Dozvuky zastupitelstva (14.9.2011)

Ve středu 14.9. v tradičních 16:30 začalo páté zasedání zastupitelstva Rychvaldu. Ač tomu program zasedání příliš nenasvědčoval, o zajímavé momenty a informace nebyla nouze.

Služby města Rychvald

Po úvodních „organizačních“ bodech přednesl místostarosta Sitko informace o hospodaření společnosti Služby města Rychvald za úvodní část tohoto roku. Přiznám se, že účetnictví nerozumím, ale slovo ztráta ve spojení s hodnotou 1.3 miliónu mi nepřipadá pozitivní. Ale kdo ví?!

Automobil

Malá motoristická vsuvka na zasedání se týkala dotazu pana Absolona na zrušené výběrové řízení na pořízení nového automobilu pro městský úřad, které bylo následně nově vyhlášeno s jiným hodnotícím kriteriem. Pan místostarosta toto obhajoval skutečností, že po první výběrovém řízení, kde byla jediným kriteriem nejnižší cena, vyhrálo vozidlo, které se jim nezdálo vhodné na delší služební cesty. Proto bylo výběrové řízení zrušeno a nové podáno tak, aby kriteriem byla i spotřeba a velikost zavazadlového prostoru.

Dohoda o splátkách dluhu

Několik bodů zářijového zasedání se týkalo splacení dluhů. Ve dvou případech šlo o dluhy vzniklé neplacením nájemného, kde následně dotyční požádali o splátkový kalendář.

Dle mého pohledu se od sebe oba případy dosti odlišovaly, i když v obou jde o to stejně. Podle toho jsem taky hlasoval – jednou PRO a jednou PROTI. Zastupitelstvo schválilo obě žádosti.

Součástí jednání byla také žádost TJ Slavoj o odklad splátky dluhu. Ač bylo navrženo usnesení žádosti nevyhovět a i finanční výbor toto nedoporučil, tak paní starostka Kapková navrhla protinávrh, který získal podporu většiny. Osobně to považuji za VELMI špatné rozhodnutí a její protinávrh jsem nepodpořil.

Financování Rychvaldského zpravodaje

Dalším bodem jednání byly zprávy finančního výboru. Jednou z nich byl protokol o provedené kontrole financování RZ. Ten obsahoval poměrně dost závažných zjištění.

V souvislosti s těmito zjištěními jsem oznámil, že rezignuji na post předsedy komise pro informovanost a komunikaci s občany, které má zpravodaj tak nějak na starosti.

Ač jsem tento svůj krok promýšlel celou dobu, co jsem měl materiály pro zastupitele, byly výsledné reakce velmi překvapivé. Pochopitelně jsem čekal jistou míru šoku a zaskočení, které bylo na mnoha lidech patrné, ale také jsem předpokládal že bude pochopen „akt převzetí osobní odpovědnosti“. Asi jsem se sám stavěl do role, ve které jsem nebyl. Dokonce jsem byl „opozicí“ přemlouván, abych to nedělal 🙂 To ale pochopitelně nic nezměnilo na mém rozhodnutí.

Taktéž trochu překvapivá byla rezignace předsedkyně finančního výboru Janíkové. Bohužel nebyla zasedání účastna, a tak jsem se nemohl zeptat, co ji k tomu vedlo. Je to škoda, ale jde o svobodnou volbu, kterou je třeba respektovat.

Mimosoudní vyrovnání

Z hlediska financí byl nejzávažnějším bodem návrh mimosoudního vyrovnání, které bylo městu navrženo. Jde o spor mezi majiteli parcely, na které byla v minulosti provozována skládka, a městem. Celý spor je velmi komplikovaný. Výsledným usnesením tak bylo přesunutí rozhodnutí na prosincové jednání zastupitelstva, další jednání s protistranou a pracovní setkání zastupitelů nad tímto bodem.

Napsat komentář

Název *
Email *
Webová stránka