Dozvuky zastupitelstva (30.3.2011) – erb města

V rámci závěrečné diskuze na zastupitelstvu byl vznesen dotaz „jestli jsem dostal povolení od rady města použít znak města (erb) v záhlaví těchto stránek“ – tato skutečnost nedala spát zastupitelce Janíkové.

Přiznám se, že jsem byl dotazem zaskočen, jelikož jsem se domníval, že erby lze k nekomerčním účelům používat volně. Stačí jednoduše zapátrat na Internetu, aby jste zjistili, že nejsem jediným „zneuživatelem erbu“.

Facebooková ODS skupina
Facebooková ODS skupina

Celkem jsem se pobavil, když jsem zjistil, že erb města využívá i Facebooková skupina ODS (viz přiložené foto – i s časem pořízení) – ale možná, že mají povolení.

Podle vzhledu erbu si troufnu tvrdit, že ho mají ze stejného zdroje jako já – z Wikipedie.

S přispěním jednoho spoluobčana Rychvaldu se mi podařilo dopátrat několika informací.

Jedna zmínka je už i v zákonu o obcích (128/2000 Sb) a to v §34a, ze které vyplývá že souhlasu není třeba s použitím vlajky:

§34a (1) Obce mohou mít znak a vlajku obce.
§34a (2) Předseda Poslanecké sněmovny může obci, která nemá znak nebo vlajku obce, na její žádost znak nebo vlajku obce udělit. Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost obce změnit znak nebo vlajku obce. Kancelář Poslanecké sněmovny zašle údaje o udělení nebo změně znaku nebo vlajky obce neprodleně Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu.
§34a (3) Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.
§34a (4) Má-li městský obvod nebo městská část svůj znak a vlajku, platí pro jejich užívání odstavec 3.

Na základě těchto informací jsem neprodleně vyměnil obrázek záhlaví, ve kterém je nyní použita vlajka.

Záležitost použití symbolů města je zpracována i v Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 14/2008.

Podobné informace mi poskytl i majitel Heraldické a genealogické nakladatelství GARN.

3 komentáře u „Dozvuky zastupitelstva (30.3.2011) – erb města

 1. císařův pekař 1.4.2011 at 10:27

  Příspěvek mi přinesl značnou informativní hodnotu, taktéž jsem se domníval, že erb města lze k nekomerčním účelům využívat volně, ovšem ta „nová kostka“ v hlavičce je s prominutím otřesná 🙂

  • Jan Vavříček 1.4.2011 at 11:13

   Kostka je sice otřesná, ale legální 🙂
   Věci jsou někdy absurdní – kostka je legální, ale její výřez ve tvaru štítu je už jen na požádání!
   Ale celé to beru jako zajímavou příležitost dozvědět se něco o heraldice – třeba jak se čtou erby – ten náš je: Stříbrnomodře dělený štít, nahoře z dělící linky vyrůstají tři modré lipové lístky, dole stříbrné břevno.. Že se v heraldice neřeší nějak exaktně barvy (Pantone, CMYK, …), apod. … prostě zajímavé počtení, když má člověk volnou chvilku.

Napsat komentář

Jméno *
Email *
Webová stránka