Dozvuky zastupitelstva (12.6.2013) – Nový územní plán

Patrně nejpodstatnější části posledního zasedání zastupitelstva města byl příspěvek ing. Třáskoše o stavu projednávání našeho nového územního plánu.

Všem, kteří se se o toto téma zajímají doporučuji shlédnout příslušnou část záznamu (12. zasedání ZM – územní plán) zasedání a prezentaci (NOVY_UZEMNI_PLAN_RYCHVALD-ZM_2013-06).

13 komentářů u „Dozvuky zastupitelstva (12.6.2013) – Nový územní plán

 1. Kate 24.6.2013 at 21:30

  Dají se proti tomu ještě udělat nějaké kroky?

  • Jan Vavříček 25.6.2013 at 14:43

   Proti čemu myslíte??

   Ale vlastně není ani proti čemu – projednávání ÚP planu běží. Teď se dohadují instituce a občan/město do toho nemůže přímo zasáhnout. Poté přijde ještě jedno kolo, kdy mohou občané vznést připomínky/návrhy, které ale musí projít schválením zastupitelstvem … a tady bych nepočítal, že bude nějaká výhrada připuštěna – leda by šlo o něco MEGA – protože připuštění připomínky spustí ten kolotoč znova.
   Všechno tohle je i na záznamu.

 2. Kate 25.6.2013 at 20:10

  No záznam jsem viděla, ale naivně jsem si myslela, že se ještě něco dá dělat. Bohužel, zbývá se jedině ODSTĚHOVAT!
  Pokud má město za záměr, vyhnat své obyvatele, tak se jim to velice daří.

  • Jiří Absolon 25.6.2013 at 20:55

   Dobrý den

   můžete napsat o jakou změnu jde

   Absolon

  • Jan Vavříček 26.6.2013 at 07:58

   Pořád nějak nechápu vaši výtku … předpokládám ale, že podobně jako já máte pozemek, na kterém si chcete postavit dům, ale potřebujete změnu územního plánu… a čekáte… a čekáte… a čekáte 🙂
   Věřte, že město s tím má společné jen málo … když to zjednoduším, tak to v podstatě jen řekne „chceme nový uzemní plán; tady jsou návrhy na úpravy“ – a pak to už celé jede v režii Bohumína a všech možných institucí (ministerstva, apod.)
   Bohužel máte tu smůlu, že se na území města nachází ona „chráněná oblast“ a pak zamýšlený koridor silnice, který aby to nebylo málo, prochází skoro centrem města a zmíněnou oblastní.
   A k tomu se přidala novela stavebního zákona (asi? nevím přesně), která prakticky znemožňuje urychlení některých změn tím, že by se protlačily jako dílčí změna starého územního plánu
   … když se sere, tak se sere

   Nebo, co by jste navrhovala – udělala jinak?

 3. Jiří Absolon 26.6.2013 at 09:11

  Vážený pane zastupiteli

  (2) Orgány obce a kraje vykonávají působnost ve věcech územního plánování podle tohoto zákona jako působnost přenesenou, nestanoví-li zákon, že o věci rozhoduje zastupitelstvo obce nebo kraje.

  Před ZM jsem položil dotaz paní starostce níže máte i odpověď .

  Dobrý den, k vašemu podnětu přeposílám odpověď p. tajemníka (viz. níže).
  Šárka Kapková

  From: Klaput Lubomír
  Sent: Monday, June 10, 2013 9:57 AM
  To: Kapková Šárka, starostka
  Subject: RE: materiál č. 7. ZM

  Dobrý den pane zastupiteli,

  k Vaši připomínce o nedodání důvodové zprávy k bodu číslo 7) pro 12. Zasedání zastupitelstva města sděluji, že tento materiál bude prezentován přímo na samotném zasedání ZM vedoucím oddělení rozvoje a územního plánování ,odboru rozvoje a investic MěÚ Bohumín p. Ing. Daliborem Třaskošem obdobně, jak tomu bylo na předcházejícím 11. zasedání ZM pod bodem č. 6), kde jsme všem zastupitelům zaslali v materiálech pouze návrh na usnesení a tento postup nebyl k dnešnímu dni nikým připomínkován.

  Děkuji za pochopení, Bc. Lubomír Klaput, tajemník.

  Dobrý den

  pravděpodobně jsem omylem nedostal celý materiál na jednání ZM Bod 7. Informativní zpráva o průběhu projednávání nového ÚP . Dodaný materiál neobsahuje důvodovou zprávu dle platného jednacího řádu

  Žádám Vás o neprodlené dodání,

  Absolon

  § 4
  Příprava zasedání zastupitelstva města
  1) Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje starosta podle harmonogramu stanoveného radou města; přitom stanoví zejména:
  a) dobu a místo zasedání
  b) odpovědnost za zpracování a předložení podkladů
  c) způsob projednání předkládaných materiálů a návrhů na řešení připomínek občanů
  2) Návrhy dle připraveného programu jednání zastupitelstva města se předkládají písemně těm zastupitelům, kteří o to požádají
  3) Materiály určené pro projednání a rozhodnutí na zasedání zastupitelstva města předkládá jejich předkladatel tak, aby byly členům zastupitelstva města doručeny současně s pozvánkou, a to v elektronické podobě zákonem stanovené lhůtě, ve výjimečných případech je možno na základě souhlasu rady města tuto lhůtu zkrátit případně předložit tyto materiály až na zasedání zastupitelstva, pro občany bude na zasedání zastupitelstva města k dispozici komplexní materiál v písemné podobě
  4) Materiály pro zasedání zastupitelstva města obsahují alespoň
  a) název materiálu
  b) důvodovou zprávu
  c) návrh usnesení
  d) uvedení zpracovatele a předkladatele
  5) Důvodová zpráva musí obsahovat zejména výstižný popis projednávané záležitosti s uvedením hodnocení dosavadního stavu, případný rozbor příčin nedostatků a odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad
  6) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva města komplexně posoudit projednávanou problematiku a přijmout účinná opatření.

  Materiál pro ZM neobsahuje žádnou informační zprávu mimo jednoho sdělení – Předkládá: Šárka Kapková – starosta města, pověřený zastupitel pro pořízení ÚP

  Pokud vedení města nebude hledat řešení pak si s úřady budou dělat co chtějí.

  „Chybovat je lidské. Hodit vinu na jiného je ještě lidštější.“
  Murphyho zákony

 4. Zajímá mě to 27.6.2013 at 20:17

  Proboha, co dělá uprostřed Rychvaldu to hnusné monstrum – myslím ten most? Nestačí Rychvald přeříznout nesmyslnou a těžko zdůvodnitelnou I/68, to se musí ještě udělat autostráda jako v Las Vegas? Opravdu není schopen nikdo v Rychvaldu rozjet akci pro zrušení toho nesmyslu?

  • Jan Vavříček 9.7.2013 at 08:05

   To máte těžké – ta silnice (a k ní příslušné mosty, …) je akcí až z „republikové úrovně“ … prostě existuje i v „územním plánu ČR“. Pokud by jsme ji chtěli zrušit, je třeba začít tam, na ministerstvech apod. – protíná mnoho obcí … nejde jen o Rychvald.
   Opravdu to nemyslím špatně, ale … proč zmiňovanou akci nezačnete sám?

   • Zajímá mě to 12.7.2013 at 06:30

    Jako soukromá osoba nic neznamenám, to je opravdu práce pro místní zastupitelstvo. Zatím jsem neslyšel o žádné aktivitě vůči I/68, zato jsem v Rychvaldě kromě Vás nepotkal jediného člověka, který by to považoval za přínos.

    • Jan Vavříček 12.7.2013 at 07:15

     To, že nic neznamenáte je jen zdání, kterému byste neměl podléhat!
     Aktivita proti dané silnici je dlouhodobá a náročná záležitost – musíte kontaktovat další obce (a všude se jim musí „nelíbit“), pak bych třeba i přizval lidi na „petici“. Když to (možná) dostanete do televize, tak se o tom začne mluvit … a pak možná to někdy vyškrtnou ze všech územních plánů. Vidím to na tak na 5-10 let.

     Silnice může být přínosná – pochopitelně záleží na provedení, které ale teď moc šťastné není. Lepší napojení na dálnici, do dalších měst, … ale jak jsem psal „v obecné rovině“ je to přínos.

 5. Kate 6.7.2013 at 18:23

  Měla jsem na mysli tu otřesnou silnici, která se plánuje. To opravdu budou všichni tolerovat městu, že jim nad hlavami, nebo vedle pozemků postaví „autoestrádu“? A ještě když má vést ptačí oblastí a blízko Skučáku? A k čemu to má být městu dobré? Aby si z toho někdo naplnil kapsu? …

  • Jan Vavříček 9.7.2013 at 08:08

   Ta silnice není úplně to nejlepší, co nás mohlo potkat – to souhlasím.
   Ale v OBECNÉ ROVINĚ bych to neviděl úplně tragicky – lepší infrastruktura může mít i pozitivní efekt.
   Z vaše komentáře je cítit značný vztek na město (a asi i její představitele) … proč si myslíte, že tu silnici si vymyslelo město?!

   • Zajímá mě to 12.7.2013 at 06:26

    Jakou infrastrukturu máte na mysli? Cesta která protíná Rychvald a nedá se na ni najet?

Napsat komentář

Jméno *
Email *
Webová stránka