Svoboda projevu je po 26 letech stále v ohrožení

Je svým způsobem trochu smutné, že u příležitosti výročí 17. listopadu a vítězství svobody a demokracie nad komunistickou totalitou, musím poukázat na to, že svoboda projevu je u nás stále v ohrožení.

Pokud jste to nestihli přímo, tak si vyhraďte chvilku svého času a podívejte se na jednu z reportáží Reportérů ČT (16.11.) Je naprosto nehorázné, jakým způsobem je nakládáno s odpůrci prezidenta Zemana. Můžeme si o těchto lidech myslet cokoliv, ale každý má právo vyjádřit svůj názor – a může si na své tělo napsat co bude chtít, mít rozepnutou košili nebo chodit i polonahý!

Pokud si svá práva nebudeme hájit, tak jednou zjistíme, že už nemusíme … už je nebudeme mít!

Rychvald v médiích – senior taxi, senior park, senior problém?

Po delší době jsem se pokusil najít nějaké zmínky o Rychvaldě v médiích – a je jich požehnaně … i když některé se asi objevit nemusely. Primárně jde o zmínky o Senior Taxi, Senior Parku a senior (starším) problému se silnicí U Školky. Pokračování textu „Rychvald v médiích – senior taxi, senior park, senior problém?“

Městský zpravodaj – přiměřený prostor pro opozici – II

Před několika měsíci se poprvé objevily informace, že dojde k „regulaci obsahu městských zpravodajů“ úpravou tiskového zákona, aby do nich měla přístup i opozice. O aktuálním stavu informovala před pár dny Česká televize v reportáži Do radničních novin se možná dostane i opozice (starší reportáž na stejné téma – Tiskový zákon zvýší hlas opozice v radničních novinách).

Jak hodnotíte „politickou výváženost“ rychvaldského zpravodaje?