Materiály pro zastupitelstvo 17.12.2014

Dokument je dostupný na stránce Ke stažení.

Zasedání se uskuteční 17.12.2014 v 16:30 v Kulturním domě.

Hlavním bodem zasedání je rozpočet na rok 2015, ale i některé další body jsou zajímavé – odkoupení pozemků od RPG Land (teď se jmenují Asental Land), obecně závazné vyhlašky atd.

Program:

 • Zřízení kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města a volba jejich předsedů a členů
 • Delegace zástupců města Rychvald na valnou hromadu obchodní společnosti, v níž má město Rychvald majetkovou účast
 • Zastupování města Rychvald ve Svazku měst a obcí okresu Karviná a v MAS Bohumínsko
 • Návrh majetkoprávního vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům pod místními komunikacemi v k.ú. Rychvald pro rok 2015; nabytí pozemků v k.ú. Rychvald úplatným převodem
 • Rozpočet r. 2015
 • Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 343/KS/KA/K/2014 ze dne 9.9.2014
 • Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) v rámci stavby: „Odkanalizování města Rychvald, 4. stavba, kanalizace Bohumínská“
 • Předkupní právo k budově čp. 430 – rodinný dům, postavené na pozemku p.č. 6424/1 v k.ú. Rychvald
 • Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 429/1 v k.ú. Rychvald
 • Žádost o odkoupení pozemku p.č.2464/3 v k.ú. Rychvald
 • Vyhlášení záměru na převod pozemku p.č. 531/1 v k.ú. Rychvald
 • Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2014 o místních poplatcích
 • Návrh obecně-závazné vyhlášky č. 5/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
 • Dopis „Kongresu Poláků v České republice“ k delegování p.Haliny Gawlas na člena Výboru pro národnostní menšiny ZM Rychvald

Všichni jste srdečně zváni.

13 komentářů u „Materiály pro zastupitelstvo 17.12.2014

 1. Jan Vavříček 13.12.2014 at 09:23

  Věděli jste, že Rychvald má od 1.8.2014 „Koncepci majetkoprávního vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům pod místními komunikacemi“ (schváleno radou města 104/7 28.7.2014) – tzn. nabízí odkup pozemků pod silnicemi (bod 7 programu)?
  Netušil, že tahle věc vznikla – nemůžu najít, jestli to bylo nějak veřejně inzerováno. V ODS jsme se o tom bavili při tvorbě volebního programu, ale nakonec jsme to tam nedali … a ono to už v té době existovalo.

  • Ing.Jan Fajkis 13.12.2014 at 23:31

   Zkuste si vyžádat zápisy z komise výstavby a životního prostředí za 2.pololetí 2013 a za celý rok 2014 a možná Vám bude vše jasnější. A k tomu korespodenci firmy RPG Land (nyní Asental) k odkupu pozemků pod místními komunikacemi s městem Rychvald a porovnejte si ji z Koncepcí majetkoprávního vypořádání …. schválenou bývalou Radou města.

   • Jan Vavříček 14.12.2014 at 12:21

    Začíná to mít nádech nějaké spiknutí 🙂 Nemohl by jste být konkrétní a co jde?
    Obecně mi to přijde jako dobrá věc – narovnání tech majetkových poměrů u silnic a odkup městem – každému se ale musí měřit stejně (ale chápu, že historicky toho OKD/RPG/Asental vlastní nejvíce).

