Územní plán – veřejné jednání

5. února 2014 v 15.00 hodin v budově Kulturního domu proběhne veřejné projednání nového územního plánu (jde o jednu ze závěrečných „procedur“ před vydáním).

Detailní informace: http://www.mesto-bohumin.cz/data/dokumenty/6659.pdf

„Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky. Dotčené osoby, tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (ve smyslu ustanovení § 23 stavebního zákona) mohou uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.“

Napsat komentář

Jméno *
Email *
Webová stránka