Rychvald v médiích – senior taxi, senior park, senior problém?

Po delší době jsem se pokusil najít nějaké zmínky o Rychvaldě v médiích – a je jich požehnaně … i když některé se asi objevit nemusely. Primárně jde o zmínky o Senior Taxi, Senior Parku a senior (starším) problému se silnicí U Školky. Pokračování textu „Rychvald v médiích – senior taxi, senior park, senior problém?“