Dozvuky zastupitelstva (14.3.2012) – Vyhlášky

Třetí pokračování dozvuků zasedání zastupitelstva Rychvaldu – úvodní článek, pokračování – územní plán.

Asi nejzásadnější části celého programu byly návrhy obecně závazných vyhlášek (viz materiály pro zastupitele):

  • kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Rychvald a způsob nakládání s rostlinnými zbytky (schváleno OZV 1/2012)
  • o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku (neschváleno)
  • k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích (schváleno OZV 2/2012)
  • o stanovení obecních plakátovacích ploch (schváleno OZV 3/2012)
  • kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Rychvald (schváleno OZV 4/2012, přílohy)
  • o ochraně a údržbě veřejné zeleně ve městě Rychvald (neschváleno)

Celou debatu a projednávání vyhlášek si můžete pustit ze záznamu na YouTube.

Jak je za záznamu patrné, měl jsem ostré výhrady prakticky vůči všem vyhláškám. K analýzám a komentářům dílčích vyhlášek se vrátím v budoucnu – moje protiargumenty se dají shrnout do těchto bodu:

  • jde o omezení svobody-výchovu-represi bez závažného opodstatnění či použití rozumu
  • není nutné takovou věc upravovat vyhláškou

Materiál Ministerstva vnitra k OZV – Oblasti veřejného pořádku ve vztahu k možnostem jejich regulace obecně závaznými vyhláškami obcí.

Jaký je váš názor na nové vyhlášky  města?

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka