Kauza rezignace – dopis „potlačovatelky demokracie“ Jakubkové

Dnes ráno mi do emailové schránky dorazil dopis od paní Jakubkové, který chce zveřejnit. Týká se kauzy rezignací zastupitelů – konkrétně rezignace zastupitele Uhlíka – nejprve malá rekapitulace a souhrn:

V průběhu roku 2012 podali rezignaci dva zastupitelé (Škuta, Uhlík) za ČSSD, kterou po pár dnech stáhli, což je ale v rozporu s volebním zákonem. Při oné druhé rezignaci (Uhlík), se to ale „dostalo ven“ a začal kolotoč 🙂 …


O této kauze jsme informovali již dříve:

a dostala se i do médií:


O události napsal článek (v posledním Rychvaldském zpravodaji – 3/2013) sám pán Uhlík:

Pohled bývalého zastupitele aneb Nevědomost hříchu nečiní, ale neznalost zákona neomlouvá!

Žádný učený z nebe nespadl a nikdo není vševědoucí. Vědomosti v životě postupně získáváme, něčeho chceme v životě dosáhnout, učíme se i podle toho, kam nás osud zavane. Byl jsem při zakládání MO ČSSD zde v Rychvaldu a předsedou se stal pan Jiří Absolon, po volbách se stal i starostou města. Tento post se mu podařilo udržet i po další dvě volební období, tedy dvanáct let. Hodně jsem si ho vážil a věřil, že nasbíral dost vědomostí a zkušeností i o tom, jak to v politice chodí. Důkazem toho byly i poslední volby, kdy ČSSD získala v zastupitelstvu města sedm mandátů. Nikdy jsem se do vedení města netlačil, měl jsem svých starostí dost, byl jsem již v důchodu, přenechal jsem svou práci mladým. Na post zastupitele jsem se dostal ze sedmého místa. První zklamání od pana Absolona jsem zažil, když si nedostatečně zajistil pro ustavující schůzi zastupitelstva dostatek hlasů pro svoje znovuzvolení. Já tam byl nováček a sbíral jsem zkušenosti. Až časem jsem pochopil, jak to opravdu ve skutečnosti chodí. Starostkou se stala paní Šárka Kapková, která sice taky byla členkou ČSSD, ale dohoda s ní nebyla žádná! Přesto ji ČSSD donutilo k odchodu ze strany. S odstupem času cítím, že to nebylo dobře, protože ČSSD jako organizace přišlo o post starosty, a tím i následný vliv na dění ve městě.

A teď můj pohled na rezignace:
Pan Škuta jako zastupitel podal v únoru 2012 rezignaci a do 15 dnů ji vzal nazpět, což zákon neumožňuje. Nikdo na danou situaci nereagoval a pan Škuta dál seděl v zastupitelstvu: že porušuje zákon, nevěděl! Na posledním zasedání zastupitelstva jsem ze zdravotních důvodů omluvil. Druhý den za mnou přišla paní Jakubková s tím, že kvůli mně se odhlasoval nákup kotelny pro město a schválil rozpočet na rok 2013, s čímž ČSSD jako taková nesouhlasí. Zároveň měla připravenou moji rezignaci a žádala mne, ať ji podepíšu s odůvodněním, že na postu zastupitele potřebují spolehlivé lidi. Já jsem sice neměl žádné informace o průběhu zasedání, ale s vědomím, že se dá rezignace vzít nazpět, jsem připravenou rezignaci podepsal. Po zhlédnutí zasedání zastupitelstva jsem zjistil, že můj hlas neměl na průběh hlasování žádný podstatný vliv, a požádal jsem o vzetí rezignace zpět. Najednou se zjistilo, že to není možné, a nastal kolotoč obviňování.

A tu mne pan Absolon zklamal podruhé, seděl vedle pana Škuty a nevadilo mu, že už nemá mandát, a ani na danou situaci neupozornil. Asi to taky nevěděl? Najednou zchytřel a začal obviňovat paní starostku, v podstatě celé vedení radnice, potažmo i sám sebe, z nedodržování zákonů. Není to pro ně omluva, ale nikdo si nepamatuje vše, zvláště když se podobnou situací ve své praxi za dvacet let nikdo nesetkal a nezabýval. Osobně mě mrzí, že už nejsem zastupitel, ale asi budu v důchodu klidnější, jen ČSSD opět ztratilo další post, a to předsedu kontrolního výboru. Vadí mně způsob, jakým se ČSSD jako taková staví ke svým členům, když mají nějaký problém. Nebo že by zde byly i jiné zájmy? Oficiální oslovení v ČSSD je přítel–přítelkyně. A to na stupnici důvěryhodnosti se rovná skoro manželství a přátelé by si měli pomáhat. V rychvaldské ČSSD to asi vidí někteří jinak. Žabomyší války nic dobrého ani jednotlivci, ani obci nikdy nepřinesly a těžko kdy přinesou! Svůj úsudek, prosím, ať si udělá každý čtenář Rychvaldského zpravodaje sám. Děkuji.

