Klub angažovaného myšlení (7.6.2015)

Nevím jestli jste si taky všimli malého modrého čtverečku s textem v květnovém čísle Rychvaldského zpravodaje, kde biskupka Šilerová zvala na setkání s názvem Klub angažovaného myšlení. Mě toto pozvání zaujalo, a tak jsem se v nedělní odpoledne 7.6.2015 na farskou zahradu dostavil … a nelitoval. Pokračování textu „Klub angažovaného myšlení (7.6.2015)“

Materiály pro zastupitelstvo 10.06.2015

Dokument (materiál a závěrečný účet města za rok 2014) je dostupný na stránce Ke stažení.

Zasedání se uskuteční 10.6.2015 v 16:30 v Kulturním domě.

Materiály jsou celkem obsáhlé a povětšinou „únavné“. Zajímavými body jsou detaily o hospodaření města a Služeb města Rychvald, odprodej některých pozemků a nemovitostí. Taky je obsahem zpráva o činnosti policie.

No a minimálně to bude první „řádné“ zastupitelstvo pod staronovým vedením … tak se možná zase něco stane 🙂 U nás nikdo neví – však všichni víme jak to bylo posledně.
Pokračování textu „Materiály pro zastupitelstvo 10.06.2015“