Medailon – Vavříček

Vyšlo v RZ 12/11.

Jde o součást celé série medailonků jednotlivých zastupitelů, které byly průběžně publikovány.


Věk: 28
Stav: ženatý
Počet potomků: bezdětný
Vzdělání: fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU
Zaměstnání: systémový administrátor
Místo působení: VŠB-TU, Ostrava
Koníčky: vaření, zahrada, fotografování, politika
Životní vzor: rodiče a různé světové osobnosti pro jejich postoje a názory

Co jako zastupitel města považujete za svou prioritu a co pro ni děláte?
Otevřít dění na radnici co nejvíce lidem a umožnit tak širokou veřejnou kontrolu. Snažím se vedení města navrhovat různé způsoby, jak toho dosáhnout (primárně stojící na zveřejňování dokumentů a otevřeném jednání), ale mám zatím smíšené výsledky – budu muset být neústupnější.

Jste v rámci Městského úřadu Rychvald členem nějakých komisí?
Byl jsem předsedou komise pro informovanost a komunikaci s občany (KIKO), která má primárně na starost Rychvaldský zpravodaj. Zabývali jsme ale i různými nápady, jak poskytovat občanům co nejvíce informací – ne vše se podařilo realizovat. Z funkce jsem ale odstoupil.

Co byste rád v Rychvaldu v budoucnosti viděl?
Spoluobčany, kteří si třeba u kafe řeknou, jak jsou rádi, že bydlí právě v Rychvaldu, protože všude jinde “je to horší”! Pokud jde o ty hmatatelnější věci, tak by se mi líbilo tržiště, kde by se daly prodávat výpěstky z našich zahrad a výrobky šikovných kutilů. Taky bych uvítal katalog místních živnostníků, podnikatelů, podniků a zručných lidí, kde by byl seznam jimi nabízených služeb – když se mi například stane něco menšího na autě, tak bych to nejraději opravil v Rychvaldu a ne jinde.

Co by se podle Vás v Rychvaldu naopak objevit nemělo?
BLBCI – ale to je celospolečenský problém (a asi i nevyřešitelný). Taky bych byl nerad, kdyby mezi lidmi ubyla taková ta příjemná sousedská pohoda a odpovědnost za místo kde žijeme, které nekončí plotem vlastního pozemku. Jsem taky proti nepromyšleným “památníčkům”, kde se řeší jen jestli jsou peníze na stavbu, ale jak se budou provozovat dalších 20-50 let už nikdo moc neřeší – vodotrysky počínaje, sportovišti, bazény a aquaparky konče.

Co Vás vedlo ke kandidatuře do zastupitelstva v posledních volbách?
Vlastně jediná (a i moje první) návštěva rychvaldského zastupitelstva. Když si na to vzpomenu, tak mi zase začíná jít pára z uší. Byla to ta, kde se začínal řešit nový územní plán. Těžko to celé popsat, ale cítil jsem, že je něco špatně, že to přece takhle nejde a je s tím potřeba něco dělat – tak jsem se začal zajímat. S přispěním obětavých lidí, náhody a štěstí (o podpoře voličů, bez kterých by to vůbec nešlo, nemluvě) jsem se dostal do zastupitelstva. Teď se snažím lidem tu podporu vrátit informacemi, nápady, otevřenou diskuzí – trochu mě mrzí, že o to není takový zájem, jak jsem si dříve myslel. Chápu to jako potvrzení teze, že lidé chtějí hlavně žít svoje životy a nějaké vedení (radnice, kraj, stát) by jim do toho měl zasahovat jen minimálně.

Jaké vlastnosti by měl podle Vás mít ideální zastupitel?
Stejné jako ideální člověk + větší míra nadhledu a upřímnosti. Musí mít na paměti (a to nejen před volbami, jak se často stává) to, že je v roli zástupce občanů a ne vlastní kapsy a ega. Také není na škodu, když má nějaké nápady, nebojí se přiznat chybu a je ochotný vyslechnout a promyslet opačný názor.

Co byste si přál, aby po Vás jednou zůstalo?
V rovině osobní odpovím citátem – „Jak na mě budou vzpomínat moje děti. To je pravé měřítko člověka“. V oblasti místní politiky bych chtěl, aby po mně zůstala moderní občanská společnost, město s jasně danými službami, širokou veřejnou kontrolou a takový přístup ke zveřejňování informací, který si už nedovolí nikdo jen tak zrušit, protože by si to občané nenechali líbit.

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka