Program rozvoje města na období 2013-2022

Na posledním zastupitelstvu se objevil materiál Rychvald program rozvoje 2013-2022 (materiály pro zastupitelstvo, záznam) – finální usnesení k tomuto bodu zní:
ZM ukládá všem zastupitelům připomínkovat návrh Programu rozvoje města Rychvald na období 2013-2022 a písemné návrhy na změny nebo doplnění zaslat k rukám místostarosty v termínu do 30.06.2013

Pojďme se tedy na tento materiál podívat blíže (pokud máte svoje specifické výhrady a připomínky, zkuste je sami doručit místostarostovi nebo raději prostřednictvím vašeho zastupitele).

Své připomínky zde sepíši v bodech:

 • Daný dokument bych rozdělil na dva – první by popisoval aktuální stav ve městě (říkejme mu třeba „Profil města“) a druhý by pak obsahoval samotnou koncepci – toto dělení je snadno patrné již nyní, kdy „druhým“ dokumentem jsou cca. 4 poslední stránky materiálu. Myslím, že by to pomohlo přehlednosti a i dalšímu využívání informací z „Profilu města“.
 • Část 1 (úvod / historie) – úvodní historická část, jako by z oka vypadla textu, který je na WWW stránkách města a jejich autorem by měl být pan Urbánek – slušelo by se uvést autora.
 • Část 2.1.3 – úplně zrušit. Město Rychvald reálně může predikovat jaké možnosti podnikání se u nás objeví a dle mého názoru by se do toho nemělo plést.
 • Část 2.1.4 – první dva odstavce zrušit. Nemohu absolutně souhlasit s tvrzením, že rozvoj města závisí na tom, do kolika „spolku“ město vstoupí a ani s dalším tvrzením o přínosnosti aktuálních členství – opakovaně jsem se na prospěšnost ptal, a NIKDO neřekl jediný hmatatelný přínos městu.
 • Část 2.2.1 – rozpočtové příjmy. Nevidím žádný přínos v rozepsání tabulky příjmů a výdajů až do roku 2022, když posledních 6 let se opakuje.
 • Část 2.2.2 – majetek města. Tato část by si naopak zasloužila rozepsat více – co přesně majetek města tvoří a v jaký výši. Bytová otázka by měla mít vlastní sekci a jasně stanoveno jestli má nájemné pokrývat všechny náklady spojené s vlastnictvím bytového fondu nebo ne – termín „v kontextu“ lze ohýbat velmi snadno.
 • Část 2.3.1 – vzdělávací zařízení. Není zde uvedeno, jak bude kapacita zařízení reflektovat budoucí růst Rychvaldu vzhledem k novému územnímu plánu!
 • Část 2.3.2 . Slušelo by uvést, že SeniorPark je soukromý komerční subjekt a v městě se pouze nachází.
 • Část 2.4.2. Není zde ani zmínka o koridoru, které aktuálně velmi komplikuje nový územní plán – vím že jde o věc daleké budoucnosti (a kdoví jestli), ale i tak nejde o opomenutelnou věc.
 • Část 2.7 – názory občanů. Dotazování a dotazníky moc informací nepřinesly, tak bych je do koncepce či profilu vůbec netahal.
 • Část 3.1 – strategická vize rozvoje města. Uvedená vize „Rychvald je rostoucí a prosperující město zajišťující spokojený život pro současná i budoucí pokolení“ je spíše mottem či zbožným přáním – vizi si představuji jinak.
 • Části 4.1.X Vypustil bych body, které podle mě nemají s dlouhodobou vizí a koncepcí co dělat (např. Rekonstrukce veřejného osvětlení). Také nemohu politicky souhlasit s některými body – Stavba víceúčelové haly, Likvidace mazutové kotelny, …
 • Část 4.2 – zrušit. Nerozumím souvislosti toho bodu s bodem předchozím (jsou zde „projekty“, které v předchozí části nejsou) a ani důvodu, proč uvádět složení nějakých týmu přímo v  dokumentů s koncepcí (při personálních změnách budeme dokument neustále novelizovat?).
 • Část 5 – závěr – poslední věta – vypustit. „Živý“ dokument není potřeba schvalovat – respektive by se musel schvalovat nestále.

Shrnutí

Možná překvapivě chci pochválit místostarostu za zpracování daného dokumentu – ať si o jeho obsahu a kvalitě myslíte cokoliv, pak vězte, že některá města tyto materiály pořizují v podobné kvalitě za desítky a stovky tisíc (několikrát navrhováno některými zastupiteli).

Celý dokument na mě ale působí zvláštním způsobem – řeči o projektovém řízení v důvodové zprávě, konkrétní rozdělení do jednotlivých kapitol, používání neexistujících anglických slov (které ale na papíře vypadají cool), na mě působí jako citát z komedie Slunce, seno, erotika … „Musíme ukázat, že i taky v Hošticích dokážeme být světoví!

Přitom to podstatné … co chceme v budoucnosti udělat a mít … je obsahem posledních 2 stránek.

Koncepce – vize budoucnosti není snadná věc. Je to i velmi politická věc (má mít město byty? co aquacentrum? letiště?). A politické rozložení sil se mění s každými volbami.

Ještě jednou – piště svoje připomínky místostarostovi, svému zastupiteli, nebo třeba zde do  komentářů … máte na to ještě celý měsíc.

2 komentáře u „Program rozvoje města na období 2013-2022

 1. Pavel Fanfrla 23.5.2013 at 21:46

  Zajímavé čtení, mi například chybí v této koncepci, co město udělá pro vyšší bezpečnost občanů. Jedna policejní hlídka, která pravidelně relaxuje za hájenkou a pohybuje se po městě jen přes den, se mi jeví jako nedostatečné, navíc v době, kdy se vysokým tempem množí počky krádeží, či pokusu o krádež.

  • Jan Vavříček 23.5.2013 at 21:56

   Máte pravdu, že „policie“ je v dokumentu úplně opomenuta – on by si Rychvald možná zasloužil vlastní … ale to už jsme jinde.
   Vaši připomínku si poznačím a připíší. Děkuji.

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka