Co se do zpravodaje nevešlo – Není zvýšení jako zvýšení

V dubnovém čísle zpravodaje se objevil příspěvek (Z činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Rychvaldu – strana 2) předsedkyně finančního výboru zastupitelstva města Janíkové, který popisoval činnost tohoto výboru. Obsahoval ale i „podivnou“ poznámku na adresu výroku paní starostky Kapkové k nalezení zdrojů na nákup nového vozu pro hasiče. Pokračování textu „Co se do zpravodaje nevešlo – Není zvýšení jako zvýšení“