřený, kdo bude kontrolovat dovážený odpad a případně bude okamžitě kontaktovat policii.

Chraňme si svoji svobodu, své možnosti žít tak jak chceme a nakládat se svými věcmi dle svého uvážení.

Nový územní plán – čas na připomínky

Ti z vás, kteří se účastnili posledního zasedání zastupitelstva, nebo sledovali jeho záznam (odkazy na záznamy), vědí že nový územní plán Rychvaldu postoupil do další fáze. Začínají se projednávat připomínky. Pokračování textu „Nový územní plán – čas na připomínky“