Jaroslav Uhlík
bývalý zastupitel za ČSSD


Ve stejném zpravodaji si pan místostarosta Sitko neodpustil reakci:

K rezignaci zastupitelů a nesouhlas s rozpočtem na 2013 aneb Pohled místostarosty

Docela jsme si už zvykli na příjezdy televizních štábů či telefonáty novinářů na to, co se to vlastně u nás v Rychvaldu děje. O našem městě se informuje docela pravidelně, otázkou zůstává pouze úhel pohledu takovýchto informací. Musím však s radostí konstatovat, že vedle těch, kdo touží pouze po senzacích, také existují i novináři, kteří mají na věc daleko širší a objektivnější pohled. A těm je třeba poděkovat.

V minulém měsíci se probíraly v médiích kauzy dvou rezignujících zastupitelů (oba byli na kandidátní listině ČSSD), a to pana Vladimíra Škuty a pana Jaroslava Uhlíka. Napsalo se o tom už dost; nechci a nebudu proto opakovat to, co již víte. Ale k čemu nemohu zůstat lhostejný, je ta část vyjádření pana Uhlíka, která hovoří o použitých praktikách majících dopad na složení zastupitelstva. O tom se totiž média příliš nezmiňovala…

Složení zastupitelstva vzniklo z demokratických voleb a zastupitelé byli zvoleni občany tohoto města, a nikoliv pouze úzkou stranickou skupinou. A zastupitelstvo je vrcholným orgánem města v oblasti samostatné působnosti. Samotný zastupitel pak vykonává svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy. Ani stranickými!

Co se děje uvnitř stranických organizací a jak se chovají ke svým dlouholetým členům, je výhradně jejich záležitostí. To ať si řeší sami. Mě však zajímá, kdo jim dal to právo zasahovat do kompetence zastupitelstva způsobem, jakým to provedla paní Jakubková? Obávám se, že tyto metody mají k demokratickým principům hodně daleko. A to už nechávám zcela bokem použité argumenty pro takto vynucenou rezignaci. To si opravdu ti, kdo to vymysleli, myslí, že inteligence občanů je tak nízká, nebo nás mají za takové hlupáky? Ono tvrdit, že pan Uhlík svou neúčastí na zastupitelstvu přispěl k tomu, že se schválil rozpočet a nákup kotelny, je skutečně k zamyšlení. Dovolím si upřesnit, že akorát tak pro určité specializované lékaře.

Zde je však ještě jeden, daleko zarážející fakt, a tím je tvrzení, že uvedená strana nesouhlasí s rozpočtem města na rok 2013!!! Je to naprosto klíčový dokument, jehož schválení je výlučnou kompetencí zastupitelstva města. Ve své podstatě se jedná o finanční plán na následující období. Jeho neschválení by znamenalo přechod do určitého rozpočtového provizoria, což prakticky znamená zastavení veškerých aktivit města. To přece nemůže být cílem žádného zastupitele, nebo si myslíte opak?

Pro vaši orientaci uvádím, že rozpočet města se připravuje dlouho předtím, než je dán do zastupitelstva. Při daném koloběhu schvalování prochází jak radou města, tak i finančním výborem. Tam všude byl doporučen ke schválení a současně byl vyvěšen i na úřední desce. Každý občan měl právo jej připomínkovat, ať písemně nebo na jednání zastupitelstva. Nikdo to v přípravné fázi neučinil.

V úvodu toho článku jsem poděkoval těm novinářům, kteří se snaží být objektivní. Na závěr musím také poděkovat panu Uhlíkovi. A to nejen za jeho otevřenost, ale i za to, že trochu pootevřel ta vrátka, která umožňují větší orientaci těm, kdo chtějí vidět i dále, než bývá zvykem. Musím mu rovněž poděkovat i za jeho činnost ve funkci předsedy kontrolního výboru, kterou dělal s plným nasazením.

Ladislav Sitko


Posledním „koníkem“ v tomto kolotoči vyjádření a názorů je dopis paní Jakubkové:

„Dobrý den, jelikož jsem se stala obecným viníkem a potlačovatelem demokracie, posílám svou reakci na vaše stránky“

Co se do Zpravodaje nevešlo

Nezapojovala jsem se do veřejné diskuse na vašich stránkách, přestože mně veřejný život zajímá a názory a příspěvky zde pročítám. Ale jen do dne, kdy „potrefená husa zakejhala“, vlastně jich bylo více a v městském zpravodaji vylily své emoce. S pousmáním ale i smutkem musím konstatovat, že mně nezklamali ti, kteří ve snaze „udržet si koryto“ jsou schopni čehokoli. Dnes jsem se o sobě dočetla, stejně, jako všichni jímž se dostal do ruky městský zpravodaj, že jsem údajně přinutila pana Uhlíka rezignovat na post zastupitele a za
takové nedemokratické chování bych měla vyhledat lékaře…

