Územní plánování stručně a jasně

Jedním spolupracovníkem jsem byl upozorněn na velmi zajímavou publikaci Ekologického právního servisu O územním plánování stručně a jasně, kde se dá stručně a jasně dočíst, jak celé plánování probíhá od nejvyšší celorepublikové úrovně až k obcím. Také jsou zde zmiňovány způsoby, jak mohou občané do jednotlivých procesů zasahovat.

Veřejné projednávání návrhu 3. změny územního plán

Již před časem bylo na úřední desku města (10.12.2010) uloženo upozornění na konání veřejného projednávání návrhu 3. změny územního plánu města Rychvald (Oznámení – veřejné projednání o návrhu změny č. 3 Územního plánu). Akce proběhne 26.1.2011 v 15h v Kulturním domě.

Rozsah 3. změny je možné najít na stránkách Bohumína.

V oblasti výstavby mám zatím jen málo vědomostí, ale nerozumím několika věcem: jak může na parcelách, které se teprve mění na zastavitelné území už stát chalupa (sám vím o dvou, které byly postaveny v minulém roce) a zda-li je možné povolit výstavbu v koridoru vysokého napětí?