Nový územní plán – stav

Jsem jedním z mnoha, kteří jsou svými pozemky zainteresování na novém územním plánu města Rychvald. Jelikož není moc informací o stavu zpracování plánu, rozhodl jsem se dnes zavolat do firmy, která ho zpracovává a na stav se zeptat.

Architekt, který má náš plán na starost, mě potěšil prohlášením, že v nejbližších době (~14 dnů) bude mít územní plán hotov – načež bude následovat fáze veřejného projednávání a případného upravování plánu.

Územní plán ještě zdaleka není v cílové rovince, ale je potěšující že alespoň jedna z jeho fází již finišuje.

Pokud máte představu, co nás ještě čeká (a třeba i časové odhady), a co všechno to veřejné projednávání může obnášet, bude užitečné, když se o své znalosti podělíte v komentářích.


OPRAVA

Opravuji tímto chybné informace o stavu zpracování návrhu územního plánu.

Jak mi bylo sděleno odborem výstavby a ŽP MěÚ Rychvald, návrh územního plánu podle schváleného zadání byl předán městu Rychvald. Město Rychvald se dohodlo se zpracovatelem – Urbanistickým střediskem, s.r.o., na dopracování a změnu návrhu na základě žádostí občanů o změny přijatých v době pořizování návrhu územního plánu. Architekt tedy v červnu 2011 již pracoval na dopracování návrhu územního plánu tak, aby se vyhovělo při projednávání všem žadatelům.

V současné době návrh bude předložen k projednání komisi výstavby a ŽP.

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka