Územní plán – připomínky … aneb není takové horko, aby ti nemohlo být ještě větší

Podstatná informace: Projednávání nového územního plánu pokračuje dále (patrně ve shodě s nastíněným harmonogramem v prezentaci z předchozího jednání ZM). Zastupitelům byly doručeny jednotlivé připomínky občanů k ÚP, které budou projednány patrně na dalších zasedání ZM. Pokračování textu „Územní plán – připomínky … aneb není takové horko, aby ti nemohlo být ještě větší“