Kauza kanalizace Bohumínská – reakce bývalého starosty Absolona

Kauza týkající se kanalizace na ulici Bohumínské pokračuje – přinášíme vám vyjádření/reakci bývalého starosty Absolona na předchozí prohlášení z radnice.

Předchozí prohlášení a materiály najdete v předchozím článku a komentářích – Kauza kanalizace Bohumínská – omyl, chyba, zlodějna, amaterismus ???

Vyjádření ex-starosty Absolona:

Vyjádření k tvrzením starostky města

V poslední době je Rychvald negativně medializován v tisku i v TV. Vyjádření a stanoviska vedení města ke kauzám „Kanalizace Bohumínská“, „Kontrola NKÚ na poskytnutých dotacích z ROP“ či „Místní komunikace U Školky“ jsou plná polopravd a zastírání. Navíc se statutární zástupci města snaží přesvědčit veřejnost, že to co dělají oni je naprosto v pořádku, a za jejich chyby a omyly jsou odpovědní „bývalé vedení města a úřednice, která již na úřadu nepracuje“. Pověstnou třešničkou na dortu je „sdělení“ vedoucí úřednice odboru stavebního, ŽP a rozvoje zastupitelům města.

Nejdříve k článku „Rychvaldu hrozí ztráta tří milionů. Policie prověřuje chybu úředníků“ ze dne 19.11.2012, zveřejněného na serveru i.DNES.cz. Tady starostka tvrdí, že když zjistili chybu v zadání zakázky na provedení kanalizačních přípojek, sami hned podnikli kroky k nápravě a oslovili ministerstvo. Nečekali na ničí podněty. Chronologie zadání však svědčí o opaku. Dodatek ke smlouvě na zřízení kanalizačních přípojek byl uzavřen dne 24.4.2012, podnět na ÚOHS k přezkoumání úkonů zadavatele byl podán 25.9.2012, dodatek byl prohlášen za samostatnou smlouvu o dílo až 16.10.2012. Zde je třeba se ptát, kdy vlastně na městě zjistili chybu a jaké kroky podnikli, když k pochybné nápravě přistoupili až po zahájení přezkumu zadávacího řízení orgánem dohledu nad veřejnými zakázkami. Dále starostka uvádí …“Měli jsme dobrý úmysl. V projektu, který připravili naši předchůdci, chyběly kanalizační přípojky. Abychom pak nemuseli znovu rozkopat cestu, kterou teď opravuje kraj, přidali jsme je k projektu.“… Pokud jsem si vědom, v projektu kanalizace domovní přípojky opravdu nebyly. Ale v době, kdy se připravovala projektová dokumentace, bylo možno financovat stavbu ze státního rozpočtu nebo evropských dotací. Některé programy umožňovaly kofinancovat i přípojky, jiné ne. Spíše mě zaráží, že v době, kdy se zadávala veřejná zakázka na zhotovení díla, žádná ze zúčastněných osob nepoukázala na skutečnost, že zadání neobsahuje zřízení domovních přípojek. Myslím, že je věcí zadavatele, aby věděl, co je cílem jakékoliv zakázky. Dále se v článku cituje …“Dotace, které jsme museli vracet, a další peníze, které ještě budeme muset platit, se týkají zakázky z dob, kdy právě on (jako já, pozn. autora) vedl radnici,“ vysvětluje Šárka Kapková… Tento výrok má obsahovou návaznost na dopis z 10.8.2012, kterým starostka oslovuje zastupitele města Rychvald, informuje je o provedené kontrole NKÚ na dotačních projektech „Přístavba a modernizace Městského úřadu v Rychvaldě“ a „Nástavba a přístavba MŠ čp. 1500 v Rychvaldě“ a ujišťuje adresáty, že …“Přesné vyčíslení výše škody a určení zodpovědnosti pracovníků úřadu z tohoto období je věcí je záležitostí následného vnitřního šetření.“ … Jsem rád, že našli viníka a odpovědnost svalují na „úřednici, která již na úřadě nepracuje“. K tomu jenom podotýkám, že šetření bylo asi náročné a vyšetřovatelům unikla skutečnost, že totiž zmíněná úřednice byla v té době dlouhodobě nepřítomna a někdo ji zastupoval.