    • Ing.Jan Fajkis 14.12.2014 at 14:29

     Já bych to neviděl jako spiknutí, zkusím alespoň ve zkratce popsat historii zpracování předmětné koncepce. Praxe vypořádánání pozemků pod místními komunikecemi byla v Rychvaldě ustálená tak, že ze strany města bylo prosazované pouze jejich získávání bezúplatným převodem (darováním) ze strany jejich vlastníků. Komise výstavbu a životního prostředí dlouhodobě upozorňovala, že tento stav je neudržitelný a že by tedy měla být zpracována nějaká koncepce, která by tento problém řešila systematicky a umožňovala odkup pozemků pod místními komunikacemi od vlastníků pozemků s tím, že by mělo být zároveň odstupňována kupní cena podle důležitostí předmětné komunikace pro dopravní obslužnost města. Rada města na tyto opakované připomínky nereagovala. Počátkem druhého pololetí minulého roku byl komisi k vyjádření předložen požadavek firmy RPG (nyní Asental) na úplatný převod pozemků pod místními komunikacemi. Komise se k tomuto odmítla vyjdářit s tím, že není zpracována koncepce majetkovprávního vypořádání a dále, že by ke všem vlastníkům pozemků pod místními komunikacemi mělo být přistupováno stejně, to znamená, že by pozemky měly být odkupovány nejen od velkých firem, ale i od občanů města. Na následující zasedání komise se dostavila paní starostka s tím, abychom ještě své vyjádření k odkupu pozemků zvážili. O tom, že byla připravena koncepce a že byla radou města schválená jsme se dozvěděli až po jejím schválení v srpnu 2014 s tím, že není nutno tuto koncepci schvalovat zastupitelstvem města i když podle propočtu se jednalo o čerpání cca 8-10mil korun z prostředků města. Těsně před komunálními volbami bylo svoláno mimořádně jednání komise výstavby a životního prostředí, kde byl předložen majetkovým odborem města k vyjádření návrh na odkup části pozemků kromě jednoho nebo dvou občanů i společnosti Asental jako podkladu pro nárokování prostředků z rozpočtu na rok 2015. Co se týče vlastní koncepce, je určitě posunem v dosavadní praxi vypořádávání pozemků pod komuniakcemi vpřed, bohužel je zpracována tak, že prakticky kopíruje návrh odkupu společnosti Asental zaslaný městu kolem poloviny roku 2013 a pro vypořádávání s jinými subjekty ty podmínky nejsou již takvhodné. Jedná se zejména o ustanovení, kdy vlastník pozemků zastavěných komunikacemi pouze zčásti se bude podílet polovinou nákladů na geometrické zaměření těchto zastavěných. Tento podíl může v případě několika desítek nebo stovek m2 být vyšší než je v koncepci stanovena jejich kupní cena. Myslím si, že by koncepce rozhodně měla zůstat zachována, vyžaduje však širší projednání a její úpravu tak, aby zejména občané Rychvaldu touto koncepcí nebyli jednostranně znevýhodnění.

     • Jan Vavříček 14.12.2014 at 21:56

      Díky za vysvětlení. To je opravdu zajímavé, co píšete. Určitě se na to zeptám na zastupitelstvu … kéž by se někdy ptal i někdo jiný 🙂

     • Jirka Skácel 21.12.2014 at 09:30

      Tak jestli tomu dobře rozumím, tak minulé vedení města nebylo schopné vytvořit vlastní podmínky a tak vzali podmínky co jim poslalo tehdejší RPG a to přijalo?

 2. Popelnice 13.12.2014 at 09:35

  Všechny body jsou zajímavé, i když pro mě nejzajímavější jsou ty čachry s pozemky. Ať už se jedná o pozemek v zatáčce u Cihelníku, o pozemek u garáží u Podkostelňáku nebo i o pozemek vedle domu Matušínských.

  • Jan Vavříček 13.12.2014 at 09:38

   Máte pravdu. Já to teď studuju. Co myslíte těmi „čachry“?
   Jsem teď u bodu 12 (jak chce paní koupit nebo pronajmout pozemek za garážemi) – v pronájmu bych asi neviděl problém ne?

   • Popelnice 13.12.2014 at 09:41

    Co, komu, proč a hlavně, hlavně za kolik.

    • Jan Vavříček 13.12.2014 at 09:45

     CO / KOMU / PROČ je napsáno v těch materiálech – cena tam pochopitelně není (protože se o pronájmu neuvažuje), ale určitě je nějaká „obvyklá“ cena. A myslím, že všechny ty pozemky jsou zatím celkem jalové/buřina – ale jestě jsem si to celé neprostudoval.

  • RAP 29.12.2014 at 17:48

   Vůbec jsem tu situaci ohledně těch pozemků nesledoval, takže v podstatě nevím o co jde,ale pokud jsem vyrozuměl s různých komentářů k dané problematice, vzhledem k tomu, že na ulici garážní, která je zmiňovaná v jednom s komentářů se asi nedá vzhledem k uzemnímu plánu nic převádět, neboť v této lokalitě se jedná o zábor ve prospěch min.dopravy kvůli stavbě dálničního přivaděče. Pokud jsem to špatně pochopil, poprosím případně o dovysvětlení.

   • Jan Vavříček 2.1.2015 at 14:16

    Nemyslím, že by nešlo nic převádět (měnit majitele) – jen tam nejde nic postavit … zvýšit hodnotu té nemovitosti. Ale jestli jsem to pochopil, tak se bude dál projednávat pronajatí toho místa žadatelce. Asi je zbytečné aby ten pozemek jen tak ležel ladem.

 3. Popelnice 13.12.2014 at 10:02

  Proč někomu ano a proč někomu ne je otázkou. U pana „M“, který podával svou žádost až 18.11.2014 a nenapadlo ho ji podat dřív, i když pozemek tak dlouho a intenzivně jeho rodina využívá, otázka ceny jistě nebude důležitá.

Napsat komentář

Název *
Email *
Webová stránka