Nejdříve fakta, která se do Zpravodaje nevešla:
V roce 2012 rezignovali dva zastupitelé ČSSD pan Škuta v únoru, pan Uhlík v prosinci. Podle veřejného vyjádření pana Škuty jej přemluvil místostarosta Sitko, aby vzal rezignaci  zpět. Zajímavé je, že o tom se ve svém článku místostarosta nezmiňuje stejně, jako se nezmiňuje o právní zodpovědnosti vedení města za závažné porušení volebního zákona, kterého se dopustilo. Zda ponesou trestní zodpovědnost oba nebo pouze starostka nechť posoudí orgány činné v trestním řízení. Zodpovědnost za toto porušení totiž nenese ten, který vyzval zastupitele k rezignaci, jak se nás snaží pan Sitko přesvědčit, ale ten, kdo dopustil porušení zákona. A chápu, tu úsměvnou snahu pomluvit Hanu Jakubkovou – bylo od ní troufalé mít kopii rezignace pana Uhlíka a trvat na dodržení zákona – kdyby jí nebylo, na nic by se nepřišlo a intriky by pokračovaly dál (že by demokracie podle Ing. Sitka ?)…..Má pravdu pan Sitko, občané opravdu nejsou hloupí a nenechají si všechno líbit.

Pokud politik v roce 2013 obviní občana, který si dovolí kritizovat špatnou práci zastupitele jehož volil z porušování demokracie, pak by se měl vrátit někam do roku 1977, tam bude v tom správném politickém uspořádání a právě tam bude tento výklad demokracie dostatečný.

Jsem občan, který nejen volí, ale také sleduje práci těch, které volil, těch které nevolil – ale pracují v zastupitelstvu i těch, které volilo minimum lidí a přesto sedí ve vedení města. A jsem občan, který využívá svého demokratického práva, chtít po volených zástupcích, aby pracovali ve prospěch svých občanů. My všichni voliči máme právo vyzvat zastupitele k rezignaci pokud nejsme spokojeni s jejich prací, pokud máme pocit, že víc než práci pro nás obyvatele Rychvaldu se věnují intrikám a zajištění vlastního prospěchu. Pokud na to nereagují, je to signál pro rozhodování v dalších volbách. To nám zaručuje demokracie a jedině tak si ohlídáme spokojený život malého města. A jsem přesvědčena, že v této době bychom jejich práci měli sledovat mnohem bedlivěji.

Pokud to pokládá pan Uhlík za nátlak, kterému neuměl čelit, pak je jen správné, že ze zastupitelstva odešel. A věřte, nikdo mu rezignaci nepsal ani mu nikdo nedržel zbraň u hlavy s výhrůžkou „podepiš“.

Závěrem bych ráda upozornila na celkem zásadní porušení principu objektivního informování občanů v městském zpravodaji, kdy jsem nedostala prostor k vyjádření při tak závažných obviněních vznesených veřejným činitelem města. Městský zpravodaj dotuje město z rozpočtu téměř půl miliónem korun, při takovém výdaji bych očekávala profesionalitu při jeho tvorbě.

Hana Jakubková


 

To máme ale v našem městě veselo … co? 🙂

Nadcházející zastupitelstvo bude asi velmi veselé.

3 komentáře u „Kauza rezignace – dopis „potlačovatelky demokracie“ Jakubkové

  1. 9.3.2013 at 23:01

    Jj, veselo…i když já si myslím, že už to nikoho nemůže zajímat…“běžný občan“ se už v tom dávno ztratil…:-) je to pořád jen nějaká reakce na reakci…škoda místa ve zpravodaji. Kéž by už se začalo řešit něco pořádného…

  2. Vít Kunčický 10.3.2013 at 08:26

    Poslední odstavec je snad i nejdůležitější z celého tohoto kolotoče. Evidentně takovýmto „profesionálům“ jěště schází hodně lekcí a hlavně vlastní zájem se k profesionalitě přibližovat. A pokud se chce nadále město tímto jednostranným pohledem dál zabývat, nemělo by na to používat městské peníze. Pak by se to asi nemohlo jmenovat ani městský zpravodaj-co by zpravodaj všech občanů (spíše slovo radnice, nebo jen názory starosty). Toto by si měli „mocipáni“ uvědomit (jedno zda minulí, současní či budoucí), zda chtějí mít zpravodaj „profesionální“ a podle toho vytvoří i podmínky pro fungování redakce, nebo chtějí mít zpravodaj „politický“, podléhající náladám v zastupitelstvu…. Pro druhý případ musí nastoupit role „nezávislých médií“ a možnosti kde se vyjádřit či získat druhý pohled a mít vůbec možnost si tak udělat objektivní názor – ovšem vlastní. Snad by takovýto prostor mohl být právě třeba na těchto stránkách.

  3. Jan Kutáč 11.3.2013 at 22:58

    Také jsem zastáncem toho, že pan Uhlík není nesvéprávný a sám nejlépe musí vědět co podepisuje a jaké to má následky. A jestliže to nevím, tak to přeci nepodepíšu. Vždyť takto nabádají všude v televizi a učí to děti ve školách.

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka