Materiály pro zastupitelstvo 11.9.2013

Dokument je dostupný na stránce Ke stažení.

Zasedání zastupitelstva proběhne 11.9.2013 v 16:30 v Kulturním domě.

Nejpodstatnějším bodem zasedání asi bude Program rozvoje města, o kterém jsem zde již psal. Uvidíme, jak bude vypadat diskuze – asi to jako obvykle bude zajímavé 🙂 .

Také bych očekával informace o zpracování územního plánu.

Všichni jste srdečně zváni.

P.S.: ještě si dovolím krátkou citaci z článku (Patrick Zandl: Proč říct NE Babišovskému ANO a připravit se na hubené čtvrtstoletí), který jsem dneska objevil a který se pro „naladění“ na zastupitelstvo hodí:

Pokud se s tím dá něco dělat, tak začít ze zdola. Vybudovat poptávku po skutečné a zodpovědné politice, která nerozlišuje odbarvené pojmy jako pravice a levice, ale pojmenovává a řeší problémy. Věcně a důsledně. Takovou poptávku vybudujeme jen tím, že se začneme starat důsledně o věci kolem sebe. O svůj dům, své sousedy, svou ulici, svou čtvrť, své město, region, kraj. Až teprve pak může přijít na řadu stát.

Cesta ke skutečné a zodpovědné politice vede přes natření vlastního domu, přes zalévání stromů ve vlastní ulici. Přes drakiádu pro děti ze sousedství, přes vedení kroužku mladých něčeho ve škole, přes oponenturu územního plánu a účast na nudných zasedáních města. Přes zájem o lidi, kteří tohle všechno dělají a kteří z toho dneska ani nečekají politický kapitál, prostě proto, že tohle dělat chtějí.