Otevřený dopis k problematice výkup kovů ve sběrnách

Včerejší článek na iDnes.cz (Domluva, pak pokuty. Lidé na většině Karvinska nesmí prodávat šrot) a oživená diskuze pod jedním z předešlých článků (Konec demagogie kolem sběren a výkupen kovů), mě donutili se vrátit k horkému tématu výkupu kovů ve sběrnách.

Rozhodl jsem se zaslat panu starostovi Starostkovi otevřený dopis, aby veřejným prohlášením uklidnil občany Rychvaldu, že žádný zákaz výkupu kovů na území našeho města neplatí. Dopis se dále poslal do redakcí celorepublikových deníků.

Otevřený dopis k problematice výkup kovů ve sběrnách na území města Rychvald

Vážený pane starosto,

Od Nového roku začala platit v našem městě obecně závazná vyhláška o odpadech (o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rychvaldu), která byla schválena zastupitelstvem obce v minulém roce. Tato vyhláška dle interpretace představitelů města Bohumína, primárně jeho starosty Víchy znamená, že občané mají zakázáno ve sběrnách prodávat kovový odpad. Sám jsem v této záležitosti na zasedáních zastupitelstva opakovaně vystupoval a i jinak tuto záležitost detailně sledoval (viz několik mých článků zveřejněných na internetu), včetně projednávání novely zákona o odpadech v parlamentu ČR.

I když bylo v médiích i samotným Ministerstvem vnitra (viz Informace k problematice regulace odkládání kovů obecně závaznou vyhláškou obce) v průběhu minulého roku opakovaně zdůvodňováno, že nic takového není pravda a města k tomuto trestání nemají zákonnou pravomoc, v posledních dnech se opětovně objevily mediální zprávy (např. Domluva, pak pokuty. Lidé na většině Karvinska nesmí prodávat šrot), které se snaží lidi v našem kraji a městě zastrašit.

Kdyby šlo jen o Bohumín, tak bych se na vás neobracel. Bohužel díky mediálnímu zobecňování je Rychvald zmiňován v těchto článcích jako jedno z měst, kde zákaz prodeje platí a jeho porušení bude trestáno.

Chci vás proto tímto otevřeným dopisem vyzvat k veřejnému vyjádření, že na území Rychvaldu není prodej kovového odpadu zmiňovanou vyhláškou zakázán a tudíž nebude ze strany města ani nijak trestán a stíhán. Myslím, že je třeba se otevřeně postavit demagogické argumentaci Bohumína a informovat naše spoluobčany, že i nadále mohou svůj kovový odpad volně prodávat ve sběrnách na území našeho města.

S pozdravem a úctou

Jan Vavříček

7 komentářů u „Otevřený dopis k problematice výkup kovů ve sběrnách

 1. RAP 6.1.2015 at 19:45

  Plný souhlas pane Vavříčku a doufám, že současné vedení našeho města nepoleze do zádele senátoru Víchovi a nebude přitakávat na jeho nesmyslné nápady tak jako to dělalo minulé vedení města. V důsledku jediná solidní a slušně fungující sběrna byla za přispění bývalého vedení města zrušena. Sběrný dvůr samozřejmě ANO, ale pokud se v něm nic nevykupuje k čemu zakazovat vykupování na území města. A socan Vícha ať raději uvažuje nad tím jestli je morální sedět na dvou židlích a brát za to nehorázné peníze a k tomu ještě vymýšlet blbosti, asi na to má dost času. Je někde nějaká statistika ve městě Rychvald, která by odrážela škody, které vznikly v souvislosti s následným prodejem ve sběrnách?

  • Jan Vavříček 6.1.2015 at 21:06

   Děkuji za podporu. A o tom sezení na dvou židlích mi mluvíte z duše, i když já bych to nevztahoval k penězům. Naopak si myslím že by politici měli být placeni lépe (ale jinak a s dalšími podmínkami).

