Dozvuky zastupitelstva (12.12.2012)

Poslední letošní zastupitelstvo, které se konalo ve velmi speciální datum (12.12.12), opět patřilo k těm bouřlivějším a zajímavějším pro zajímající se voliče – nákup „zajíce v pytli“, rezignace zastupitele, … Krátké ohlédnutí vám přináším v tradičních dozvucích.  Záznamy jednání jsou opět dostupné na YouTube.

Jednání bylo opravdu obsáhlé a zasloužilo by si vaši pozornost, jelikož zaznělo mnoho názorů a nápadů. Dovolím si připomenout jen ty nejzajímavější body (z mého pohledu)

Hodnocení jednatele Služeb města

záznam zasedání (přímý odkaz na čas 8:11)

Byl probírán materiál, jež obsahoval návrh na systém odměňování jednatele městského podniku Služby města Rychvald (tímto jednatelem je zastupitel za KSČM Skýba). Hlavní výhrady se objevily primárně na to, aby se hospodaření s teplem (zisk na propáleném plynu) nepočítalo do výsledného zisku, ze kterého se odměna vypočte.

Zpráva NKÚ

záznam zasedání (přímý odkaz na čas 17:10)

Na přetřes se dostala otázka vrácení části dotace na renovaci městského úřad, která se v médiích (i ve zpravodaji) objevila před nedávnem. Nejde jednoduše shrnout, co vše bylo řečeno – to se musí vidět.

Kotelna

záznam zasedání (přímý odkaz na čas 1:01:24)

Opět po roce byl projednáván odprodej staré kotelny na sídlišti. Tentokrát se bohužel (můj názor) našla většina zastupitelů, která odsouhlasila nákup kotelny za 1.500.000 kč.

Pro tento bod ještě více platí, že je potřeba vidět a slyšet, co všechno bylo na zastupitelstvo proneseno. Město neví, co bude s objektem dělat (i když fantaskních návrhu se sešlo několik) a neví kolik jeho likvidace bude stát (odhady se pohybují od 3 to 12 mil. korun).

Přesto většina zastupitelů nákup odsouhlasila (hlasování) – jmenovitě: Jurdin, Kapková (starostka), Matonogová (radní), Máchová (radní), Muchová, Pěgřimek, Sitko (místostarosta), Skýba, Tvardek (radní).

Po tomto hlasování (a i kvůli němu) zastupitelka Janíková oznámila, že bude rezignovat na  svou funkci v zastupitelstvu.


Rád bych ještě poděkoval všem, kteří na zasedání dorazili (a bylo vás opravdu výrazně více než jindy) a zvláště těm, kteří tam vydrželi celou dobu.

Tak co říkáte na toto zasedání?

4 komentáře u „Dozvuky zastupitelstva (12.12.2012)

 1. xy 15.1.2013 at 21:53

  po dvou letech „vládnutí“ p. starostky, jsem nabyl dojmu, že opravdu není pouze patriotkou města Rychvald! Za tuto dobu jsem prozřel, že se obklopuje lidmi, kteří jí jdou na ruku, nesnese, kdo ji oponuje a nejlépe, kdo ji přikyvuje. Prostě , kdo je dominantní, sebevědomý, sebesnaživý, se schopností zvládnout práci o kterou se uchází, ale prostě u vedení nežádoucí, nemá šanci, nebo se prostě takových zaměstnanců ráda zbavuje.

 2. Ing.Jan Fajkis 20.1.2013 at 15:53

  Dobrý den,
  má poznámka se netýká jednání posledního zastupitelstva, to by bylo nadlouho a budu se mu věnovat někdy příště, ale chtěl bych požádat občany Rychvaldu bydlící v lokalitě Václav a Podlesí (vymezeno silnicemi Michálkovická, Orlovská a hranicemi s obcemi Orlová, Petřvald a Ostrava) o spolupráci. Jsem členem komise výstavby a životního prostředí a komise dostala za úkol zmapovat pro radu města problémy týkající se dopravy na území města Rychvaldu. Já jsem dostal výše vymezené území a protože zde nebydlím a také se pohybuji pouze výjiměčně, chtěl jsem požádat občany o spolupráci při přípravě tohoto dokumentu. Jedná se zejména o nepřehledná a kolizní místa, chybějící nebo naopak nevhodně umístěné dopravní značky, místa, kde by bylo vhodné omezit rychlost retarderem nebo umístit výhybnu, místa, kde dochází dopravou k poškozování soukromého majetku nebo nadměrnému hlukovému zatížení, kde jsou místními komunikacemi zastavěné soukromé pozemky, kde ohrožuji bezpečnost silničního provozu výtluky, rozježděné krajnice, ucpané propustky nebo poškozené mosty. Jsem toho názoru, že rada města přenesla na komisi povinnosti úředníka městského úřadu, který tuto problematiku má v pracovní náplni, ale vzhledem k tomu, že jsem si vědom, že zatížení neúměrnou dopravou patří k velkým problémům tohoto města a že v čase bude tento problém dále narůstat zejména s enormním nárůstem výstavby, kterou s nevětší pravděpodobností umožní nový územní plán, rozhodl jsem využít všech mně dostupných prostředků, tedy i této webové stránky umožňující diskusi s občany, ke zjištění aktuálního stavu. Vaše připomínky můžete zasílat na mou emailovou adresu jfajkis@centrum.cz. Děkuji Vám za spolupráci.
  Ing.Jan Fajkis

  • Jan Vavříček 20.1.2013 at 22:43

   Takový úkol mě dost překvapuje – je zajisté pochopitelný … ale těžko proveditelný. To co potřebujete jsou detailní znalosti místa a situací … prostě místní zkušenosti (a i odborné).
   Už samotné zadání takového úkolu komisi je úsměvné … a neříká o radě města nic hezkého!
   Co dostanete za úkol příště?!
   Už delší dobu si říkám, zda-li by stavební komise neměla být výborem … aby podléhala zastupitelstvu (a nejen radě) a její zprávy byly zveřejňovány na zasedání. I v souvislosti s novým územním plánem apod.

 3. Jiří Absolon 20.1.2013 at 21:51

  Dobrý den,
  je mi z toho smutno, že tato situace dospěla už k něčemu takovému. Na radnici přibývá zaměstnanců, totéž na Službách města Rychvald, s.r.o. a pracovní povinnosti jsou přenášeny na komise města. Město nezná dotační tituly, zvyšují se provozní náklady, ale tento úkol zadá rada města komisím. Kolik pracovníků např. chodí v této oblasti domů. Aniž bych podceňoval členy komise nedomnívám se, že z nich kdokoliv vykonával funkci ve správním řízení např. na kanalizaci, silnice, apod., příslušný pracovník by měl mít místní znalost.
  Je to neschopnost, neznalost, lenost vedení nebo jen alibismus přenést zodpovědnost na někoho jiného?

  Vážený pane inženýre, nabízím Vám spolupráci – tel. 731 414 044 Absolon

Napsat komentář

Jméno *
Email *
Webová stránka