Kauza rezignace – odpověď Ministerstva vnitra na mé otázky

Ti z vás, kteří se účastnili posledního zasedání zastupitelstva si jistě vzpomenou na debatu (videozáznamy zastupitelstev), která se vedla kolem toho, jaký je správný postup u usnesení / odměny pro zastupitele v té naši komplikované situaci kolem rezignací zastupitelů.

Vedení města skandálně odmítlo požádat Ministerstvo vnitra (které má tyto záležitosti samospráv na starost) o oficiální vyjádření a místostarosta Sitko se pouze odvolával na telefonní rozhovor s „kýmsi“ z ministerstva … a že je všechno v pořádku.

Tak jsem se musel zeptat sám … Pokračování textu „Kauza rezignace – odpověď Ministerstva vnitra na mé otázky“

Kauza rezignace – dopis reagující na dění na posledním zastupitelstvu

Před pád dny (nedlouho po konání březnového zastupitelstva) mi přišel dopis od pana Brožíka, který se vyjadřuje k dění na posledním zastupitelstvu a zde probírané kauze rezignace zastupitelů. Pokračování textu „Kauza rezignace – dopis reagující na dění na posledním zastupitelstvu“

Jak je to s demokracií?

Chci se s vámi podělit o jedno video, které se mi v hlavě usadilo a od doby, co jsem ho viděl na něj často myslím.

Proč je demokracie špatnou formou vlády?

Video je anglicky s českými titulky. Je pochopitelně mířeno na americké publikum (odkazuje na americkou ústavu apod.), ale myslím že je velmi přínosné i pro nás, kteří žijeme na druhém konci světa s úplně jinou kulturní tradicí.

Nový územní plán – čas na připomínky

Ti z vás, kteří se účastnili posledního zasedání zastupitelstva, nebo sledovali jeho záznam (odkazy na záznamy), vědí že nový územní plán Rychvaldu postoupil do další fáze. Začínají se projednávat připomínky. Pokračování textu „Nový územní plán – čas na připomínky“

Kauza rezignace – dopis „potlačovatelky demokracie“ Jakubkové

Dnes ráno mi do emailové schránky dorazil dopis od paní Jakubkové, který chce zveřejnit. Týká se kauzy rezignací zastupitelů – konkrétně rezignace zastupitele Uhlíka – nejprve malá rekapitulace a souhrn:

V průběhu roku 2012 podali rezignaci dva zastupitelé (Škuta, Uhlík) za ČSSD, kterou po pár dnech stáhli, což je ale v rozporu s volebním zákonem. Při oné druhé rezignaci (Uhlík), se to ale „dostalo ven“ a začal kolotoč 🙂 …

Pokračování textu „Kauza rezignace – dopis „potlačovatelky demokracie“ Jakubkové“

Materiály pro zastupitelstvo 13.3.2013

Dokument je dostupný na stránce Ke stažení.

Zasedání zastupitelstva proběhne 13.3.2013 v 16:30 v Kulturním domě.

Dá se čekat, že půjde o zajímavé zasedání, jelikož jeden z bodů se týká územního plánu a pak obsahuje i materiál o budoucím rozvoji Rychvaldu. Čekám, že to bude opět slušná „zábava“.

Všichni jste zváni.