Materiály zastupitelstva 09.12.2015

Dokument je dostupný na stránce Ke stažení.

Zasedání se uskuteční ve středu 9.12.2015 v 16:30 v Kulturním domě.

Na pořadu prosincového zasedání zastupitelstva je mnoho zajímavých bodů – určitě se přijďte podívat.

Program:

 1. Pořadové a organizační zabezpečení 6. zasedání ZM Rychvald
 2. Kontrola usnesení
 3. Zpráva o činnosti RM
 4. Zpráva o činnosti FV
 5. Zpráva o činnosti KV
 6. Odvolání a volba předsedy a členů kontrolního výboru
 7. Souhrnná zpráva o vyřízení dotazů ze 5. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 9. 9. 2015
 8. Dodatek č. 1 Zásad pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Města Rychvald
 9. Rozpočtové opatření č. 13 pro rok 2015
 10. Rozpočet města Rychvald na rok 2016
 11. Záměr města prodat části pozemků p.č. 3515/1, p.č. 3515/5, p.č. 3523/1 a p.č. 3523/5, všechny v k.ú. Rychvald (Prodej pozemků ul. Průjezdní)
 12. Návrh majetkoprávního vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům pod místními komunikacemi v k.ú. Rychvald pro rok 2016; nabytí nemovitých věcí v k.ú. Rychvald
 13. Žádost o uzavření Dohody o splátkách dluhu
 14. Obecně závazná vyhláška města Rychvaldu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 15. Obecně závazná vyhláška města Rychvaldu o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rychvaldu
 16. Vyřazení movitého majetku v budově Městského úřadu Rychvald
 17. Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v budově Základní školy Rychvald, okres Karviná, příspěvková organizace, Školní 1600, Rychvald
 18. Diskuse

Napsat komentář

Název *
Email *
Webová stránka