Program rozvoje města na období 2013-2022

Na posledním zastupitelstvu se objevil materiál Rychvald program rozvoje 2013-2022 (materiály pro zastupitelstvo, záznam) – finální usnesení k tomuto bodu zní:
ZM ukládá všem zastupitelům připomínkovat návrh Programu rozvoje města Rychvald na období 2013-2022 a písemné návrhy na změny nebo doplnění zaslat k rukám místostarosty v termínu do 30.06.2013

Pojďme se tedy na tento materiál podívat blíže (pokud máte svoje specifické výhrady a připomínky, zkuste je sami doručit místostarostovi nebo raději prostřednictvím vašeho zastupitele). Pokračování textu „Program rozvoje města na období 2013-2022“

Materiály pro zastupitelstvo 13.3.2013

Dokument je dostupný na stránce Ke stažení.

Zasedání zastupitelstva proběhne 13.3.2013 v 16:30 v Kulturním domě.

Dá se čekat, že půjde o zajímavé zasedání, jelikož jeden z bodů se týká územního plánu a pak obsahuje i materiál o budoucím rozvoji Rychvaldu. Čekám, že to bude opět slušná „zábava“.

Všichni jste zváni.

Dozvuky zastupitelstva (15.6.2011)

Červnové zastupitelstvo přineslo celou řádku zajímavých informací a poznatků – vyhlášku o požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, služebnu policie ČR v Rychvaldu, pštrosí rozhodování finančního výboru, sekání trávy, školky, privatizace bytového fondu, … Pokračování textu „Dozvuky zastupitelstva (15.6.2011)“