 2. Jiří Absolon 6.1.2015 at 20:33

  Vážený pane Vavříčku
  nerozumím proč píšete Víchovi, když jste tuto vyhlášku (právní normu nižší právní síly)s patřičným komentářem na ZM,viz video, jako zastupitel schválil. Jen zastupitelstvo, případně jiný orgán státní správy může pro nezákonnost vyhlášku pozastavit a pokud bude obec na ní trvat ,pak je to ÚS. Předpokládám ,že zastupitel má mít takové právní povědomí, aby si byl vědom důsledků svého hlasování. Dovolím si podotknou , že jsem Vás na to upozornil.

  Absolon

  • Jan Vavříček 6.1.2015 at 21:02

   Pane Absolon – váš komentář je plný přesně podobných polopravd, jako používal Vícha, když mluvil o té vyhlášce v Senátu a televizi.

   • Víchovi nepíšu, ale zmiňuji ho jako řekněme „strůjce“ této vyhlášky a hlavně její (dis)interpretace – viz dále.
   • Pro vyhlášku jsem hlasoval, stále s ní souhlasím a nic proti ni nemám (stejně jako Ministerstvo vnitra, zákon, …) – takže není důvod ji rušit! Ona totiž neobsahuje ani zmínku o to, že je něco zakázáno.
   • A přesně v tomhle je problém, jak to celé uchopit a vysvětlit – Víchova argumentace stojí totiž na tom, že díky tomu, co tam NENÍ je to zakázáno. Viz odkazované vyjádření MV.
   • Podobně bych mohl říct, že si nikdo nemůže obarvit hlavu na zeleno a skákat po jedné noze kolem kávového stolku v neděli dopoledne – o tomhle taky není v zákonu a vyhlášce ani zmínka?!

   A právě že mám právní povědomí, tak nechci aby byl Rychvald označován za město, kde si myslí že touto vyhláškou zakazují výkup kovů! Celé je to totiž jen o výkladu/interpretaci … a bohužel o tom, koho je víc slyšet! Takže starostu a senátora je slyšet výrazně více než bývalého zastupitele z menšího města tam někde za Ostravou a kousek od Polska!

   • Popelnice 7.1.2015 at 23:08

    Hlavně nikdo nechce zvůli státní moci, která si dovoluje vyhrožovat svým občanům a nejspíše nakonec je i nezákonně postihovat. I proto bude zajímavé sledovat postoj starosty našeho města. Jestli vůbec najde odvahu se k tomu vyjádřit. Například na stránkách příštího Zpravodaje.

    • Jan Vavříček 8.1.2015 at 10:48

     Od starosty jsem dostal odpověď, že se vyjádří – konkrétně: „Stanovisko zaujmeme a budeme občana korektně informovat v RZ a na webech.“
     Takže uvidíme.

     • Jan Vavříček 9.3.2015 at 12:50

      Jen pro úplnost doplním, co bylo v únorovém zpravodaji:

      Začátkem ledna 2014 proběhla v České televizi a dalších médiích informace o tom, že stejně jako v některých jiných městech Moravskoslezského kraje, také ve městě Rychvald je obecně závaznou vyhláškou zakázán výkup kovů. Tato informace nebyla potvrzena městem Rychvald ani jsme k vyjádření nebyli vyzváni. Rád bych tuto záležitost uvedl na pravou míru.
      Zastupitelstvo města Rychvald vydalo na zářijovém zasedání obecně závaznou vyhlášku „o odpadech“, která opravovala vyhlášku původní. Mimo jiné je v ní nově uvedena věta: „Kovy se odevzdávají ve sběrném dvoře“. Tato věta znamená, že pokud budete mít nepotřebné kovové předměty a budete hledat místo, kde je odložit, odložíte je ve sběrném dvoře. Nesmíte je odložit v lese, v příkopě apod. Dokud ale máte tyto věci jako svůj majetek v držení a rozhodnete se je prodat ve výkupu jako druhotnou surovinu, máte na to právo a nedopouštíte se přestupku. Takové je stanovisko ministerstva vnitra i ministerstva životního prostředí a město Rychvald se jím při uplatňování uvedené obecně závazné vyhlášky
      bude řídit.
      Milan Starostka, starosta

Napsat komentář

Název *
Email *
Webová stránka