Trvalé bydliště, přechodné bydliště – nové téma

Možná jste v posledních dnech/týdnech zaznamenali mediální zprávy, které se týkají nového zákonného záměru, kterým by se měl náš právní řád obohatit o institut přechodného bydliště s tím, že bude „trestné“ pokud neoznámíte úřadům, že zrovna bydlíte jinde než na adrese trvalého bydliště.

Jelikož jsem velkým odpůrcem tohoto řešení a zároveň si myslím, že i celé trvalé bydliště je již velmi přežitý koncept, začal jsem zpracovávat novou stránku, která se tomuto tématu bude věnovat: Trvalé bydliště, přechodné bydliště, žádné bydliště.

Snad poslouží, jako zdroj informací, podobně jako se to stalo stránce o poplatku za odpad a popelnice, která se těší velkému zájmu návštěvníků.