Rychvaldský zpravodaj – není trochu předražený?!

Již delší dobu shromažďuji informace o hospodaření Rychvaldského zpravodaje (příjmy a výdaje). Před necelým čtvrt rokem se v médiích objevila souhrnná informace o nákladech na městské zpravodaje v pražských obvodech, které konečně umožnily porovnat ceny. Rychvald z toho porovnání nevychází zrovna nejlépe – vychází jako předražený!

Začátky Rychvaldského zpravodaje

Začátkem roku 2011 začal vycházet zpravodaj v nové podobě (první „nové“ číslo bylo 2/2011), což částečně souviselo s tím, že bývalí redaktoři již dále nechtěli pokračovat a také že nové vedení města chtělo dát tomuto městskému periodiku novou podobu.

Jako předseda komise KIKO (komise pro informovanost a komunikaci s občany) jsem se podílel částečně na jeho obsahu. Sebekriticky musím přiznat, že jsem se o financování příliš nezajímal a jen občas se dotázal na jednotlivé náklady a příjmy.

Když se na zasedání zastupitelstva 14.9.2011 projednávala zpráva finančního výboru, která ukazovala jisté nesrovnalosti kolem zpravodaje, rozhodl jsem se na funkci předsedy komise rezignovat a taky jsem se z nově získaných informací o nákladech (které jsem si zjistil před zastupitelstvem) argumentoval, že mi zpravodaj přijde drahý a mělo by s tím něco udělat. Některými dalšími zastupiteli jsem byl ubezpečován, že to jako drahé nevidí (viz záznam) – nevím jak oni, ale já neměl žádnou nakladatelskou zkušenost ani informace o nákladech jiných zpravodajů, takže jsem jim neoponoval.

Radniční periodika v Praze

Občanské sdružení Oživení začátkem března uveřejnilo zprávu, kde upozorňuje na předražený zpravodaj jednoho pražského obvodu.

Součástí této zprávy je tabulka porovnávající náklady jednotlivých pražských částí na radniční periodika – a ta je pro nás nejdůležitější, protože nám umožňuje porovnat ceny jednotlivých zpravodajů s tím naším. V tabulce jsou vidět informace o počtu obyvatel, množství výtisků, nákladech na jeden kus a také cenu jedné strany A4.

Rychvaldský zpravodaj v číslech

Otevřete si mnou vytvářenou tabulku s hospodařením Rychvaldského zpravodaje, do které se snažím průběžně doplňovat informace.

Mezi náklady najdete odměnu redaktora, cenu tisku a roznášky, pak také cenu grafického zpracování a také náklady na komisi KIKO, které má zpravodaj také na starost (jde říci že má na starost pouze zpravodaj) – celkem cca 40-50.000 měsíčně.

Jediným příjmem zpravodaje je inzerce, které přispívá do rozpočtu cca méně než 9.000 kč mesíčně.

Když do výpočtu přidáte náklad našeho zpravodaje (2700 ks) a jeho velikost (nejčastěji 12 stran A4) získáte výsledná čísla ceny jednoho výtisku cca 14 kč (náklady mínus příjem) a cenu jedné strany A4 asi 1 kč.

Nahlédnutím do tabulky sdružení Oživení zjistíte, že naše cena je 2x-3x vyšší než u velikostí srovnatelných pražských obvodů!!!

Jsem rád, že toto zjištění potvrzuje můj pocit vyjádřený na zářijovém zastupitelstvu – Rychvaldský zpravodaj je předražený.

Sami si promyslete, zda-li byste dobrovolně za Rychvaldský zpravodaj dali na stánku 14 kč, kdyby se prodával.

Ale ono je to vlastně jedno co si odpovíte – stejně ho už ze svých daní platíme!!

Napsat komentář

Název *
Email *
Webová stránka