Rok 2012

Stejně jako v předchozích letech (Rok 2011, Rok 2010) nadešel během prvních dnů nového roku čas na ohlédnutí za rokem minulým (letos s menším zpožděním kvůli mým zdravotním potížím) … a ono se toho událo opravdu dost, co mělo nějaký vztah k Rychvaldu. Pojďme si ve stručnosti zopakovat některé události.

Bohumínská

V roce 2012 došlo ke startu rekonstrukce Bohumínské ulice (jedna z hlavních „tepen“ Rychvaldu). Koncem roku se pak objevila kauza dotýkající se financování tohoto projektu … a kauza se rozjela do celkem velkých rozměrů, kdy pokračovala i na prosincovém zasedání zastupitelstva.

Nicméně je dobře, že jedna z hlavních dopravních tepen města prošla rekonstrukcí/modernizací.

V souvislosti s dotačním financováním se objevil další problém, kdy Rychvald musí vrátit část získaných financí.

Dotace na kotle

Během roku se objevila výzva, kdy mohli lidé získat příspěvek na nákup nového kotle na tuhá paliva – zájem byl velmi velký a na všechny se určitě nedostalo. Tato akce si kladla za cíl zlepšit stav ovzduší.

Obecní vyhlášky – hluk, psi, listí, …

V oblasti samosprávné činnosti, konkrétně obecně závazných vyhlášek, se v loňském roce velmi „urodilo“. Vedení města navrhlo řadu vyhlášek, které celkem zásadně ovlivňují život občanů – kde a jak smí pobíhat pes, kdy smí být v obci hluk a co lze spálit na ohništi.

Už mnohokrát jsem napsal a řekl, že s nimi mám problém, protože si myslím že zbytečně komplikují život občanům a přitom je jejich přínos minimální.

Mapa Rychvaldu – zastoupení

Na jaře jsem připravil mapu Rychvaldu, kde jsem vyznačil oblasti s hustějším osídlením a zamýšlel jsem se nad tím, zda-li mají tyto oblasti reprezentativní zastoupení v zastupitelstvu.

Městský zpravodaj

Mnoho slov bylo vyřčeno a napsáno v souvislosti s městským zpravodajem. Snažil jsem se ptát, zda-li nás zpravodaj není příliš drahý. Na mnoho zasedáních zastupitelstva města se pak mi kolegové pozastavovali nad jeho obsahovou kvalitou (tuto věc si musí každý rozhodnout za sebe).

Nesnesitelná lehkost bytí

V letních měsících roku 2012 jsem vytvořil článek, který mi v hlavě už ležel dlouho, a kde jsem se pokusil vystihnout své kolegy ze zastupitelstva – Nesnesitelná lehkost býti zastupitelem.

Senior TAXI

Během podzimu se Rychvald objevil několikrát v médiích v souvislosti s nápadem paní starostky – Senior Taxi.


Rok 2012 byl na události bohatý – současný rok jistě nebude jiný. Ono hlavně záleží na tom, jak moc se budeme o své životy zajímat a jak moc si je necháme ovlivňovat druhými.

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka