Otazníky nad změnou č.3 územního plánu

Dne 26.1.2011 proběhlo v Kulturním domě města Rychvaldu veřejné projednání změny č.3 územního plánu sídelního útvaru Rychvald. Přestože se k předloženému návrhu sešlo minimální množství připomínek občanů i organizací, při podrobnějším studiu předložených dokumentů se nelze ubránit celé řadě otazníků, které jsou s projednáváním tohoto dokumentu spojeny.

Základním důvodem pro zadání změny územního plánu č.3 sídelního útvaru Rychvald jsou nepochybně pochybení stavebního úřadu v Rychvaldu, kterých se dopustil v celé řadě případů (z neoficiálních zdrojů se jedná o více než 40 případů) a to chybnou interpretací stávajícího územního plánu při vydávání územních rozhodnutí pro umístění rodinných domků a následujících stavebních povolení.

Změnou měl být zřejmě napraven protiprávní stav v případech, kdy již na základě vydaných stavebních povolení došlo k realizaci staveb a kdy by zrušením vydaných povolení došlo k velkých materiálním škodám na straně stavebníků a následně k řadě soudních sporů o náhradu škody. K těmto případům byly v průběhu řízení přičleněny lokality další, kde dosud výstavba neprobíhá.

Při podrobnějším hledání ve veřejně přístupných rejstřících lze dohledat, že se jedná zejména o pozemky ve vlastnictví právnických nebo podnikajících fyzických osob s předmětem činnosti realitní a zprostředkovatelská činnost, nakonec v obcích kolem města Ostravy vyvíjí činnost celá řada realitních kanceláří. Nebylo by na tom nic neobvyklého, kdyby změně územního plánu nebyla v Rychvaldě věnována minimální publicita.

Například ve Zpravodajích města Rychvald se o průběhu řízení kolem změny č.3 územního plánu dočteme bez bližších podrobností pouze v rubrice Informace z radnice. O veřejném projednání návrhu dne 26.1.2011 jsem zde nenašel zmínku žádnou, na internetových stránkách města se pak objevila informace až po zasedání komise výstavby a životního prostředí dne 13.1.2011. A to už oznámení viselo na úřední desce města skoro měsíc, takže zveřejnění i ve Zpravodaji města rozhodně nic nebránilo.

Zkusme se ale na projednávané podklady podívat z jiné strany. Nejvíce na schválení předmětného dokumentu rozhodně čekají Ti, kteří byli chybným rozhodnutím stavebního úřadu poškozeni. Bude ale moci stavební úřad ve všech případech rozhodnout kladně a stavební povolení dodatečně vydat?

Když si projdeme schvalované lokality na veřejně dostupných ortofoto-mapách (např. Nahlížení do katastru nemovitostí – dále podle parcelního čísla nebo proklikat přes katastrální mapu) a porovnáme je s lokalitami, které jsou navrženy k zástavbě rodinnými domky (Územní plánování Bohumín – Rychvald, změna č.3 – hlavní výkres), tak v několika případech zjistíme, že k zástavbě jsou schváleny pouze části již skutečně zastavěných ploch. Lze dohledat dokonce i případ, kdy hranice mezi zastavitelným a nezastavitelným územím prochází již postaveným rodinným domem! Jak v tomto případě bude postupovat stavební úřad? Opět bude ohýbat ve stavebním řízení stavební zákon a v té době již schválenou změnu územního plánu? Nebude nakonec stavební úřad pod tlakem stavebníka i vedení obce opět rozhodovat tak, aby nebyl obviněn z podjatosti a aby legalizoval svá předcházející chybná rozhodnutí? Uvidíme.

Tento příspěvek je napsán z jediného důvodu – chce upozornit na skutečnosti, které nějak při projednávání změny č.3 unikly pozornosti jak zpracovatelům podkladů pro zpracování, minulým zastupitelům obce, orgánům státní správy i občanům a které se projeví až při vlastním uplatnění tohoto dokumentu po nabytí jeho účinnosti. Zda tento dokument bude nebo nebude zastupitelstvem obce schválen, to nechám na něm, ale na pochybení při jeho realizaci budu průběžně upozorňovat. A k veřejné kontrole nakonec může přispět každý občan, možnosti jsou popsány výše.

3 komentáře u „Otazníky nad změnou č.3 územního plánu

 1. Daniel 4.9.2013 at 16:59

  Dobrý den, mým případem je to, že pozemek na kterém stojí můj rodinný dům, cca 2000m2 pozemku, je rozdělen na polovinu a to na stavební a nestavební. Přitom k tomuto není žádný důvod, pouze ten kdo zkreslil územní plán, postupoval podle toho, kde bylo oplocení. Nyní je oplocení kolem celého pozemku. Mým záměrem je postavit garáž, tak abych si své vozidla chránil před zloději, kterým v Rychvaldě řádí dost. Ale narazil jsem na to, že si nyní nepostavím nic, protože někdo určil tuto část pozemku jako nestavební. Bohužel mi nepomohl ani úřad v Bohumíně. Naskýtá se tedy jen jedno řešení……

  • Jan Vavříček 5.9.2013 at 15:32

   Chápu správně, že ani v novém územním plánu není „garážová část pozemku“ označena jako „stavební“?

 2. M. 10.9.2013 at 11:49

  No a podle paní starostky prostě nejde nic udělat (myslím tím, udělat nový ÚP pro ty co chtějí opravdu stavět), jak úsměvné a stále se přesvědčuji jen o tom, že někdo lže. Snad se jednou dočkáme spravedlnosti a ne jen korupce a dělání si z lidí srandu. A jak píše pan Daniel, tak taky máme ve starém ÚP chyby k našemu pozemku, upozornili jsme na ně, ale nedá se prý nic dělat, máme jen čekat na vydání nového ÚP – snad se jednoho krásného dne dočkáme.

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka