Materiály pro zastupitelstvo 11.03.2015

Dokument je dostupný na stránce Ke stažení.

Zasedání se uskuteční 11.3.2015 v 16:30 v Kulturním domě.

Nejpodstatnějšími body jednání jsou pravděpodobně dotace pro sportovní a kulturní organizace, a také koncepce a odkup pozemků pod místními komunikacemi.

Program:

 1. Pořadové a organizační zabezpečení 3. zasedání ZM Rychvald
 2. Kontrola usnesení
 3. Zpráva o činnosti RM
 4. Zpráva o činnosti FV
 5. Zpráva o činnosti KV
 6. Návrhy na změnu ÚP od 03/2014 – do 02/2015
 7. Předkupní právo k budově čp. 429 – rodinný dům, postavené na pozemku p.č. 6389/1 v k.ú. Rychvald
 8. Návrh majetkoprávního vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům pod místními komunikacemi v k.ú. Rychvald pro rok 2015; nabytí pozemků v k.ú. Rychvald úplatným převodem
 9. Dražba pozemku p.č. 6819/1 v k.ú. Rychvald
 10. Předkupní právo k budově čp. 1873 – rodinný dům, postavené na pozemku p.č. 6419/2 v k.ú. Rychvald
 11. Reakce na videozáznam z jednání zastupitelstva města Rychvald ze dne 17.12.2014, kterou zaslala dne 5. 1. 2015 paní MV
 12. Poskytnutí účelových neinvestičních dotací nad Kč 50.000,– pro rok 2015
 13. Diskuse

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka