Kácení stromů na vlastní zahradě

Jak to vypadá, tak zase začne platit vyhláška, kdy člověk musí prosit úřady o povolení pokácet VLASTNÍ strom na VLASTNÍM pozemku. Je to pouze rok, co platí upravená verze vyhlášky, která toto doprošování zrušila.

Malá retrospektiva článků, které vznikli v době vzniku/platnosti předchozí verze (kácení povoleno):

Je vidět, že nešlo o vyhlášku bezvýhradně přijímanou a prostou chyb, ale znovu otáček kormidlo úplně zpět? Nejsme dost rozumní, abychom si mohli o takové věci rozhodnout sami? Nemůžu než souhlasit s aktuálním článkem.

Je to stejně jako u jiných věcí, které u nás řešíme nařízením a postihem, místo abychom je řešili výukou a „chtěním“. Nakonec jeden odstavec z posledního článku:

Nejvíce krásných starých stromů najdete ve Velké Británii, kde žádná podobná omezení neexistují. „Lidé si tam ale stromů váží, protože dobře vědí, kolik takový vzrostlý strom potřeboval péče a co za to lidem dává.“

Spalování listí (technicky, bez emocí, bez předsudků)

Pokud jste se zúčastnili (nebo viděli videozáznam) posledního zastupitelstva, jistě víte, že byla schválena obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Rychvald a způsob nakládání s rostlinnými zbytky (OZV 1/2012). Byl jsem proti. Z úst místostarosty Sitka padly informace, jejichž ověřování mě zaměstnávalo několik posledních dnů – šlo o škodlivost pálení listí (primárně zmiňoval prachové částice). Na co všechno jsem přišel? Pokračování textu „Spalování listí (technicky, bez emocí, bez předsudků)“