ČT 24 vysílala reportáž o stejné věci 25.11.2012 ve 14,15 hod. Protože byla obsahově shodná s článkem v iDNES, nebudu výroky místostarosty dále komentovat.

Medializace Rychvaldu zapůsobila na vedoucí odboru stavebního, ŽP a rozvoje natolik silně, že pocítila potřebu vysvětlit zastupitelům, jak mají na kauzy nahlížet. Proto 19.11.2012 rozeslala e-mailem zastupitelstvu města sdělení, ve kterém hájí starostku a ostatní zúčastněné osoby, tedy i sebe. Již v úvodu mě zaujala pasáž, kterou vedoucí odboru tvrdí, že …“ Jako úředník samosprávy a státní správy mám zákonem zakázáno zveřejňovat informace spojené s výkonem svého povolání…“. Zajímalo by mě, který zákon ji zakazuje zveřejňovat informace, vyjma stavebního zákona a správního řádu, kdy jsou informování pouze účastníci řízení. Naopak, zákon o úřednících v §16, odst. 1, písm. k) ukládá úředníkovi povinnost poskytovat informace o činnosti územního samosprávného celku podle zvláštních právních předpisů v rozsahu, v jakém to vyplývá z jeho pracovního zařazení. To, že napadá občana, který na podivnosti kolem smluv na výstavbu kanalizace upozornil příslušné orgány, není překvapením, když i starostka ho, byť nepřímo, označila za udavače. Jak to bylo se stavbou DPS, většina z vás ví. To, že nakonec nebyl nikdo odsouzen, nemění nic na skutečnosti, že 7 mil. Kč zmizelo neznámo kam. Překvapuje mě, že autorka sdělení dlouze popisuje průběh výstavby a dokončení kanalizace a vyzdvihuje práci dodavatelů. Je to od ní laskavé, jistě si to zaslouží. Ale práci firem nikdo nikde nezpochybnil, zpochybněná je přece práce úřadu. O odstranění části pozemní komunikace U Školky si myslím, že město nevyužilo všechny zákonné prostředky, které platná legislativa umožňuje. Jen doufám, že p. Újezdská nezpochybní mé právní vzdělání, když absolvovala stejnou fakultu jako já. Závěrečné bububu na každého, kdo by chtěl následovat občanku a podat jakékoli oznámení příslušnému orgánu při podezření, že byl porušen zákon, už mě nepřekvapuje.

Jedno zamyšlení na závěr. Když se jedná o chyby současného vedení radnice, jedná se o pouhé lidské pochybení (výrok starostky ve Zpravodaji č. 11/2012). Toto pochybení je vyčísleno částkou více než 3 mil. Kč, což je vratka poskytnuté dotace ministerstvu zemědělství a kraji, který se na spolufinancování akce podílel, o dalších možných sankcích nemluvě. Pokud běží o chyby minulého vedení města, pak se jedná o vratku ve výši 400 tis. Kč, kterou je třeba vyšetřit a viníka potrestat. O tom, že poskytnutou dotaci ve výši cca 18 mil. Kč nikdo městu neupírá, není nikde ani zmínka. Není tento dvojí metr úsměvný?

Absolon Jiří


Pokud znáte nějaké další detaily této kauzy, nebojte se je napsat do komentáře – stejně jako svoje názory.

4 komentáře u „Kauza kanalizace Bohumínská – reakce bývalého starosty Absolona

 1. Petr Koutny 27.11.2012 at 10:03

  Je mi velice líto, že člověk za jehož vedení se městu podařilo získat několik desítek miliónů korun k vybudování a dokončení mnoha projektů, které slouží nám a budou sloužit i dalším generacím Rychvaldu, se nyní bohužel musí koukat na to, jak nové-arogantní a hlavně neschopné vedení LIKVIDUJE jeho dlouholetou práci. Navíc z výše uvedeného rovněž vyplývá, že paní „starostka“ po boku s flegmatickým místostarostou ani NEDOKÁŽE budování ulice Bohumínská, na kterou získalo město dotaci právě za starosty Bc.Absolona, dotáhnou bez problémů do konce. Ale jak se říkání, chlubení se cizím peřím se nevyplací a na každého bohužel jednou dojde.

 2. rb 28.11.2012 at 00:39

  Vážený pane Koutný,

  nechci Vám nikterak brát Váš názor, ale asi zcela nevíte, o čem píšete. Úřad navštěvuji a navštěvoval jsem i za minulého vedení docela často a stačí se jen podívat na náladu a atmosféru v pracovním kolektivu. Stačí se jen zeptat úřednic, pod kým se jim pracovalo/pracuje lépe. Stačí se jen podívat na reprezentativní kancelář starostky, která vystřídala zakouřený kutloch. Možná budete oponovat vyhozenými penězi za nový nábytek a vymalování, ale uvědomte si, že jde o prezentaci města v médiích i vůči návštěvám úřadu. On je to totiž bývalý starosta a jeho přidružená skupina, kdo LIKVIDUJE. A neberou ohledy na nikoho a na nic. Stačí se podívat na současné složení místní organizace ČSSD, která se z demokratického uskupení přetransformovala na jakousi „Bc. Absolonovic“ kliku. Každý, kdo se trochu zajímá o vedení a chod města to musí vidět….Nedávno jedna současná členka a sympatizantka ex-starosty prohlásila, že pan bývalý starosta Bc. Absolon zaúkoloval své dvě kamarádky. Jednu tím, aby cokoliv vyšťourala a druhou, aby vše zveřejnila. Obě dvě mu jdou na ruku a spolupracují s ním už dlouhou dobu, proto se tak i stalo, jak je možno sledovat nyní v médiích…Asi si ani sama neuvědomila, že tímto otevírá Pandořinu skříňku. Vypadá to, že specialitou Bc. Absolona je obklopovat se „ženským“ komandem. Proto to jsou právě oni, kdo dle mého likviduje a hází účelově klacky pod nohy. A věřte tomu, že kdyby byl na úřadě ve vedení kdokoliv jiný než pan Bc. Absolon, vypadalo by to naprosto stejně…Ať už na radnici sedí Petr nebo Pavel, a ať už je to flegmatik nebo cholerik, není to pan Bc. Absolon a toto je kámen úrazu. On totiž zřejmě nikdy nepřenese přes srdce onu dva roky starou prohru. A když se část bývalé ČSSD obrátilo proti jeho nedemokratickým praktikám, rozhodl se utvořit z této politické organizace svou partu známých, kteří mu odsouhlasí vše, co si zamane. Nejhorší na tom je, že v celé republice se těší ČSSD docela velké oblibě a na tom staví i rychvaldská organizace. Kdyby totiž lidé hlasovali ne jen dle politické strany, nevěřím, že by ČSSD v takovémto složení hrála někdy v budoucnu v Rychvaldě prim. A co se týká vámi zmíněných ušetřených peněz, jedná se taky o dvousečnou informaci. Jistě se pan Bc. Absolon zasloužil o několikamiliónové dotace a pak se prezentoval několikrát na zasedání zastupitelstva ušetřenými milióny. Získání dotací je dle mého samozřejmostí jakéhokoliv vedení města. Tímto chci naznačit, že ony získané dotace by neměly sloužit k blahořečení. Ovšem postupně vyplývá na povrch, že ušetřený balík peněz vznikl prováděním minimálních a mnohdy neefektivních oprav. Nynější vedení města musí tudíž vynakládat mnohem větší balíky peněz na komplexní opravy. Ona každá mince má dvě strany. A takto je třeba se na celou věc dívat. Není nikdo dokonalý, chybou je vychvalování jednoho před druhým s úplnou slepotou a v nevědomosti ostatních okolností…A věřte tomu, že pokud jim to tentokráte nevyjde, budou následovat další ataky na současné vedení s touhou je zdiskreditovat a odvolat. Pevně doufám, že k tomu nikdy nedojde.

 3. Petr Koutny 28.11.2012 at 08:46

  Dobrý den, oba si zřejmě libujeme v příslovích, tak tedy závěrem :
  „Potrefená husa se vždy ozve“.

 4. Jiří Absolon 28.11.2012 at 20:33

  Dobrý den

  Jak jsem se dozvěděl můžu za první i druhou světovou válku případně i jiné problémy paní starostky a místostarosty. Pokud ale chce se mnou kdokoli komunikovat je mobil
  731414044. Prosím neplivejte na jiné.

  Absolon

Napsat komentář

Název *
Email *
Webová stránka