Materiály pro zastupitelstvo 11.12.2013

Dokument je dostupný na stránce Ke stažení.

Zasedání se uskuteční 11.12.2013 v 16:30 v Kulturním domě.

Nejdůležitějším bodem programu bude rozpočet obce na rok 2014. Dalšími velmi zajímavými body bude materiál, navrhující demolici staré kotelny na sídlišti za cca 8.5 mil Kč, a pak program rozvoje města.

Všichni jste srdečně zváni – určitě to bude zajímavé … a možná i ostré 🙂