Dozvuky zastupitelstva (16.3.2016)

Poslední zasedání zastupitelstva (16.3.2016) bylo jedno z velmi zajímavých. Nebylo to jen tím, že by se zde událo něco překvapivého, jako tomu bylo třeba před rokem (viz Starostka už není starosta), ale hlavně tím, že se na něm diskutovalo (poměrně kultivovaně) o problémech. Možná je to ubíjející a únavné, ale je to bohužel jediná osvědčená cesta k lepší společnosti. Společnosti angažovaných občanů zajímajících se o své okolí.

Záznam ze zasedání najdete na stránce Video. Některé zajímavé body rozeberu v následujícím textu.

Všeználek Sitko

V úvodních bodech zasedání jsme byli minimálně dvakrát oblaženi moudry od radního Sitka. I v závěrečném bodu kolem územního plánu jsme měli možnost být poučeni v záležitosti ocenění ušlého zisku.

Osobně spolu s radním Sitkem vycházíme a zdravíme se, ale nemůžu nereagovat, když někdo plácá blbosti nebo se snaží být urážlivě vtipný.

Hodnocení bakalářské práce

Zastupitel Pěgřimek na začátku otevřel otázku úkolování kontrolního výboru zastupitelstva města. Nebylo to pravda zrovna „záživné“, ale jistě není na tomto dotazu nic špatného. Na podporu svých argumentu použil bakalářskou práci Úloha finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce (Brno, 2010. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta) a citoval několik jejich vět. Načež byl sarkasticky dotazován radním Sitkem jestli byla daná práce vůbec obhájena, protože on by něco takového neuznal … viz záznam v čase cca 14:20

Co na to říct … nevím … tak jsem se dotázal vedoucí dané bakalářské práce autorky (dnes vedoucí úřednice na městském úřadě):

vedoucí práce

… rozhodně byla obhájená. Kvůli drobným nepřesnostem – byly-li tam – není důvod práci neobhájit. Stěžejní pro hodnocení je praktická část práce, a ta byla u autorky nadstandardní vzhledem k požadavkům na bakalářské práce kladené, zejména rozsahem a druhem zpracovaných informací. Dost mě mrzí, že někdo shodí celou práci, aniž by ji vůbec viděl. Jen na základě dvou vět z ní vytržených…

autorka

… nemám potřebu po letech obhajovat práci, kterou jsem již jednou obhájila, ale protože se mi veřejné jednání pana zastupitele zdá být přehnané, neadekvátní jeho znalostem, kdy vyjádřil veřejné pohoršení nad obhajobou mé práce, nedá mi to se nevyjádřit.

Člověk, který je členem zastupitelstva nemusí znát a umět všechno. Stejně, jako každý jiný člověk. Co mě však udivilo, bylo jednoznačné odsouzení slov, které citoval jiný zastupitel, z mé bakalářské práce. Dle mého názoru, inteligentní člověk, potažmo veřejný činitel, který nezná hloubku problému, nikdy neodsoudí názor či postoj jiné osoby, pokud si nezjistí podrobnosti. Pokud odsoudí, pak jen v případě, že je detailně seznámen s problematikou, a nebo v případě, kdy nemá zájem zdárně vyřešit problém. Vzhledem k situaci, jak jste problém u vás v zastupitelstvu řešili (vzali jste si na pomoc moji bakalářskou práci), soudím, že moc velké znalosti v problematice výborů obce nebyly. Z toho také plyne, že se pan zastupitel měl seznámit s mojí bakalářskou prací, které samozřejmě nemusel plně důvěřovat, takže se měl podívat na odkazy mnou použité literatury a zejména na výklad zákona o obcích, nebo alespoň na samotný zákon o obcích a toto si pročíst (nastudovat). Teprve následně mohl odsoudit slova uváděná v mé práci. Kdyby si to však přečetl, nikdy by to nemohl udělat, už jen proto, že citace pocházela z teoretické části bakalářské práce a tu jsem si vymyslet nemohla. Teorie je převzatá od mnohem větších odborníků, než jsem já. Tím nechci tvrdit, že se v mé práci nemohou vyskytnout nepřesnosti. S odstupem času, je to možné, ale v době, kdy jsem práci psala, bych si za tím stála.

Pracuji na obci, jako hlavní účetní, vidím logické vazby jednotlivých činností, které by měly podléhat kontrole, vidím místa, kde by mohla být, a také je, provozní slepota. V době, kdy jsem psala tuto práci, jsem měla mnohem méně praktických zkušeností, než dnes. V dnešní době bych ty činností rozšířila s rozsahem disertační práce.

Jeden z pánů zastupitelů četl následující ustanovení z mé bakalářské práce:

Činnost kontrolního výboru řídí zastupitelstvo nikoliv samotný výbor. Kontrolní výbor je pouze výkonným orgánem zastupitelstva. K rozhodnutí o provedení kontroly je třeba usnesení zastupitelstva. Konkrétní úkoly nemusí být kontrolnímu výboru ukládány pouze zastupitelstvem obce, ale v jeho zastoupení a s jeho souhlasem může úkoly zadávat i starosta.

