Dozvuky zastupitelstva (14.9.2011)

Ve středu 14.9. v tradičních 16:30 začalo páté zasedání zastupitelstva Rychvaldu. Ač tomu program zasedání příliš nenasvědčoval, o zajímavé momenty a informace nebyla nouze. Pokračování textu „Dozvuky zastupitelstva (14.9.2011)“

Dopis – reakce na rozhovory se zastupiteli

Před pár dny mi přišla emailem reakce občana na rozhovory s bývalým starostou Absolonem a bývalou místostarostkou Janíkovou, které byly obsaženy v srpnovém čísle zpravodaje. Já osobně na dopisu nic nekorektního nebo dokonce nevhodného nenacházím, proto jsem se rozhodl s vámi o něj podělit. Pokračování textu „Dopis – reakce na rozhovory se zastupiteli“

Co se do zpravodaje nevešlo – Není zvýšení jako zvýšení

V dubnovém čísle zpravodaje se objevil příspěvek (Z činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Rychvaldu – strana 2) předsedkyně finančního výboru zastupitelstva města Janíkové, který popisoval činnost tohoto výboru. Obsahoval ale i „podivnou“ poznámku na adresu výroku paní starostky Kapkové k nalezení zdrojů na nákup nového vozu pro hasiče. Pokračování textu „Co se do zpravodaje nevešlo – Není zvýšení jako zvýšení“