Dozvuky zastupitelstva (15.6.2011)

Červnové zastupitelstvo přineslo celou řádku zajímavých informací a poznatků – vyhlášku o požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, služebnu policie ČR v Rychvaldu, pštrosí rozhodování finančního výboru, sekání trávy, školky, privatizace bytového fondu, …

Všem zastupitelům (ale i občanům) bylo pořádně horko – šlo ale naštěstí jen o horko tepelné podstaty – snad se podaří realizovat instalaci klimatizace do kulturního domu – paní starostka Kapková doufá, že se to podaří do plesové sezóny.

Vyhláška o požívání alkoholických nápojů a návykových látek na veřejném prostranství

Panem místostarostou byla urychleně připravena obecně závazná vyhláška, které by měla posloužit policii jako nástroj, pro odstranění popíjejících osob (většinou bezdomovců) z veřejných prostranství – v prvním kroku byla vymezena velká část centra města s náměstím.

Nejde jistě o žádné dokonalé řešení, ale „aspoň něco“ – časem se bude určitě upravovat rozsah ploch se zákazem. Na úpravách bude spolupracovat i policie, která má asi dobrou představu o problémových místech.

Policie

Velitelé policií (ČR a městské) referovali o výsledcích za loňský rok. Následně se na ně sesypalo množství otázek – nejpodstatnější odpovědi: ve městě by se měl častěji objevovat radar na měření rychlosti; nejspíš bude opětovně zřízena služebna Policie ČR v Rychvaldu.

Finanční výbor

Finanční výbor sklidil velkou kritiku od několika zastupitelů za to, že nedoporučil rozpočtové opatření č.3, kde se přidělovaly peníze pro kanalizaci na Bohumínské a pro výměnu oken ve škole.

Předsedkyně výboru, zastupitelka Janíková, rozhodnutí hájila s tím, že se nevyjádřili že nedoporučují nebo doporučují, ale použili formulaci „bez doporučení“ (podobnost k hlasovaní PRO-PROTI-ZDRŽEL SE). Je otázkou, zda-li finanční výbor má oprávnění (morální) používat tento neurčitý způsob rozhodnutí – to ať si promyslí každý za sebe.

Několikrát byla také zmíněna refundace mzdy paní Absolonové – jde o to, že kvůli času, kdy se FV schází, musí paní Absolonová opustit dřív zaměstnání a onu neodpracovanou dobu pak její zaměstnavatel požaduje po Rychvaldu (má na to právní nárok). Paní Janíkova tvrdila, že nejsou schopni se scházet v jiný termín, i když se o to snažili (argumentovala například „neochotou“ úředníků) – toto tvrzení bylo okamžitě vyvráceno paní starostkou.

Kvůli výše zmíněným bodům, je třeba si položit otázku, zda-li by se složení finančního výboru nemělo obměnit – aby se nebál říct jednoznačně ano/ne a nezatěžoval město zbytečnými výdaji!

Územní plán

Byla projednána změna č.4 aktuálního územního plánu (jde jen o malou úpravu, která se týká prakticky jen jednoho vlastníka).

V osobním rozhovoru s Ing. Třaskošem (vedoucí územního plánování v Bohumíně), jsem se snažil vyzvědět stav zpracování nového územního plánu a termínu, kdy by mohlo být všechno hotovo.

Územní plán teď bude procházet připomínkováním ministerstev, kde může dojít k mnoha úpravám a komplikacím. Následně se budou moci vyjadřovat jednotliví dotčení občané. Lze říci, že naprosto minimalistický čas (kdyby NIKDO neměl s plánem žádné problémy – což se na 99.9% nestane) je cca 5-6 měsíců – realistický odhad je pak konec roku 2012.

Sekání trávy

Celkem „úsměvná“ část zastupitelstva se týkala (ne)sekání trávy na veřejných pozemcích. Komplikace způsobuje firma, respektive smlouva s ní uzavřená, jež se o sekání trávy stará, a která je pro město poměrně nevýhodná. Tato smlouva byla nicméně již vypovězena, takže příště se už o sekání bude starat podnik Služby města Rychvald.

V souvislostí s trávou bylo občany i některými zastupiteli spíláno minulému vedení, že Službám města Rychvald byly postupně odebírány činnosti (sekání trávy, úprava zeleně, veřejné osvětlení, …) a docházelo tak k tiché likvidaci tohoto podniku.

Privatizace bytového fondu

Byl jsem celkem překvapen, když se v rámci diskuze několik občanů dotazovalo, zda-li město nebude realizovat privatizaci bytového fondu. Před nedávnem jsem na to téma psal článek (Úvaha: Má mít město byty?), kde se objevili i celkem zajímavé komentáře.

Vedení města by mělo začít zpracovávat koncepci prodeje městských bytů – v širokém okolí se najde jistě dostatek měst, které již toto realizovali a lze se poučit i z jejich chyb. Pokud narazíte na nějakou zajímavou koncepci, budu rád, když se podělíte v diskuzi.

Školky

V úvodu zasedání zastupitelstva paní starostka informovala o letošním enormním nárůstu dětí, které by chtěly do školky. Kapacita městských předškolních zařízení bude v rámci možností lehce rozšířena.

Zajímavější pak byl příspěvek spoluobčana v diskuzi, který vyzval/navrhl aby se lidé (např. maminky na mateřské) podívali na možnost péče o další děti – tzv. miniškolky, sousedská výpomoc, … (viz např. Miniškolky.cz). Pokud máte o uvedené problematice nějaké informace, bude hezké pokud se o ně podělíte v diskuzi.

Podepsání smlouvy

Vážnou záležitosti pak byla „interpelace“ místostarosty Sitka k osobě bývalého starosty Absolona, kvůli smlouvě na zateplení. Pán místostarosta požádal o písemnou odpověď – celá věc je trochu komplikovaná, takže pokud vás zajímá, bude nejlepší si ji poslechnou na videozáznamu až bude zveřejněn.

Huhlání

Za veselou se dá označit připomínka občana v diskuzi, aby si zastupitele své výstupy promysleli a třeba i vyzkoušeli, protože pak „huhňají a není jim rozumět“. Za sebe říkám, že se příště pokusím mluvit srozumitelněji.

Závěrem

Celé zasedání zastupitelstva bych označil za velmi podnětné s řadou zajímavých nápadu. Velmi děkuji občanům, kteří jak kladli dotazy, tak i přispívali svými nápady v rámci diskuze. Uvidíme zda-li šlo jen o jednorázovou vlnu, nebo se podobný občanský přístup k zastupitelské demokracii bude opakovat i na dalších zasedáních.

Napsat komentář

Jméno *
Email *
Webová stránka