Všechna tato slova jsou přeformulována přímo ze zákona o obcích 128/2000 Sb. Určitě mi k teoretickým větám pomohla i spousta knih, z nichž by asi nejefektivnější pro pány zastupitele byly následující:

Koudelka, Z., Ondruš, R., Průcha, P., zákon o obcích (obecní zřízení) Komentář.
Koudelka, Z., Obecní samospráva, Zákon o obcích v komentovaném znění.

Uvádím literaturu, kterou jsem používala. Dnes, vzhledem k několika novelizacím, už budou určitě výklady aktualizované jinými pracemi.

Dále také zasílám ustanovení ze zákona o obcích:

§117 „Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.“

§ 118 Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce.

Pokud pana zastupitele, který měl výhrady vůči mé práci, nepřesvědčí ani literatura, ani zákon, pak si můžete pro správnost mých vět, udělat právní rozbor. Pokud tak učiníte, velice by mě zajímalo závěrečné stanovisko.

Dozorčí rada

Již ve druhém bodě jednání jsem byl nucen vystoupit s dotazem, jak se to má s dozorčí radou Služeb města Rychvald, která byla „převolena“ (stará odvolána, nová zvolena) čistě na návrh jednatele společnosti, zastupitele Kubase.

A bylo mi Sitkem vysvětleno, že dozorčí rada jednatele nekontroluje … viz záznam od času 27:30 (krátce je tento bod zmíněn i v diskuzi v čase 2:55:00)

Na to naštěstí nemusím osobně nic říkat – ono to už je totiž napsáno – viz  Zákon o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (Hlava IV, díl 3, §201 odstavec 2-a)

(2) Neurčí-li společenská smlouva jinak, dozorčí rada
a) dohlíží na činnost jednatelů

Úprava územního plánu – Myslivecká

Prakticky dvě třetiny celého jednání zastupitelstva zabralo projednávání jediného bodu. Jde o úpravu územního plánu, kde mezi návrhy byl i bod od lidí žijících v blízkosti Myslivecké.

Pokud vás záležitost kolem Myslivecké zajímá, tak vám doporučuji si poslechnout celou část záznamu, která se toho týká (jsou to bohužel 2h, ale stojí to za to) – od času 1:03:00 záznamu. Na zasedání byly účastni i někteří představitelé společností, které chtějí v tomto místě stavět ono výzkumné pracoviště – pokoušeli se povahu tohoto pracoviště vysvětlit.

Taky by nemělo uniknout vaši pozornosti, že se starostka Kapková snažila znevěrohodnit petici (seznam podpisů), kterou místní zorganizovali. Osobně nechápu tento přístup – ale již od začátku celé kauzy Myslivecká říkám, že nerozumím jejímu přístupu, který se staví proti občanům obce (minimálně na úrovni komunikace).

Možná jen shrnutí závěru – bude pořízena změna územního plánu, která by měla obsahovat návrh místních na omezení nakládání s odpady na Myslivecké.

6 komentářů u „Dozvuky zastupitelstva (16.3.2016)

 1. Jan Vavříček 20.3.2016 at 11:49

  AKTUALIZACE: Přidal jsem vyjádření autorky bakalářské práce.

 2. Jan Vavříček 20.3.2016 at 14:14

  A ještě jsem opomenul jednu záležitost – mohlo by se popřemýšlet, jak zvýšit počet míst k sezení pro občany v sále. Možná trochu lépe natočit stoly, ať se dá lépe sednou apod. Teď i dost lidí stálo, protože bylo „všude obsazeno“ (volná místa byla, ale špatně přístupné).

 3. občan 20.3.2016 at 15:12

  Hlášení ze zastupitelstva je celkem výživné. Už se těším na „vysílání“. No to jen tak, ale co mě zaráží zcela vážně a seriozně je to, v jaký „Sitkostan“ se Rychvald mění a to není jenom z této zpráva, ale s informací od lidí, kteří měli možnost s ním jednat…, ale to jsou drby, že. Ptám se, to není v Rychvaldě seriozní síla, která dokáže vést s vedení města vážný, argumentačně silný a neemotivní rozhovor, to vždy skončí tím, že …..ten se usmál a shodil to se stolu, ….. ta se nevyjádřila…. To mi fak připadá dost děsivé.

 4. Jan Vavříček 22.3.2016 at 09:02
 5. Jan Vavříček 27.3.2016 at 11:32

  Starostka Kapková se na Facebooku zapojila do diskuze o „spalovně“ …

 6. Jan Skřížala 11.4.2016 at 10:25

  Karvinský deník zveřejnil zprávu o aktuálním dění kolem zóny Myslivecká. Městu položil otázky k celé záležitosti a zde jsou odpovědi:

  http://www.rychvald.cz/103-urad/318-1604-karvinsky-denik-zona-myslivecka

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka