Dozvuky zastupitelstva (14.3.2012) – Nový územní plán

Pokračování dozvuků zastupitelstva konaného 14.3.2012 – úvodní článek.

Dá se říci, že již tradičním hostem na zasedání byl Ing. Třaskoš z odboru rozvoje a investic Městského úřadu Bohumín, který má na starost přípravu nového územního plánu Rychvaldu.

Jeho vystupení si můžete pustit ze záznamu na YouTube – promítanou prezentaci nám poskytl (Územní plán Rychvald (prezentace – stav – 14.3.2012)).

Ve stručnosti jde říci, že došlo ke zpoždění zpracování nového územního plánu kvůli Ředitelství silnic a dálnic přibližně (kvůli koridoru na rychlostní komunikaci R67 – I/68) o 6-9 měsíců – aktuální odhad konce trampot s územním plánem (všechno hotovo, schváleno, …) je  6-9/2013.

2 komentáře u „Dozvuky zastupitelstva (14.3.2012) – Nový územní plán

 1. Jana Újezdská 11.2.2013 at 14:07

  Omluva

  Ráda bych se tímto omluvila p. Bc. Absolonovi za to, že byl v mém podání informace z pátku ohledně podpisu smlouvy na zpracování územního plánu označen jako ten, kdo smlouvu podepsal. Správně je to tak, že smlouva byla připravována na podzim roku 2010 a než mohlo dojít k podpisu, změnil se starosta, a smlouvu tedy již jako jednu z prvních podepsala strostka města. Návrh územního plánu byl odevzdán v termínu podle smlouvy o dílo, se všemi zapracovanými žádostmi a územní rezervou pro dopravní koridor v šířce 400 m středem obce. Město mezitím zahájilo jednání o zúžení koridoru a tak s vědomím, že by se v rámci projednávání návrh přepracovával se rozhodlo, že počká s projednáváním a upraví návrh ÚP dle skutečných potřeb města. Momentálně jsme ve fázi ÚPRAVY návrhu ÚP, tuto etapu smlouva o dílo nepředpokládala, probíhá na žádost města, a následně po projednání upraveného návrhu ÚP, bude zhotovitel plnit ještě etapu vypracování čistopisu podle smlouvy o dílo.
  K ostatnímu se mohu vyjádřit až po svém návratu z nemocenské. Považovala jsem za nutné omluvit se za svou chybu hned a bohužel nemám doma k dispozici adresy zastupitelů, proto tak činím touto formou.

 2. Jiří Absolon 12.2.2013 at 01:35

  „Lidé se budou chovat rozumně tehdy a pouze tehdy, jestliže všechny ostatní možnosti již byly vyčerpány.“
  Murphyho zákony

  Děkuji za omluvu

Napsat komentář

Jméno *
Email *
Webová stránka