Vyměňte politiky.cz – Jak může občanská společnost zkrotit mašinerii politických stran

O víkendu proběhla v Praze na VŠE konference pod záštitou sdružení Vyměňte politiky.cz. Záznamy jednotlivých přednášek jsou dostupné na internetu. Není ztrátou času si je poslechnout.

Anotace konference (převzato z Vyměňte politiky.cz):

Již téměř rok uběhl od posledních parlamentních voleb a bohužel musíme konstatovat, že ani více jak 100 nových poslanců ve sněmovně nepřineslo změny, které voliči tolik žádali. Za poslední rok jsme nezaznamenali prakticky žádnou významnou iniciativu těchto nově zvolených poslanců, která by přispěla ke zlepšení situace. Neviděli jsme žádný pozitivní vývoj v politických stranách, které by se snažily o očistu zevnitř. Mnozí „vykroužkovaní“ politici naopak nadále zastávají významné posty a udržují si obrovský politický vliv. Situace se nejen nezlepšila, ale výrazně se zhoršila. V této chvíli politici již fakticky ztratili schopnost vnímat, co se děje ve společnosti, natož řešit problémy této země. Nejde primárně o spory mezi levicí a pravicí a o to, zda dělat či nedělat reformy či jak je dělat. To jsou věci, které se řeší v normálně fungujících zemích. V této chvíli jde především o obnovu fungování tohoto státu. Politici svou nečinností ohrožují samu podstatu demokracie.

Cílem konference je pojmenovat klíčové problémy fungování státu a navrhnout nejen jejich řešení, ale i způsob, jak politiky donutit tyto problémy řešit. Chceme vyslat jasný signál, že aktivní část občanské společnosti zahrnuje prakticky všechny společenské vrstvy, a zároveň to, že se začíná organizovat a vytvářet účinná protiváha politické mašinérii. Mezi diskutujícími bude například profesorka Vladimíra Dvořáková, Libor Michálek a prof. Alina Mungiu-Pippidi z berlínské univerzity.

Jednotlivé přednášky (náhodné pořadí):

Napsat komentář

Jméno *
Email *
Webová stránka