Obecní byty – má mít město vlastní byty?

V předchozím článku (Zveřejňování smluv obcemi a podnikání obcí) jsem v závěru vyjádřil svůj politický názor, že města by neměla podnikat. Tuto tezi jsem se krátce pokusil vysvětlit a slíbil jsem, že nejlepším příkladem pro vysvětlení jsou městské byty.

Má město vlastnit byty a být tak „panem domácím“ pro velké množství lidí?

NE …  Pokračování textu „Obecní byty – má mít město vlastní byty?“

Ukončení provozu sběrny druhotných surovin – o co tady jde?

V minulém týdnu (dnech) se v rychvaldských schránkách objevil leták bývalého provozovatele sběrny surovin na ulici Orlovské, kde se pozastavuje nad nečekanou výpovědí z nájmu po 30-ti letech provozu.

A co se jedná?! Pokračování textu „Ukončení provozu sběrny druhotných surovin – o co tady jde?“

Co se do zpravodaje nevešlo – Nájemné v popelnicích

Už tu máme listopad a s ním (kromě již názvem měsíce uvozeným opadáváním listů ze stromů) i další číslo Rychvaldského zpravodaje (11/2011).

Do tohoto čísla jsem poslal dva články – nicméně jen pro jeden se našlo místo. Jelikož se jeho obsahu dotýká Slovo místostarosty, rozhodl jsem se článek zveřejnit zde. Pokračování textu „Co se do zpravodaje nevešlo – Nájemné v popelnicích“