Otevřený dopis Jiřího Absolona starostce Šárce Kapkové

Kauza rezignací-nerezignací pokračuje dál … ráno dorazil otevřený dopis Bc. Jiřího Absolona starostce Šárce Kapkové – jeho obsah si může přečíst níže.

Články a reportáže v médiích o této kauze najdete v předchozím příspěvku – Zastupitel sem, zastupitel tam … kolik pak jich Rychvald má?

Otevřený dopis starostce Šárce Kapkové (originál – PDF)


Otevřený dopis starostce Šárce Kapkové

Rychvald dne 4.2.2013

Vážená paní starostko,
jako člen zastupitelstva Města Rychvald, Vás, veřejně vyzývám k vyvození osobní zodpovědnosti, kterou nesete za porušení zákona ve dvou případech týkající se rezignace zastupitelů. Zároveň Vás žádám o veřejnou omluvu, neboť jste mě v deníku Právo obvinila z porušení slibu zastupitele, toto vaše tvrzení je lživé a poškozuje mou pověst člověka a zastupitele.

Jak vyplývá z naší emailové korespondence, požádal jsem Vás dne 21.1. letošního roku o informace ke složení mandátu zastupitele za ČSSD Jaroslava Uhlíka, který mě o své rezignaci informoval. Z naší následné komunikace vyplynulo, že pan Uhlík složil k vašim rukám písemnou rezignaci, kterou jste mu po několika dnech umožnila vzít zpět a po mém upozornění, že Váš postup je v rozporu se zákonem jste mi sdělila, že jste stejně postupovala již v únoru loňského roku, kdy rezignoval zastupitel Ladislav Škuta.

Po mém důrazném upozornění na porušení zákona z vaší strany neboť: „Jak vyplývá z ustanovení volebního zákona, pokud člen zastupitelstva obce chce na tuto funkci rezignovat – musí tak učinit písemně a rezignaci doručit starostovi; teprve dnem, kdy starosta rezignaci obdrží, je platná. Podanou rezignaci nelze vzít zpět. Za podanou rezignaci se podle právního názoru považuje rezignace doručená. Poté, co starosta rezignaci obdrží, již zpětvzetí rezignace není v žádném případě možné, “Vy jste mě informovala, že za celou věc jsou zodpovědní úřednice a tajemník úřadu. Později jste mě v tisku obvinila, že jsem údajně o rezignaci pana Škuty věděl a na vaše porušení zákona jsem Vás neupozornil a tím jsem porušil slib zastupitele.

Vážená paní starostko, jak vyplývá ze zákona o volbách, rezignaci zastupitelé předávají písemně do rukou starosty a nejsou povinni o tom nikoho informovat. Starosta je poté povinen dodržet další předepsané legislativní kroky. V únoru loňského roku jsem Vám v kanceláři pod stolem neležel, dokonce jsem nebyl schovaný ani ve skříni. Nemohl jsem tedy
vědět, že Vám pan Škuta doručil svou rezignaci. O této rezignaci jste mě informovala Vy osobně, emailem dne 22.1.2013, tedy o téměř rok později. Ostatně nebyl jsem to ani já, kdo panu Škutovi rezignaci rozmluvil a umožnil mu ji vzít zpět, možná by jste tedy měla prozkoumat možné porušení slibu u místostarosty Sitka, který Vám u porušování volebního zákona zřejmě asistoval.

Každopádně podle zákona je za přijetí rezignace zodpovědný starosta města, který rezignaci obdržel, stejně tak je starosta zodpovědný za další legislativní kroky s rezignací spojené. Nikoli tedy úředník, tajemník nebo jiný zastupitel, ale starosta města – tedy vy. A dovoluji si upozornit, že neznalost zákona neomlouvá žádného občana, a tím spíš starostu města, který je z titulu své funkce povinen zákony související s chodem obce znát a dodržovat.

Bc. Jiří Absolon

 

6 komentářů u „Otevřený dopis Jiřího Absolona starostce Šárce Kapkové

 1. obec 5.2.2013 at 15:35

  pro bakaláře…..
  pravda starostka není nic moc, ale co Vy předvádíte na zastupitelstvu a v médiách je vyložený hnus, hnus, hnus. Co vy si myslíte, že po případné její rezignaci zase budete starostou?????? Tak to říkám, že pokud bude bakalář na kandidátce soc. dem. tak já dlouholetý volič této strany ji vaolit nebudu. Pane bakalář je mi z vás smutno

  • Jan Vavříček 5.2.2013 at 22:10

   Možná to někoho překvapí, ale musím se pana Absolona zastat.
   Ano … jeho projevy povětšinou nemusím, nesedí mi jeho styl, ale určitě bych to neoznačil za hnus.
   Stala se celkem vážná věc (která se pochopitelně stát může – i když by neměla) a nikde o tom nic není – na stránkách města jen samé nezajímavé informace.
   Raději dva Absolony s názorem (i když s ním nesouhlasím) než jednoho tichého-loutkového zastupitele bez názoru.

  • Jiří Absolon 6.2.2013 at 13:52

   Vážený pane nebo paní
   mé telefonní číslo je 731414044 můžete zavolat
   AJ

 2. Garfield 5.2.2013 at 19:39

  Zase další bouře ve sklenici vody. Všechno je dobré k tomu, aby se někdo zviditelnil. Ať to stojí co to stojí, jenom když se o mně píše. Určitě to není ku prospěchu Rychvaldu, je to jenom ku prospěchu potížistů, kteří místo nalezení společného řešení problém rozfoukávají. Politikaření v tom nejubožejším smyslu slova.

  • Jan Vavříček 5.2.2013 at 22:15

   Souhlasím s vámi – naštěstí je to jen prkotina (žádné usnesení PRÝ není ovlivněno hlasem pana Škuty) … ale být nemusela.
   Ale je tu řada věcí, které by se měly vyjasnit (co peníze, které dostával neoprávněně někdo jiný; hrozí městu nějaký postih; byl/bude někdo nějak potrestán; …) – a mimořádné informativní zastupitelstvo mi přijde jako odpovídající nástroj.

 3. Jiří Absolon 6.2.2013 at 13:48

  Minulý týden jsem navrhl vedení města smír v této záležitosti, s podmínkou nepotrestání nikoho na úřadě. Bohužel marně. Paní starostka háže zodpovědnost na ostatní a bohužel zapomněla na sebe Ať se nikdo nezlobí těch vyhozených kvůli mne už bylo dost!!!!!!!!!

  AJ

Napsat komentář

Název *
Email *
Webová stránka