Volby 2013: okrsková volební komise

V posledních dnech jsem musel řešit záležitosti kolem účasti ve volební komisi (okrskové volební komisi) a protože nemusí být vše a všem jasné, chci se s vámi podělit o některé informace / detaily.

Nejprve fakta, která mají velký vliv na celý proces:

    1. volby jsou do Poslanecké sněmovny
    2. jde o volby předčasné

Možná někoho překvapuje, že uvádím tyto fakta, ale mají opravdu zásadní vliv na celý proces a jiné volby mohou mít průběh úplně jiný (je podobný, ale technicky jde o úplně něco jiného).

Bod 1 nám udává, že se musíme řídit zákonem 247/1995 Sb o volbách do Parlamentu České republiky – okrsková volební komise je definována v §14e.
Bod 2 nám říká, že musíme vzít v úvahu ještě §55, který má celkem zásadní vliv pokud jde o termíny.

Jak se dostat do komise

Do komise se můžete dostat dvěma způsoby:

    1. delegovaním politickou stranou, která má kandidátní listinu ve vašem okrsku / kraji
    2. jako řadový občan, který se na radnici přihlásí

Město určí minimální velikost komise (pro příklad řekněme 6 lidí). Tyto „pozice“ jsou přednostně zaplněny lidmi delegovanými stranami z bodu 1 (tito lidé v komisi MUSÍ být) a to i přes stanovenou velikost (je minimální) – takže maximální velikost okrskové komise se rovná počtu kandidátních listin v daném okrsku (u nás to je 19).

Pokud nějaké pozice do minimálního počtu v okrskové komisi zůstanou neobsazeny, jsou obsazeny do tohoto počtu lidmi z bodu 2. Takže pokud dorazí stejně nebo více delegaci něž je minimální velikost komise, tak se tam nikdo z bodu 2 NEDOSTANE.

Tzn., že pokud v komisi URČITĚ chcete být, je třeba si sehnat delegaci politické strany. Jinak je vaše účast závislá na tom, jak moc bude komise naplněna a zda-li vás tam „město zapíše“.

Delegování

Pokud jde o samotný proces delegování, je dobře popsán v onom §14e. Jde vlastně jen o doručení vašich údajů (jméno, trvalé bydliště, rodné číslo), které jsou potvrzeny /podepsány zmocněncem politické strany, do rukou starosty (městského úřadu).

A kde sehnat zmocněnce? … Tak to už je na vás. Zkuste hledat na internetu u stran dle svých preferencí. Některé strany mají na internetu i formuláře, kde vyplníte své údaje a oni pak doručí do města vaši delegaci.

Takže pokud chcete zasednou v komisi (je to docela zajímavý zážitek) – neváhejte … čas máte teoreticky do cca 10.října (dle §55 – 15 dní do voleb), ale prakticky to bude trochu méně.

Napsat komentář

Název *
Email *
Webová stránka